Hjælp og projektioner — Hvad gør vi ved hjælp og projektioner?

Hjælp og projektioner — Hvad gør vi ved projektioner, når vi søger hjælp?

Hjælp og projektioner er to ting, der sammen ikke rigtigt virker efter hensigten. Vi ender med ikke at få hjælpen. Så lærer vi heller ikke at takle de projektioner, vi har på behandleren. Men du kan lære at takle projektioner.

Når vi søger hjælp til at takle livets negative sider, så er projektioner (overførselsmekanismer) et af de problemer, der kan forhindre os i at få hjælpen. Især når vi er udsat for mobning, Janteloven, overgreb, vold, en psykopat, narcissist, borderline, osv. osv. så er de projektioner, vi laver fra f.eks. den udøvende til behandleren med til at besværliggøre eller umuliggøre, at vi kan modtage hjælpen. Hvor jeg dog kender det.

Hjælp og projektioner — Hvad gør vi ved projektioner, når vi søger hjælp?

Livets sorte side

Hjælp og projektioner — Hvad gør vi ved projektioner, når vi søger hjælp?

Vil du gerne have det godt?

Jeg bruger acceptprocessen.

Min bog: Acceptprocessen – Metodebeskrivelse 

Ring til mig på 24 22 16 22

Hjælp og projektioner — Hvad gør vi ved projektioner, når vi søger hjælp?

Hjælp og projektioner — Hvad gør vi ved det?

Når du søger hjælp, har du så svært ved at få den?

Laver du projektioner på behandleren?

Vil du gerne lære at takle projektioner både de andres og egne, så du får det godt?

Søger du hjælp og projektionerne kommer i vejen for hjælpen?

Så sig endelig til, så skal jeg se, hvad jeg kan gøre.

Mit mål for dig, er, at du får det godt, så jeg bliver overflødig.
Altså at du får trivsel. Når du gør det, så får dine omgivelser også trivsel, eller i det mindste mulighed for det.

Behandling på Lisegården #behandling Hjælp og projektioner — Hvad gør vi ved projektioner, når vi søger hjælp?

Du kan komme fra dyb mørke til at være en solstråle

Hjælp og projektioner — Hvad gør vi ved det?

Jeg kender det både fra mig selv og andre

Sådan havde jeg det også, da jeg var udsat for vold, og da jeg søgte hjælp for volden. Ud over at dem, der skulle hjælpe mig, ikke troede mig og ikke forstod, hvad der reelt skete for mig, så lavede jeg også projektioner af volden på behandlerne. På den måde troede jeg, at de også var voldelige mod mig. Dermed kunne jeg jo ikke se, at de faktisk forstod mig, at de faktisk hjalp mig, at de faktisk var der for mig.

Hjælp og projektioner — Hvad gør vi ved det?

De største problemer ved hjælp og projektioner

Projektioner er desværre en af de største problemer, når man som udsat forsøger at få hjælp til at takle det negative i livet. Man vender som udsat hele sin vrede mod behandleren. Den vrede, der faktisk skulle have være rettet mod udøveren.

Men man tør ikke ubevidst rette vreden mod udøveren. Derfor retter man vreden andre steder hen – overfører den til andre f.eks. behandleren.

Så for overhovedet at kunne modtage hjælp, så skal man først selv ind og i gang og se, at det faktisk ikke er behandleren, der er den, man skal være vred på, men derimod den udøvende.

Men alt for ofte har vi hjemmefra lært, at vi ikke må være vrede over urimeligheder. Det gjorde jeg i hvert tilfælde. Jeg skulle være sød og ellers skulle jeg gå ind på værelset, til jeg kunne opføre mig ordentligt. Ja ja! Det er længe siden, og hvor har det dog været svært at lære at lade være.

Men jeg har lært det, og hvor er det dog dejligt, så nu kan jeg lære det videre til dem, der gerne vil lære det.

Hjælp og projektioner — Hvad gør vi ved det?

Se behandleren som gerne vil yde hjælp og projektioner som egne

Så når jeg kan og andre kan, så kan du også se behandleren, som en der faktisk hjælper dig – trække din projektion hjem, og aflevere den der, hvor den reelt hører hjemme.

Det kan gøres visuelt, så du ikke kommet til at gøre mere skade en gavn. Jeg skal gerne vejlede dig, hvis du ikke selv kan finde ud af det.

Det kan nogle gange være utroligt svært at gennemskue, hvad der er projektioner og hvad der ikke er. Derfor kan det være godt at have en anden til at vejlede dig.

Projektioner Hjælp og projektioner — Hvad gør vi ved projektioner, når vi søger hjælp?

Værdifuld II
Husk du er værdifuld

Hjælp og projektioner — Hvad gør vi ved det?

Så når jeg kan og andre kan, så kan du også lære at lade være med at lægge projektioner på behandleren, så du reelt får den hjælp, du har brug for.

Behandling på Lisegården #behandling Hjælp og projektioner — Hvad gør vi ved projektioner, når vi søger hjælp?

Du kan.
Når jeg kan, så kan du også.