Tvang – det positive og det negative ved tvang

Tvang – det positive og det negative ved tvang

Tvang er mange ting. Der er den tvang, som det vi normalt forstår ved tvang. Det, at en person tvinger en anden til noget, som personen ikke selv vil – eller direkte sætter sig imod, men bliver tvunget til alligevel. Det er en skadelig form, som der skal gøres noget ved.

Men der er også den positive side af tvang – f.eks. at vi skal køre i højre side af vejen, at vi ikke går over for rødt, men venter til det bliver grønt, at vi betaler vores skat, osv. osv. osv. der er mange steder, hvor vi er ude for tvang, men hvor det faktisk har en positiv side. Vi kan også kalde det nogle regler eller rammer, vi har, eller nogle aftaler vi har med hinanden.

Vi har aftalt, at vi kører i højre side af vejen. Det er jo ret upraktisk, når der er nogen, der kører i venstre side af vejen. F.eks. spøgelsesbilister, de gør det ikke med vilje – de fleste af dem, men de er kommet galt af sted.

Tvang – det positive og det negative ved tvang

Tvang – det positive og det negative ved tvang

Dommer
Dømme
Overdommer
Autoriteten
Man-land
Irettesat
Brokke sig
Bagtale
Når andre lyver

Behandling på Lisegården #berhandling Tvang – det positive og det negative ved tvang

Dåben: Barnet bæres til Solen – lyset – døden = livet.

Tvang – det positive og det negative ved tvang

Vil du gerne have det godt?

Jeg bruger acceptprocessen.

Min bog: Acceptprocessen – Metodebeskrivelse 

Ring til mig på 24 22 16 22

Tvang – det positive og det negative ved tvang

Tvang – det positive og det negative ved tvang

Så sig endelig til, så skal jeg se, hvad jeg kan gøre.

Mit mål for dig, er, at du får det godt, så jeg bliver overflødig.
Altså at du får trivsel. Når du gør det, så får dine omgivelser også trivsel, eller i det mindste mulighed for det.

Behandling på Lisegården #behandling Tvang – det positive og det negative ved tvang

Du kan komme fra dyb mørke til at være en solstråle

Tvang – det positive og det negative ved tvang

Vi har aftaler

Vi har også aftalt andre aftaler – normer – f.eks. hvordan vi omgås hinanden. Vi må ikke lave injurier, chikane, psykisk vold, fysiske vold, mobning, osv. osv. osv. vi skal være søde ved hinanden og tale pænt til hinanden.

Inden for aftalerne har den enkelte så sin frihed til at gøre, hvad vi vil. Vi kan vælge om vi vil gå den vej, som der er rødt og vente på der bliver grønt. Men vi kan også vælge at gå en anden vej.

Vi kan vælge om vi vil sige det ene eller andet ord eller sætning til andre. Vi kan vælge om vi vil give en opmuntring eller lade være. Vi kan vælge om vi vil vise høflighed, venlighed, være stille eller gøre noget. Der er mange valg, og meget frihed vi har, men det er inden for de aftaler, vi har i Danmark og den norm, der følger med. Altså den tvang der ligger i normerne og aftalerne. For hvis vi ikke overholder aftalerne, betaler vores skat, så kommer truslerne om dette og hint – altså tvangen. Men den er positiv for det er det, der gør at vores samfund fungerer, og vi har ro og ved, hvad vi har at holde os til.

Tænk hvis hver enkelt af os selv skulle afgøre, om vi skulle køre i højre eller venstre side, sikken en masse sammenstød og lig, der ville komme ud af det.

Tvang – det positive og det negative ved tvang

Men vi har selvbestemmelse til at følge aftalerne

Den enkelte har sin selvbestemmelse og kan følge aftalerne – reglerne – lovene. Men den enkelte kan også vælge at lade være. Hvis man vælger at lade være, har det nogle følger, og her kommer tvangen ind.

Mange af os kan ikke lide tvangen og bliver frustrerede. Den frustration kommer desværre alt for ofte til at gå ud over andre mennesker, og så har vi den tvang, som der skal gøres noget ved. Den tvang, der er skadelig både for den der udøver den og for den, det går ud over.

Tvang – det positive og det negative ved tvang

Men inden i os selv, har vi friheden.

Vi har friheden til at tænke rare tanker eller tænke dårlige tanker, der skader os. Oftest tror vi, at vi ikke selv bestemmer derinde, fordi der er så mange ting, hvor vi tror, at vi skal gøre dette eller hint, især tror vi, at vi vil blive elsket, hvis vi gør det. Men oftest oplever vi, at det kun bliver endnu værre, der er endnu mere, der skal gøres, eller endnu mere hvor vi er forkerte og skal være anderledes. Vi tror, alt skal være perfekt, for at vi er elsket. Det er den indre tvang, hvor vi tvinger os selv til at være det, vi tror, vi skal opfylde af normer for at være perfekte, og der med tror vi, at vi bliver elsket. Men sådan er det slet ikke. Vi er elsket bare fordi vi er til – er født. Intet andet.

Vi bestemmer selv lige nu, om vi vil forsøge at skabe glæde ved en situation, eller om vi vil være vrede, utålmodige, frustrerede osv. vi vælger selv. Oftest kan vi ikke finde ud af det, men med øvelse kan det komme. Det kræver, at vi går i gang med at øve os. Om vi lader omverdenen tvinge vores tanker til destruktivitet eller til glæde.

Når man sidder i kø på motorvejen, og skal hjem fra arbejde eller ferien. Man er tvunget til at køre langsomt eller måske går køen helt i stå. Så kan man skabe glæde i det øjeblik. Det har vi frihed til og kan gøre noget ved.

Tvang – det positive og det negative ved tvang

Når jeg kan, og andre kan, så kan du også.

Det er inden i dig, det foregår.

Du kan godt.

Behandling på Lisegården #behandling Tvang – det positive og det negative ved tvang

Du kan.
Når jeg kan, så kan du også.

Tvang – det positive og det negative ved tvang

Og husk nu:

At lige meget hvad andre siger og gør

Og lige meget hvad der sker inden i og omkring dig

Så er du et dejligt og vidunderligt menneske, elsket bare fordi du er til – er født.

Intet andet.

Første gang udgivet  13. maj 2015.

 

Tilbage til Den psykiske faktor