se nyhedsbrevet på nettet
Slå billeder til i dit mailprogram og få det fulde udbytte af denne mail At sige fra — Nyhedsbrev

AT SIGE FRA Se sine sejre — store og især de små — Nyhedsbrev At sige fra — Nyhedsbrev

Nyhedsbrev 2023

Kære alle nyhedsbrevmodtagere!

Nyhedsbrev indhold:

  1. At sige fra
  2. Livet er ens eget ansvar
  3. Tvang – det positive og negative ved tvang
  4. Indsamling — Bolig for udsatte
  5. Lidt fra blog

1) At sige fra

At sige fra At sige fra — Nyhedsbrev

Det at sige fra er i sig selv svært for mange.

Der er mange måder at sige fra på.

I normal omgang med andre mennesker er det ret enkelt og simpelt.

Man siger ”nej” til noget, og det bliver respekteret, ofte forklarer man også sit ”nej”.

Så er der en forståelse, og man bliver ved med at være på talefod.

Men når man har med en voldelige / en med psykopatiske træk / partnervold / eller lignende at gøre, er det meget svært at få et ”nej” igennem.

Især hvis man begynder at forklare eller at forsvare sig, så går det oftest helt galt.

At sige fra

Vil du lære at kunne sige
NEJ

At sige fra

Vil du gerne have det godt?

Jeg bruger acceptprocessen.

Min bog: Acceptprocessen – Metodebeskrivelse 

Ring til mig på 24 22 16 22

At sige fra

At sige fra

Har du svært ved at sige fra?

Tromler andre dig ned?

Bliver du hele tiden manipuleret til at gøre noget, du ikke vil?

Vil du gerne lære at sige fra?

Så sig endelig til, så skal jeg se, hvad jeg kan gøre.

Mit mål for dig, er, at du får det godt, så jeg bliver overflødig.
Altså at du får trivsel. Når du gør det, så får dine omgivelser også trivsel, eller i det mindste mulighed for det.

Behandling på Lisegården #behandling At sige fra

Du kan komme fra dyb mørke til at være en solstråle

At sige fra

At sige fra overfor en voldelig er oftest umuligt

Den voldelige bruger det, den voldsramte siger, til at få et skænderi i gang. Og alt for ofte bliver det kun værre.

Den voldsramte bliver angst og bange og tør så kun sige ”ja” til alt, hvad den voldelige siger, og den voldsramte forsøger at gøre det, men alligevel er det helt galt, og den voldelige bliver værre og værre.

At sige fra

Stoppe

For at stoppe denne negative livsspiral, så er det godt at lære at styrke sig selv, og lære at takle volden / de psykopatiske træk / osv. på en positiv og opbyggende måde.

De fleste tror, at det ikke kan lade sig gøre. Og det er også langt hen ad vejen rigtigt.

Under normale omstændigheder, så kan det ikke lade sig gøre. Hvor jeg dog kender det både fra min klinik og dengang fra mig selv. Jeg troede ikke, at jeg måtte sig ”nej”, og hvis jeg endelig gjorde det, eller havde en egen mening, så var det galt, og alt det negative startede. Jeg blev meget konfliktsky. Det er nu en alt for almindelig ting i Danmark.

At sige fra

Den modsatte vej

Det jeg i dag lærer andre, er, at sige fra på en måde, så den voldelige forstår et ”nej”, samtidig med at den voldelig føler sig værdsat og elsket. Så er det nemlig for den voldelige nemmere at respektere et ”nej”. Det er det jo også for os andre.

Hvis vi føler os afviste, tilsidesat, ydmyget, osv. og der så samtidig bliver sagt ”nej”, så går det jo galt inden i os.

Men der skal også en fasthed og bestemthed over ”nej’et”, og man skal virkelig mene det. Så vil den voldelige også forstå, at det er et ”nej”. Det nytter ikke at sige ”nej”, på en måde, hvor man udstråler ”ja” eller ”det betyder ikke noget”.

Til sidst og ikke mindst, så skal man i gang med at snakke om noget positivt, så den voldelige føler, at der er noget godt ved det hele.

Men man skal ikke tro, at man lærer at sige fra på en anden måde lige i løbet af ingen tid. Det kræver øvelser og øvelse og øvelse. Der kommer mange nederlag, hvor det så er i gang igen og igen og igen. Men bliver man ved med at øve sig og ved med at forsøge, så kommer det.

Det kan være svært virkelig at lære det, men det kan lade sig gøre. Jeg har set det så tit. Det er så dejligt, når det lykkes.

At sige fra

2) Livet er ens eget ansvar

I partnervold – hustruvold, og husbondvold er der utroligt meget given hinanden skylden for de mest besynderlige ting.

Men det forekommer også mange mange andre steder. Mobning, chikane, ydmygelser, udelukkelse, fornedrelser, osv. osv. er alle mere eller mindre udtryk for, at man giver andre ansvaret for, at man ikke selv har det godt. Janteloven virker utroligt effektivt i Danmark. Desværre.

Men hvis vi virkelig tænker over det, så er det vores helt eget ansvar, hvordan vi har det inden i os selv. Der er reelt ikke andre, der inden i os, kan gøre noget. Det er os selv, der bestemmer inden i os selv. Det er helt vores eget ansvar.

Det er og kan være meget skræmmende, og derfor har vi en tilbøjelighed til at give andre skylden for, at vi har det skidt. Om det er partneren, familien, børnene, hunden, kommunen, systemet, chefen, kollegerne osv. det er meget lettere at have med at gøre, at det er de andre, der er dem, der er dumme og umulige, end det er, at tage vare på, at man selv bestemmer inden i sig selv.

Men hvis vi virkelig tør og tør at gøre det, tage ansvaret inden i os selv, så giver det en utroligt stor glæde, som ingen kan rokke. Den glæde kan vi bruge til at dele ud af til andre, så får de det også godt, så begynder en positiv livsspiral. Det er så dejligt, når det lykke.

Men det er jo ikke altid det lykkes, og så er det om at gå i gang med acceptprocessen og rose sig selv, når den virker.

Held og lykke med at gøre livet et rart sted at være

At sige fra

3) Tvang – det positive og det negative ved tvang

Se mere her Det positive og det negative ved tvang

Behandling på Lisegården #behandling At sige fra

Du kan.
Når jeg kan, så kan du også.

Se mere her:

Nej — At sige fra

Sige nej til sig selv — ”mig” — Sige ja være os selv

Accept er ikke et nej men en anerkendelse

Nej — helst sige fra med kærlighed

Sige nej er nogle gange et overgreb — også ved psykopater

Vil hjælpe andre, når de siger nej tak — Bedrevidende — Også psykopater

“Ja!”-siger og “Nej!”-siger — at være på tværs

Nej til Autoitet — Billede lavet af Lise Seidelin

Du kan kun hvile i dig selv — ikke ovre i alle andre

Den tredje mulighed — Acceptprocessen

Er du en ja-siger? Så lær hvordan du bryder det

Den svære kunst selvbestemmelse

At finde vejen til at stå ved sig selv

Hvor langt vil man gå for kærligheden?

Bruge det, der virker

At sige fra

At sige fra og sige fra med kærlighed

Ærlighed og det at sige fra — det kan læres — psykopater

Forsvare sig — sige fra — være dig selv

Tavshed giver nogle gange bedre løsninger end at sige fra

Sige fra er ikke det samme som protest

Sprede glæde, ikke dømme, sige fra — Nyhedsbrev

Had / hævn modsat sige fra med kærlighed

Sige fra med kærlighed også overfor psykopaten

Sætte grænser — overgreb — når du ikke har mulighed for at sige fra

Sige pyt — Lære at takle livets negative sider

Eget ansvar — At sige fra

Ansvar — kun tage eget ansvar

Give andre deres eget ansvar og tage sit eget ansvar

Det enkle er oftest meget svært at gøre

Det er andres ansvar og skyld — tror man

Rydde op i sit eget liv — skabe ro og glæde

Skam — udsatte er ikke ansvarlige for overgrebene

At bryde magten over dig — Du er meget værdifuld

Skyld og ansvar — Andre giver dig skylden og ansvaret

Beslutte selv omkring sig selv — din beslutning dit ansvar

Selvbestemmelse — ansvar — blive i egen cirkel

Tvang — At sige fra

Når den indre udvikling bliver tvang — gå baglæns

Sætte sig et mål og fremme bedring er svært — tvang

Kærestetid og ”tvangs te” — have gode stunder sammen

Ægte kærlighed kan kun gives — ikke tages, det er tvang

Vende noget negativt til noget positivt uden tvang

Indre frirum — indre tvang — ydre tvang — psykopat

Tvang – det positive og det negative ved tvang

Tvang — Vi selv gør eller andre påfører os

Se mere i luppen eller menuen øverst i højre hjørne af hjemmesiden.

Tilrettet. Første gang udgivet 11. september 2010.

Tilbage til Blog

4) Indsamling — Bolig for udsatte

Indsamling — Bolig for udsatte — Nyhedsbrev At sige fra — Nyhedsbrev

Indsamling til at købe en bolig, så jeg kan leje værelser ud til udsatte.

Her vil der være mulighed for at lære acceptprocessen.

Når man har det dårligt, så er det nogle gange godt at komme væk fra den udøvende.

Så den udsatte får en pause fra volden, eller en mulighed for en ny starte på tilværelsen.

Ligesom jeg gjorde, da jeg gik under jorden, for at slippe væk fra volden.

Der er et stort brug for steder, hvor der er fred og ro.

Altså indsamling til et sted at bo i fred og ro.

Behandling på Lisegården #berhandling Indsamling — Bolig for udsatte — Nyhedsbrev At sige fra — Nyhedsbrev

Dåben: Barnet bæres til Solen – lyset – døden = livet.

Indsamling — Bolig for udsatte — Nyhedsbrev At sige fra — Nyhedsbrev

Vil du gerne have det godt?

Jeg bruger acceptprocessen.

Min bog: Acceptprocessen – Metodebeskrivelse 

Ring til mig på 24 22 16 22

Indsamling — Bolig for udsatte — Nyhedsbrev At sige fra — Nyhedsbrev

Indsamling — Bolig for udsatte — Nyhedsbrev At sige fra — Nyhedsbrev

Vil du gerne lære at takle livets negative sider?

Så sig endelig til, så skal jeg se, hvad jeg kan gøre.

Mit mål for dig, er, at du får det godt, så jeg bliver overflødig.
Altså at du får trivsel. Når du gør det, så får dine omgivelser også trivsel, eller i det mindste mulighed for det.

Behandling på Lisegården #behandling Indsamling — Bolig for udsatte — Nyhedsbrev At sige fra — Nyhedsbrev

Du kan komme fra dyb mørke til at være en solstråle

Indsamling — Bolig for udsatte — Nyhedsbrev At sige fra — Nyhedsbrev

Ny hjemmeside

Jeg har lavet en ny hjemmeside og en ny virksomhed Lisegården Bolig Aps. Der skal stå for boligdelen.

Du kan se den nye hjemmeside her:
https://bolig.lisegaarden.dk/

Du kan også gå ind fra mine andre hjemmesider, der skal du op i venstre øverste hjørne i den røde bjælke og klikke på Bolig.

Sig endelig til, hvis du er i tvivl om noget. Ring til mig på 24 22 16 22 eller mail: lise@lisegaarden.dk

Behandling på Lisegården #behandling Indsamling — Bolig for udsatte — Nyhedsbrev At sige fra — Nyhedsbrev

Du kan.
Når jeg kan, så kan du også.

Se mere i blog her:

Fred og ro — modsat tankemylder, angst, negativt, osv. med psykopater

Hørt, troet og taget alvorligt

De udsatte er utroligt stærke personer, som klarer det mest utrolige

Vi isolerer os, især når vi har mange problemer

Se mere i luppen eller menuen øverst i højre hjørne af hjemmesiden

Er du i tvivl, så er du hjertelig velkommen til at ringe til mig på mobiltelefon 24 22 16 22 eller skrive en mail: lise@lisegaarden.dk Alle henvendelser behandles fortroligt og er uforpligtende.

4) Lidt fra Blog

At sige fra — Nyhedsbrev

15/1 Du kan selv gøre det — så du får det godt

Du kan selv. Det er bare så rart at vide. Men vi tror det ikke. Vi tror alt for ofte, at det er andre, der skal sørge for, at vi har det godt. Vi går til psykologen for at psykologen skal sørge for, at…

Se mere

At sige fra — Nyhedsbrev

12/1 Stemple en psykopat — give andre skylden

At tro og stemple en psykopat. Det kan være en selv eller en anden. Når vi har problemer med livets negative sider, kan vi reagere på mange forskellige måder. Det nemmeste er at give alle andre skylden og se dem, der giver en problemer, som psykopat. Vi selv…

Se mere

 

At sige fra — Nyhedsbrev

9/1 Med lys kan mørket forsvinde

Det er så logisk, at bare det at tænde en tændstik i mørket, så med lys kan mørket forsvinde. Jeg kan godt lide at arbejde i symboler. Det gør svære ting meget lettere. Så derfor bruger jeg lys og mørke. Så med kærlighed – et lys kan man overvinde ens…

Se mere

At sige fra — Nyhedsbrev

7/1 At vende sygeliggørelse til opbyggelse

At vende sygeliggørelse, fejlfinder, forkert til opbyggelse, sund og rask Vi skal lære at vende sygeliggørelse til opbyggelse. Vi er alt for mange gange ude for, at de problemer vi har alle sammen, de bliver forstørret og gjort til noget, som det slet slet ikke er. Alt dette fokus på fejl, forkert, sygdom, osv. gør,…

Se mere

Seneste kommentarer til indlæg i Blog

Du skal være hjerteligt velkommen til at komme med kommentarer på indlæggene. Det gør du nederst på den side, du vil kommentere.
Du skal være tilmeldt som bruger for at kunne gøre det. Det gør du i menuen under Blog – Bliv bruger eller første gang, du forsøger at skrive en kommentar, så kan du tilmelde dig.

Du kan se mere fra Blog her
https://www.lisegaarden.dk/blogDer er nu over 1.500 indlæg. Rigtigt god læselyst.

Liste over tidligere nyhedsbreve.

https://lisegaarden.dk/nyhedsbreve-en-liste-over-tidligere-nyhedsbreve/

At sige fra — Nyhedsbrev
Til alle jer dejlige og vidunderlige mennesker derude i det ganske land.

I må gerne sige fra over for overgreb og vold, og I må gerne tro, at I alligevel er gode nok
– elskede bare fordi I er til, er født.
Intet andet. 🙂

De kærligste hilsner
Fra Lise

Skriv et svar