Det at sige fra, er i sig selv svært for mange.

Men når man også har med en voldelige / en med psykopatiske træk / partnervold / eller lignende at gøre, er det meget svært at få et ”nej” igennem. Især hvis man begynder at forklare eller at forsvare sig, så går det oftest helt galt. Den voldelige bruger det, den voldsramte siger, til at få et skænderi i gang og alt for ofte bliver det kun værre.

Nyhedsbrev 11-9-2010

Kære alle nyhedsbrevmodtagere!

Nyhedsbrev indhold:

  1. At sige fra
  2. Livet er ens eget ansvar
  3. Tvang – det positive og negative ved tvang

 

1) At sige fra

Der er mange måder at sige fra på. I normal omgang med andre mennesker er det ret enkelt og simpelt. Man siger ”nej” til noget, og det bliver respekteret, ofte forklarer man også sit ”nej”. Så er der en forståelse, og man bliver ved med at være på talefod.
Men når man har med en voldelige / en med psykopatiske træk / partnervold / eller lignende at gøre, er det meget svært at få et ”nej” igennem. Især hvis man begynder at forklare eller at forsvare sig, så går det oftest helt galt. Den voldelige bruger det, den voldsramte siger, til at få et skænderi i gang og alt for ofte bliver det kun værre. Den voldsramte bliver angst og bange og tør så kun sige ”ja” til alt, hvad den voldelige siger, og den voldsramte forsøger at gøre det, men alligevel er det helt galt, og den voldelige bliver værre og værre. For at stoppe denne negative livsspiral, så er det godt at lære at styrke sig selv, og lære at takle volden / de psykopatiske træk / osv. på en positive og opbyggende måde.
De fleste tror, at det ikke kan lade sig gøre. Og det er også langt hen ad vejen rigtigt. Under normale omstændigheder, så kan det ikke lade sig gøre. Hvor jeg dog kender det både fra min klinik og dengang fra mig selv. Jeg troede ikke, at jeg måtte sig ”nej”, og hvis jeg endelig gjorde det, eller havde en egen mening, så var det galt, og alt det negative startede. Jeg blev meget konfliktsky. Det er nu en alt for almindelig ting i Danmark.
Det jeg i dag lærer andre, er, at sige fra på en måde, så den voldelige forstår et ”nej”, samtidig med at den voldelig føler sig værdsat og elsket. Så er det nemlig for den voldelige nemmere at respektere et ”nej”. Det er det jo også for os andre. Hvis vi føler os afviste, tilsidesat, ydmyget, osv. og der så samtidig bliver sagt ”nej”, så går det jo galt inden i os.
Men der skal også en fasthed og bestemthed over ”nej’et”, og man skal virkelig mene det. Så vil den voldelige også forstår, at det er et ”nej”. Det nytter ikke at sige ”nej”, på en måde, hvor man udstråler ”ja” eller ”det betyder ikke noget”.
Til sidst og ikke mindst, så skal man i gang med at snakke om noget positivt, så den voldelige føler, at der er noget godt ved det hele.
Men man skal ikke tro, at man lærer at sige fra på en anden måde lige i løbet af ingen tid. Det kræver øvelser og øvelse og øvelse. Der kommer mange nederlag, hvor det så er i gang igen og igen og igen. Men bliver man ved med at øve sig og ved med at forsøge, så kommer det.
Det kan være svært virkelig at lære det, men det kan lade sig gøre. Jeg har set det så tit. Det er så dejligt, når det lykkes.

 

2) Livet er ens eget ansvar

I partnervold – hustruvold, og husbondvold er der utroligt meget given hinanden skylden for de mest besynderlige ting. Men det forekommer også mange mange andre steder. Mobning, chikane, ydmygelser, udelukkelse, fornedrelser, osv. osv. er alle mere eller mindre udtryk for, at man giver andre ansvaret for, at man ikke selv har det godt. Janteloven virker utroligt effektivt i Danmark. Desværre.
Men hvis vi virkelig tænker over det, så er det vores helt eget ansvar, hvordan vi har det inden i os selv. Der er reelt ikke andre, der inden i os, kan gøre noget. Det er os selv, der bestemmer inden i os selv. Det er helt vores eget ansvar. Det er og kan være meget skræmmende, og derfor har vi en tilbøjelighed til at give andre skylden for, at vi har det skidt. Om det er partneren, familien, børnene, hunden, kommunen, systemet, chefen, kollegerne osv. det er meget lettere at have med at gøre, at det er de andre, der er dem, der er dumme og umulige, end det er, at tage vare på, at man selv bestemmer inden i sig selv.
Men hvis vi virkelig tør og tør at gøre det, tage ansvaret inden i os selv, så giver det en utroligt stor glæde, som ingen kan rokke. Den glæde kan vi bruge til at dele ud af til andre, så får de det også godt, så begynder en positiv livsspiral. Det er så dejligt, når det lykke.
Men det er jo ikke altid det lykkes, og så er det om at gå i gang med acceptprocessen og rose sig selv, når den virker.
Held og lykke med at gøre livet et rart sted at være

3) Tvang – det positive og det negative ved tvang

Se mere her Det positive og det negative ved tvang

 

De kærligste hilsner
Til alle jer dejlige og vidunderlige mennesker derude i det ganske land. I må gerne sige fra overfor vold, og I må gerne tro, at I alligevel er gode nok – elskede bare fordi I er til – er født.
Fra Lise

Lisegården
En lise for krop og sjæl
trivsel for dig og dine omgivelser

Med venlig hilsen
Læge Lise Seidelin
mobiltelefon 24 22 16 22
mail: lise@lisegaarden.dk
Hjemmeside: lisegaarden.dk

 

Tilbage til Blog

Skriv et svar