Definition af partnervold

Definition af partnervold

Du kan komme fra dyb mørke til at være en solstråle

WHO’s definition af partnervold

“Enhver adfærd i et intimt forhold, der forårsager fysisk, psykisk eller seksuel skade på de involverede parter i forholdet.”

Partnervold omfatter forskellige former for vold:

  1. Fysisk – slag, spark, skub, lussinger, skader påført med våben eller andre genstande.
  2. Psykisk – trusler, ydmygelser, kontrol, vedvarende nedgørelse.
  3. Seksuel – alle uønskede/tvungne handlinger, der retter sig mod en anden persons seksualitet, som uønsket berøring, forsøg på eller gennemført samleje og tvungen seksuel aktivitet med andre.
  4. Materiel/økonomisk – ødelæggelse af ejendele og indbo, tvungen gældsættelse, fratagelse af økonomisk råderet.
  5. Latent vold – latent angst for, hvornår man igen udsættes for vold, og som styrer, hvad den udsatte gør og foretager sig.
  6. Vold udøvet i bolig af andre end en partner er også medregnet, mens partnervold udøvet andre steder end i den voldsudsattes egen eller en andens bolig omvendt ikke er medregnet.

(Kilde: Statens Institut for Folkesundhed, der har udarbejdet en undersøgelse om emnet for Ministeriet for Ligestilling og Kirke samt Social- og Integrationsministeriet)

 

Her kan du se, hvad Socialstyrelsen skriver om vold f.eks. søg på “vold mod voksne”, så kommer der en nyttig liste

Eller se her:

Vold mod voksne: TEGN OG SIGNALER

https://socialstyrelsen.dk/voksne/vold-i-naere-relationer/vaerktoejskasse/tegn-og-signaler-paa-vold