At få lægerne, psykologerne, osv. til at tro en – acceptprocessen

Lægerne, psykologerne  går man til, når der er noget. Men er der nogen af jer, der kender til ikke at blive troet af en behandler i systemet – lægerne, psykologerne, osv. men det kan også være politiet, advokater, statsamtet, dommere, sagsbehandlerne på kommunen osv.?

Det sker jævnligt, at jeg hører om det. Så jeg har valgt at komme med lidt om acceptprocessen sammen med det, at få læger, psykologer og andre behandlere til at stole på det, som dem siger, der er udsat for vold – psykisk som fysisk og hermed også udsat for personer med psykopatiske træk.

Når man er udsat for vold, så er man ofte usikker, utryg, frustreret, angst, vred, osv. fordi man er i en situation, hvor den voldelige har nedbrudt en mere eller mindre. Når man er det, og går til en behandler – lægerne, psykologerne eller andet, så er det man siger præget af ens følelser. Det gør, at man har svært ved at fremlægge sagen, så den lyder troværdig, især hvis behandleren – lægen ikke er særlig kendt med partnervold / vold fra en psykopat. Og også især hvis den voldelige har fortalt sin side af sagen, som oftest er helt modsat virkeligheden, hvor skylden og fejlene lægges hos den udsatte. Det bliver for behandleren – lægerne, psykologerne, osv. noget usammenhængende, det den udsatte fortæller, hvor det er meget svært for den uvidende læge, psykolog, osv. at se, hvad der er sandt og ikke er det.

Når de udsatte kommer til mig

Jeg ved, at det er sådan, og jeg ved, at det er sandt, når de siger sandheden. Også selv om det nogle gange kan være usammenhængende og virke som helt uden for sandheden set i andres øjne, så kender jeg så meget til partnervold / vold, så jeg ved, at det er rigtigt. Jeg har jo også selv prøvet det, også ikke at blive troet af læger, psykologer, osv.

For at den udsatte skal kunne fremstå som troværdig med en sammenhængende historie, som en behandler, der er uvidende om partnervoldens / voldens mekanismer, skal kunne tro og forholde sig reelt til det, skal den udsatte styrkes, så fortællingen bliver sammenhængende og troværdig også for en behandler, der er uvidende om partnervold / vold.

Det kan lade sig gøre.

Men ja! Det burde ikke være sådan, at den udsatte først skal i behandling andet sted, for at få den almindelige behandler – læge, psykolog til at tro dem, når de fortæller sandheden.

For at få alle følelserne til at være så små, så de ikke påvirker det, den udsatte fortæller, bruger jeg det, jeg kalder acceptprocessen. Se mere under
Acceptprocessen
gennem den mindskes frustrationerne, vreden og den udsatte begynder at kunne fortælle kort, klart og tydeligt, så det bliver sammenhængende og dermed også mere troværdigt. Når det sker, så vil en behandler have lettere ved at se sammenhængen og finde troværdigheden i det, også selv om en behandler, der ikke har nok viden om partnervold / vold i det hele taget fra f.eks. en med psykopatiske træk, vil have meget svært ved at tro det. Man skal selv have prøvet det, eller være ”gammel i gårde” og vide, at verden ikke altid er så lyserød, som vi tror, den er.

Kan I nu alle have det rigtigt godt, i det mindste så godt, som I kan under de omstændigheder, I har i jeres liv.
I er alle sådan nogle dejlige mennesker, vidunderlig og elskede bare fordi I er til – er født – intet andet.

 

Tilbage til Blog

 

Se mere om billedet under Billeder

Skriv et svar

Din emailadresse bliver ikke offentliggjort. De markede felter skal udfyldes

Send kommentar