Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Sundhedsstyrelsens anbefalinger ved stressorer

Grønt – Glædens ekko i mig

For læger der behandler vold – psykopatiske træk, samt dem der er udsat for vold – psykopatiske træk. Altså alle dem, der har negative oplevelser i livet. Dvs. Janteloven, mobning, overgreb, vold, psykopat, borderline, osv. Stressorer, som Sundhedsstyrelsen skriver.

Jeg kalder min måde at gøre det på for acceptprocessen (accept (anerkendelse), lys (visualisering) og ros, desuden skal kunden lære at sige fra og lære at gøre det, der er rigtigt for den enkelte selv), så har kunden lettere ved at finde ud af, at takle Janteloven, mobning, overgreb, volden – de psykopatiske træk både hos de selv og hos andre.

Det er jo godt, når kunden står i en svær og kompliceret situation, at lægen gør tingene enkle, så bliver det hele lige pludseligt noget, der kan overskues for kunden – og dermed øges evnen til at gøre noget ved stress – volden / psykopatiske træk.

Desuden er det vigtigt for mig i behandlingen, at jeg hører, tror og tager kunden alvorligt. Bare det at blive hørt, troet og taget alvorligt, hjælper utroligt meget.

I Sundhedsstyrelsens anbefalinger altså i rådgivningen og andet materiale skriver de bl.a.:

 1. Placeboeffekten – ikke bruge noceboeffekten
 2. Lytte til patienten – hjælpe til egen indsigt
 3. Tage fat i grundlæggende årsager – vold – psykopatiske træk
 4. Patienten først og fremmest skal opleve at blive hørt
 5. Medikamentel behandling bør begrænses
 6. Og et andet sted: Der er ikke holdepunkt for medikamentel behandling mod langvarig stress – vold / psykopatiske træk
 7. Samtaler
 8. Hjemmeopgaver
 9. Motion
 10. Afspænding – meditation, visualisering og yoga
 11. Øge vedkommendes evne til at løse problemer
 12. Øge patientens mestringsevne (coping)
 13. Ros – opmuntring
 14. Stress er ikke en sygdom

Sig det gerne videre til din egen læge eller andre. Det ville jo være godt, hvis flere kunne få den af sundhedsstyrelsen anbefalede behandling.

Du kan se mere her:
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2007/Publ2007/CFF/Stress/stress_langvarigstress_almenpraksis,-d-,pdf.ashx

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2007/langvarig-stress-aktuel-viden-og-forslag-til-stress-forebyggelse–raadgivning-til-almen-praksis

Du kan se mere her om ophør af medicin:

Seponering – Seponeringslisten – Altså ophør med medicin

 

Tilbage til Behandling eller til Mere