Traumer reaktiveres, når nogen – også det offentlige – laver noget negativt / borgerødelæggelse Traumer reaktiveres, når nogen - også det offentlige - laver noget negativt / borgerødelæggelse

Når vi har været udsat for traumer, så er der mange, der får hjælp i starten, til hvordan de skal takle traumet. Men det er langt fra alle. Desværre.

Men både hvis man har fået hjælpe, og hvis man ikke har fået hjælp, så er der følgevirkninger. En af dem er, at traumet har en tendens til senere at blive reaktiveret, når den traumatiserede er ude for noget, der ligner. Det kan godt være meget små ting, som ligner, og som så reaktiverer traumet.

Behandling på Lisegården #berhandling Traumer reaktiveres, når nogen - også det offentlige - laver noget negativt / borgerødelæggelse

Dåben: Barnet bæres til Solen – lyset – døden = livet.

Traumer reaktiveres, når nogen - også det offentlige - laver noget negativt / borgerødelæggelse

Det er en livslang proces, at lære at takle de traumer, du har været udsat for, når det er et årelangt traume.

Mit mål for dig, er, at du får det godt, så jeg bliver overflødig.
Altså at du får trivsel. Når du gør det, så får dine omgivelser også trivsel, eller i det mindste mulighed for det.

Reaktivering af traumet

Reaktivering kan også forekomme år efter traumet. Når noget man bliver udsat for, der ligner, gør at traumet reaktiveres. Her er det virkelig, at der skal læres redskaber til selv at takle traumet, så reaktiveringen kommer til at skade mindst muligt. Så der igen kan komme ro omkring traumet.

F.eks. da jeg var kommet ud af det voldelige forhold og fik en ny kæreste, så bare det at min nye kæreste hævede stemmen minimalt, så blev jeg virkelig angst og kravlende ned under skrivebordet og rystede lige så snart min nye kæreste nærmede sig mig. Han skulle ikke komme i nærheden af mig.

Det er så lidt, der skal til

Det er ofte utroligt lidt, der skal til for at reaktivere et traume, især hvis det er et traume, der har stået på over en årrække, sådan som det var for mig. Og sådan som det oftest er ved Janteloven, mobning, vold, partnervold, psykopat, borderline, narcissist, osv.

Men det kan også være på arbejdspladsen, hvor en over en årrække har traumatiseret en kollega, selv om så den udsatte flytter arbejdsplads, får nye kollegaer, så kan selv en lille ting reaktivere det tidligere traume fra den forrige arbejdsplads.

Desværre sker det også, når det offentlige skal hjælpe dem, der er eller har været traumatiseret. Når kontaktpersonen i det offentlige synes, at der skal laves borgerødelæggelse, så bliver borgeren reaktiveret i sit traume. Det er ret uhyggeligt, at det er sådan, men sådan er det.

Den der ligger ned, er der alt for ofte nogen, der vil træde på. Heldigvis ikke alle, men alt for mange – både privat og offentligt og i det offentlige. Det giver langvarige sager, massere af problemer for borgeren og endnu flere problemer for det offentlige. For borgeren bliver alt for ofte en tung belastning i det offentlige, når borgeren bliver udsat for borgerødelæggelse.

Du kan lære at takle traumet og reaktiveringen

Så der skal virkelig læres, hvordan den enkelte takler sit / sine traumer. Det kan lade sig gøre. Jeg bruger acceptprocessen. Det er så dejligt, når det virker.

Så når jeg kan og andre kan, så kan du også. Det er inden i dig, du skal lære, hvordan du gør, så du får det godt, får ro omkring dit traume / dine traumer, så du kan takle det. Øvelse gør mester. Så det er om at blive ved og ved og ved, så kommer det.

Få det godt – Find dig selv

Lær at finde fred og ro i dig selv. Hjælp dig selv til at få overblik og handlekraft. Bliv mere positiv og glad. Få det godt og find dig selv! Med metoder indenfor visualisering og samtaleterapi giver jeg dig redskaber til at takle de udfordringer, du måtte møde på din vej – hel dig selv – også på egen hånd.

Se mere om behandling og om mine behandlingsmetoder:

Samtaleterapi  og  Visualisering  ved brug af  Acceptprocessen

Behandling på Lisegården #behandling Traumer reaktiveres, når nogen - også det offentlige - laver noget negativt / borgerødelæggelse

Du kan komme fra dyb mørke til at være en solstråle

Du bliver positiv og glad

Du er god nok

Husk at du er et dejligt og vidunderligt menneske, elsket bare fordi du er til – er født. Intet andet.

Hvis du ikke synes det, så sig endelig til, så skal jeg vejlede dig, så du har en mulighed for at lære det.

Du kan – Når jeg kan, så kan du også.

Behandling på Lisegården #behandling Traumer reaktiveres, når nogen - også det offentlige - laver noget negativt / borgerødelæggelse

Du kan.
Når jeg kan, så kan du også.

Skriv et svar