Anerkendelse — Accept — Okay — Det er i orden

Har jeg borderline? — Tag en test her — Du er god nok Anerkendelse — Accept — Okay — Det er i orden

Vi har alle brug for anerkendelse. Altså accept, lys og ros, som er det basale i Acceptprocessen.

Det vigtigste er, at give os selv vores egen indre anerkendelse. Så bliver det også lettere at mærke og tage imod, når andre anerkender os.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der bruges anerkendelse og placebo i behandling.

Men alt for ofte er det lige modsat. Janteloven, normen, kulturen, osv. Vi må ikke anerkende, altså ingen accept, lys eller ros. Og ja! Slet ikke ros.

.

Anerkendelse — Accept — Okay — Det er i orden

Vi stiger mod solen – Lyset
Vi har det godt.
Anerkende er at se lyset inden i dig.

Anerkendelse — Accept — Okay — Det er i orden

Vil du gerne have det godt?

Jeg bruger acceptprocessen.

Min bog: Acceptprocessen – Metodebeskrivelse 

Ring til mig på 24 22 16 22

Anerkendelse — Accept — Okay — Det er i orden

Anerkendelse — Accept — Okay — Det er i orden

Hvad er anerkendelse?

Man kan gøre alting meget meget besværligt. Eller man kan gøre akkurat det samme meget meget enkelt. Jeg kan godt lide det sidste — det enkle. Så derfor gør jeg, hvad jeg kan, for at gøre tingene enkelt. At have en anderkendende tilgang til sig selv og andre er reelt meget enkelt.

Når jeg slår anerkende op i ordbogen er der 3 versioner

  1. Erkende sandheden
  2. Tilfredshed og respekt
  3. Bekræfte

Jeg kan godt lide at bruge ordet accept og dermed acceptprocessen. Eller det kan også være ord som “okay”, eller “det er i orden”.

I behandling bruger jeg Accept, Lys og Ros, som er det helt basale. De 3 grundelementer i Acceptprocessen.

Det er utroligt, hvad så enkle ting kan gøre ved et menneske.

Altså gøre det, der giver den følelse af at alt er godt. At vi gerne må være den, vi er, med både det gode og det dårlige. 

Anerkendelse — Accept — Okay — Det er i orden

Hvordan laves anerkendelse — anerkendende kommunikation?

Anerkendelse kan gøres på mange måder. Det er vigtigt, at du anerkender dig selv inden i dig. Det er ALT — det hele, du skal anerkende.

Som jeg plejer at sige. Du skal finde det positive i accept af det negative. Det nytter ikke at proppe det negative ind under gulvtæppet. Det må også gerne være der. Når det negative må være der og accepteres mindskes det. Det negative kommer til at fylde mindre.

ALT inden i dig er i orden. Jeg bruger primært ordet Accept. Og derfor kalder jeg det Acceptprocessen.

Når du inden i dig selv anerkender dig selv, så får du det bedre. Altså reelt anerkendelse af dig selv inden i dig. Det giver ro. Ud fra roen, kan du så tage en beslutning, der er god for dig, opbygger dig, giver dig reel glæde og giver dig en nydelse af livet.

Du kan godt.

Anerkendelse — Accept — Okay — Det er i orden

Den manglende anerkendelse i vores kultur

I Danmark har vi en kultur og en norm og især Janteloven, som gør, at det er lige modsat. Vi må ikke anerkende og dermed heller ikke acceptere, vi må ikke sende lys og slet slet ikke rose os selv. Altså ingen anerkendelse.

Når vi så også er udsat for mobning, overgreb, vold, psykopater, narcissister, borderlinere, osv. osv. Ja! Så er det virkelig den modsatte vej, vi skal, af det vi plejer.

Det er i orden både at acceptere, lyse og rose.

Anerkendelse — Accept — Okay — Det er i orden

Mangler du anerkendelse?

Har du svært ved at tro, at du er god nok?

Vil du gerne gå den modsatte vej af Janteloven?

Så sig endelig til, så skal jeg se, hvad jeg kan gøre.

Anerkendelse — Accept — Okay — Det er i orden

Anerkendelse i vores offentlige system

Hvor ville det være rart, hvis der i det offentlige system var mere anerkendelse og selvbestemmelse. Samt at man blev mere hørt, troet og taget alvorligt. Det ville hjælpe så meget. Det er det, som Sundhedsstyrelsen faktisk anbefaler, sammen med placeboeffekten. Men det er alt alt for få, der praktiserer det ude i det offentlige system. Så der kommer alt for meget borgerødelæggelse.

Vi skal huske på, at der også er ansatte i det offentlige, der er mennesker og også har psykopatiske træk. Det har alle mennesker, så derfor har de offentligt ansatte det også.

Anerkendelse — Accept — Okay — Det er i orden

Anerkendelse i nære relationer og på arbejdspladsen

I nære relationer – kæreste, ægtefælle, familie, venner, kolleger, chefer, osv. er der også det samme problem, at der er alt for mange af dem, der bruger deres psykopatiske træk i stedet for at give anerkendelse, selvbestemmelse, høre, tro og tage andre alvorligt. Det ville være så godt, hvis der var mere anerkendelse.

Vores kultur gør det modsatte med Janteloven, osv.

Anerkendelse kan være utroligt svært at tage imod især fra sig selv.

Vi er så vant til at bebrejde os selv og andre og modtage bebrejdelser fra andre — dømt, fordømmelse, nedværdigelser, ydmygelser, osv.

Janteloven har virkelig stor indflydelse på os.

Anerkendelse — Accept — Okay — Det er i orden

Er din generelle tro, at du er forkert?

Går du igen og igen i gang med selvbebrejdelser?

Får du det dårligere og dårligere?

Vil du gerne lære at anerkende dig selv, elske dig selv, værdsætte dig selv?

Anerkendelse — Accept — Okay — Det er i orden

Når vi ingen anerkendelse får

Når vi er vant til at leve efter Janteloven, når så f.eks. mor også bestemmer alt over en, og man så er fuldstændig forkert, så er det endnu sværere. Fordi det så også er et grundvilkår, som man tror, skal være sådan.

Netop fordi det er mor, der burde elske en, bare fordi man er til – er født. Intet andet. Men det er ikke altid mor gør det. Så man ender med at tro, at det er kærlighed, at være forkert. Det er det ikke.

Anerkendelse af hele dig — elske dig selv som du er Anerkendelse — Accept — Okay — Det er i orden

Anerkendelse er også en del af kærligheden til dig selv

Kærlighed er, når vi bliver fuldstændig accepteret med vores gode som dårlige sider. Man kan godt få kærlighed, og der samtidig bliver sagt fra, når man lader sine negative sider gå ud over andre.

Mennesket er elsket, mens vi har handlinger, som kan være gode og dårlige. Sådan er det for alle. Nogle har flere gode sider, andre har flere dårlige sider.

Så vi kan elske mennesket i os selv, men samtidig sige fra med kærlighed overfor de dårlige sider.

Det gøres ikke med selvbebrejdelser. Og slet ikke med bebrejdelse af andre. Det har heller ikke noget med kærlighed og anderkendelse at gøre.

Anerkendelse af hele dig — elske dig selv som du er Anerkendelse — Accept — Okay — Det er i orden

Anerkendelse er en del af acceptprocessen

Ligesom med alt muligt andet, der sker inden i os, går jeg i gang med acceptprocessen. Der er anerkendelse også en del af.

Accept er jo også en anerkendelse. Det er bare to forskellige ord for ca. det samme.

Så  når vi anerkender os selv og andre, så kan vi gøre det ved at acceptere, sige det er i orden, okay er også et udmærket ord. Lys er en symbolsk måde at anerkende på.

Så selv om acceptprocessen er simpel, så er der også mange måder at gøre det på. Den enkelte må selv finde den vej, der virker bedst. Det kan også med tiden være forskellige ting, der virker bedst. Altså en dag kan det være accept, en anden dag kan det være anerkende, en tredje dag kan det være okay, osv.

Så at give hele dig anerkendelse — altså elske hele dig, så kommer der ro, og så kan du finde ud af, hvad du vil fylde den ro med.

Jeg vil forslå at du fylder dit liv med lys. Og ja! Det kan så være mange forskellige ting, der giver dig glæde, mod på livet, rolige stille stunder, hvor du bare nyder livet, osv.

Anerkendelse af hele dig — elske dig selv som du er Anerkendelse — Accept — Okay — Det er i orden

Så når jeg kan og andre kan, så kan du også.

Det er inden i dig selv helt alene med dig selv, du skal i gang med at elske hele dig.

Så kommer det.

Du kan godt.

Anerkendelse af hele dig — elske dig selv som du er Anerkendelse — Accept — Okay — Det er i orden

Lære at give sig selv og andre anerkendelse

Vi kan alle hver især helt alene med os selv, gøre noget ved det, der giver os problemer. Vi kan gå imod vores kultur og norm, og begynde at vise anerkendelse, give andre deres selvbestemmelse, høre, tro og tage andre alvorligt. Ikke bare hjælper det de andre, men det hjælper også en selv.

Også her bruger jeg acceptprocessen. Det er så dejligt at se, når det virker.

Du kan selv Anerkendelse — Accept — Okay — Det er i orden

Du kan.
Når jeg kan, så kan du også.

Anerkendelse — Accept — Okay — Det er i orden

Du kan komme fra dyb mørke
til at være en solstråle

Tilbage til Behandling