Borgerødelæggelse NEJ TAK

Borgerødelæggelse NEJ TAK

Vi er nødt til at sige borgerødelæggelse nej tak.

Det er så ødelæggende for borgeren, og koster utroligt meget for vores samfund.

Derimod er det godt at sige Ja TAK til at bliver hørt, troet og taget alvorligt.

Samt lægeerklæringerne tages alvorligt.

Heldigvis er det ikke altid, det går borgerødelæggelse i en sag, men det er alt alt for ofte.

Hvor jeg kender det, ikke bare fra mig selv, men også fra dem i min klinik.

F.eks. at det er lægens fantasi om borgren, man prøver at helbrede i borgeren.

Men det kan man jo ikke.

Det er nødt til at være hos lægen, at lægens fantasi helbredes.

Det vil ikke ændre sig, hvis man “behandler” borgeren.

Lægen vil jo stadig have sin fantasi om borgeren.

Borgerødelæggelse NEJ TAK

Borgerødelæggelse NEJ TAK

Borgerødelæggelse er:
Når myndighederne bliver dit værste mareridt.
Sygeliggørelse / stigmatisering
Løgnene bliver grundlaget for sagens afgørelse.

Behandling på Lisegården #berhandling Borgerødelæggelse NEJ TAK

Dåben: Barnet bæres til Solen – lyset – døden = livet.

Borgerødelæggelse NEJ TAK

Vil du gerne have det godt?

Jeg bruger acceptprocessen.

Min bog: Acceptprocessen – Metodebeskrivelse 

Ring til mig på 24 22 16 22

Borgerødelæggelse NEJ TAK

Borgerødelæggelse NEJ TAK

Er myndighederne dit værste mareridt?

Går der borgerødelæggelse i dine sager?

Vil du gerne lære, hvordan du takler det, så du får det godt?

Så sig endelig til, så skal jeg se, hvad jeg kan gøre.

Mit mål for dig, er, at du får det godt, så jeg bliver overflødig.
Altså at du får trivsel. Når du gør det, så får dine omgivelser også trivsel, eller i det mindste mulighed for det.

Behandling på Lisegården #behandling Borgerødelæggelse NEJ TAK

Du kan komme fra dyb mørke til at være en solstråle

Borgerødelæggelse NEJ TAK

Borgerødelæggelse nej tak

Alt for mange borgere, der henvender sig til det offentlige system, møder nogle ansatte, der gør det hele værre for borgeren.

Heldigvis er det ikke altid, men det er alt for tit.

Borgerødelæggelse NEJ TAK

En meget negativ holdning til borgeren giver borgerødelæggelse

Alt for ofte er der en meget negativ holdning til den borger, der henvender sig for at få hjælp i det offentlige system – egen læge, kommunen, politiet, sygehuset, osv. osv.

Jeg har hørt mange helt utrolige ting, der er blevet sagt om en borger, bare fordi borgeren henvender sig til det offentlige.

F.eks. at de altid lyver, at de ikke ved noget, at de er dumme, idioter, forkerte, de ikke skal hjælpes, fordi der er andre, der skal hjælpes, de er nogle underlige nogle, f.eks. dem der er voldsramte, osv. osv. Det er virkelig utroligt, hvad jeg har hørt fra offentlige ansatte, når de taler om de borgere, der er sat til at hjælpe.

Fordomme om en hjælpsøgende borger er alt for ofte meget negative.

Borgerødelæggelse NEJ TAK

Offentligt ansatte er sat til at hjælpe de borgere, der søger hjælp

Når jeg som læge snakker med de offentligt ansatte om borgerne, får jeg deres negative holdninger at vide om de hjælpsøgende borgere. Nogle har jeg så forsøgt at gøre det forståeligt, men så har de aldrig sagt det, og det er mig, som er helt galt på den. Ja! Projektionerne, fornægtelserne, osv. det har de mennesker, som er ansatte i det offentlige jo også.

Når jeg så fortæller det til andre af de ansatte, der reelt lytter til mig, f.eks. når de snakker med mig, fordi jeg er læge, så synes de, at det er helt forkert, at der er nogen, der laver borgerødelæggelse. Det er jo ikke det, der er ansat til. Og ja! Det er ikke det, de er ansat til.

Men alt for ofte er der en holdning hos alt for mange ansatte, at borgere, der henvender sig til det offentlige for at få hjælp, at de er helt galt på den. Men det er de jo ikke. Det er jo netop det, de skal gøre, som borger, når de har brug for det offentliges hjælp.

Borgerødelæggelse NEJ TAK

Som borger er det vigtigt at kende til borgerødelæggelse

Her er det endnu vigtigere, at vi går i gang med at gå den modsatte vej. For det får virkelig store og meget negative konsekvenser, hvis borgeren ikke får den reelle hjælp, som borgeren har brug for, og som borgeren reelt er berettiget til.

Jeg kan huske, dengang jeg stadig forsøgte at få hjælp til den vold, jeg var ude for, at jeg virkelig undrede mig over, hvorfor jeg ikke kunne få hjælp, mens der var andre, der fik det.

Jeg fik at vide, f.eks. at jeg faldt mellem to stole. Jeg var jo ikke blevet alkoholiseret af volden. Hvis jeg var blevet alkoholiker, så var der jo den §, jeg havde kunnet få hjælp fra. Men det var jeg ikke, så jeg faldt mellem to stole. Sagde de.

Det endte med at koste det offentlige ca. 1 mil. kr. i bare direkte betaling til mig, og så alt det betaling til de ansatte for alt den tid, de har skulle bruge på min sag og alle de sager, der fulgte af, at de ikke tog mig alvorlig ved den første sag. Det havde da være bedre, at give mig noget reel hjælp. Altså høre tro og tage mig alvorligt. Og ud fra det, havde fundet de §’er, der kunne hjælpe mig.

Jeg kan huske, at jeg betegnede det, som deres afslagsprocedure. Altså de ledte ikke efter mulig hjælp til mig, men mulig afslag til mig. Ja! Ja! Hvor er det længe siden. Men det sker stadigvæk. F.eks. der i 2014, hvor jeg fik afslag på ortopædisk fodtøj og afslag til dispensation til spildevandsrensning.

Borgerødelæggelse NEJ TAK

Hjælpsøgende borgere skal høres, tros og tages alvorligt, og have den reelle hjælp, de er berettiget til. Det er ikke borgeren, der er galt på den. Det er holdningen hos de ansatte

Så jo, jeg kender til borgerødelæggelse. Og jo jeg kender også til at få reelt hjælp. Det er slet ikke mig, det er galt med, når jeg er udsat for borgerødelæggelse, det er den, der udøver borgerødelæggelsen, der er ansvarlig for det.

Vi skal alle sammen huske på, at de ansatte i det offentlige også er mennesker. Nogle er gode, andre er det ikke. Nogle hopper med på sladder i de offentligt ansattes grupper, og bliver medløbere, hvor de bagtaler borgere, og har den holdning at borgere, der søger hjælp er f.eks. idioter, lyver, dumme, osv. Når de så bruger den holdning overfor borgeren, så går det jo galt.

Borgerødelæggelse NEJ TAK

Hjælpsøgende borgere skal lære at takle den borgerødelæggelse de møder

Så borgeren skal ikke bare søge hjælp. De skal også lære, hvordan de takler de ansatte, der laver borgerødelæggelse. Og her især huske på, at det har intet med den borger, der søger hjælp at gøre. Det er den ansatte, der er helt galt på den. Der er ingen ansatte i det offentlige, der er berettigede til at lave borgerødelæggelse. Lovene gælder også for de ansatte. De må heller ikke lave mobning, overgreb, psykisk vold, fysisk vold, psykopatiske træk, osv. osv. Det er også ulovligt for de ansatte i det offentlige system.

Så når en ansat skulle have mig til at tude i telefonen ½ time, inden den ansatte kunne snakke normalt til mig, så er det ikke mig, det er galt med, det er den ansatte, der er galt på den. Jeg klagede da også over det.

Så vidt jeg husker, så blev den ansatte forfremmet. Det har jeg set før. Så det har lange udsigter, hvis der skal være håb om, at få mindsket borgerødelæggelsen i det offentlige system. Det er svært at gøre noget ved borgerødelæggelse, når de overordnede også fremmer borgerødelæggelsen.

Også her bruger jeg acceptprocessen. Det er så dejligt at se, når en lærer at takle borgerødelæggelse og ender med at få det godt.

Borgerødelæggelse NEJ TAK

Så når jeg kan og andre kan, så kan du også

Lære at takle borgerødelæggelse og forstå, at det ikke er dig, det er galt med,

når den offentlig ansatte laver borgerødelæggelse overfor dig.

Du kan godt.

Se mere i luppen eller menuen øverst i højre hjørne af hjemmesiden.

Borgerødelæggelse NEJ TAK

Når jeg kan, og andre kan, så kan du også.

Det er inden i dig, det foregår.

Du kan godt.

Behandling på Lisegården #behandling Borgerødelæggelse NEJ TAK

Du kan.
Når jeg kan, så kan du også.

Borgerødelæggelse NEJ TAK

Og husk nu:

At lige meget hvad andre siger og gør

Og lige meget hvad der sker inden i og omkring dig

Så er du et dejligt og vidunderligt menneske, elsket bare fordi du er til – er født.

Intet andet.

Første gang udgivet 

Skriv et svar