Handelsbetingelser for Lisegården

Handelsbetingelser er gældende fra d. 7. november 2019

Dette er de handelsbetingelser, der er for Lisegården, ved læge Lise Seidelin. Så når du handler hos Lisegården er du sikker på, at du får en god handel.

Vi indgår en aftale med handelsbetingelser

 • Aftalen Handelsbetingelser for Lisegården — Husk nu at læse dem
  Aftalen består af disse betingelser og oplysninger, som er afgivet ved bestillingen af konsultation, abonnementet på Lisegårdens Blog, samt ved køb af billeder og bøger, osv.
 • Parterne Handelsbetingelser for Lisegården — Husk nu at læse dem
  Sælger er Lisegården v/ Lise Seidelin, Landmålervej 31, Brudager, 5882 Vejstrup. Tlf. 24 22 16 22. CVR nr. SE nr. 14 07 49 88.
  Køberen er den bruger som foretager bestillingen af konsultation, abonnement, bøger, billeder, osv.

Om økonomien i handelsbetingelser

 • Pris Handelsbetingelser for Lisegården — Husk nu at læse dem
  Prisen er den til enhver tid gældende pris, som er angivet under priser på lisegaarden.dk: https://lisegaarden.dk/priser/
  Lisegården er ikke momspligtig, så derfor er der ingen moms på priserne.
 • Indgåelse af aftale handelsbetingelser Handelsbetingelser for Lisegården — Husk nu at læse dem
  Aftalen er bindende for begge parter, når køberen har sendt sin bestilling til Lisegården.
  Aftalen er ikke bindende, hvis der er forekommet skrive- eller tastefejl i tilbuddet fra Lisegården og køber så eller burde have set, at der forelå en fejl.
 • Betalingen handelsbetingelser Handelsbetingelser for Lisegården — Husk nu at læse dem
  Der forudbetales på alle varer og ydelser fra Lisegården.
  Beløbet trækkes umiddelbart ved køb af varer og ydelser, tilmelding til bloggen og ca. 2 uger før medlemskabet udløber, vil køber modtaget en e-mail med et link til betaling for fornyelse.
 • Ændring af abonnementsvilkårene handelsbetingelser Handelsbetingelser for Lisegården — Husk nu at læse dem
  Lisegården har til enhver tid ret til at ændre nærværende vilkår. De gældende vilkår kan til enhver tid læses på lisegaarden.dk. Ved henvendelse til Lisegården sender vi gerne vilkårene per brev eller mail.

Tavshedspligt har jeg, så du kan være tryg

 • Login handelsbetingelser Handelsbetingelser for Lisegården — Husk nu at læse dem
  I forbindelse med abonnementet er det nødvendigt at have et login. Login indeholder bl.a. adgangskode til bloggen, lisegaarden.dk og selvbetjening online. Det er også oplysningerne i login, der benyttes til kommunikation, fx når vi skal maile nødvendige oplysninger. Login oprettes sædvanligvis i forbindelse med køb af abonnement, men kan også oprettes på lisegaarden.dk. Login skal indeholde navn, adresse, mailadresse, telefonnummer, abonnementsnummer samt en selvvalgt adgangskode. Der kan kun oprettes et login per mailadresse.
 • Behandling af persondata handelsbetingelser Handelsbetingelser for Lisegården — Husk nu at læse dem
  Se under Privatlivspolitik for Lisegården: https://lisegaarden.dk/privatlivspolitik/
 • Ophavsret handelsbetingelser Handelsbetingelser for Lisegården — Husk nu at læse dem
  Ophavsretten til indlæg og materiale på Lisegården tilhører Lisegården. Det er tilladt at citere fra Lisegården, når det sker inden for rammerne for god citatskik. Citater skal altid fremstå med angivelse af kilde og publiceringsdato. Det er ikke tilladt at kopiere, distribuere eller på anden måde videreudnytte materiale fra Lisegården uden forudgående aftale herom. Dette gælder også videreformidling i elektronisk eller digital form.

Hvad du kan regne med

 • Ansvarsfraskrivelse handelsbetingelser Handelsbetingelser for Lisegården — Husk nu at læse dem
  Lisegårde vil bestræbe sig på at levere de digitale udgivelser, så de er tilgængelige på alle tidspunkter. Lisegården påtager sig imidlertid ikke ansvar for tab, der måtte opstå som følge af manglende eller forsinket levering, tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet, behandling af data i forbindelse med betaling eller tab påført på anden måde, ligesom Lisegården fraskriver sig ethvert ansvar for tab forårsaget af, at brugere af digitale udgivelser har anvendt servicen uden at følge de tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger. Lisegården er ikke ansvarlig for fejl eller mangler ved købte produkter, herunder fejl i data m.v., medmindre det kan påvises, at fejlen kan tilregnes Lisegården som forsætlig eller uagtsom. Lisegården kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tabt fortjeneste, driftstab eller andre indirekte tab. Købelovens ufravigelige mangelsregler finder anvendelse ved forbrugerkøb, der er omfattet af købeloven.
 • Udkomst, levering og tilgængelighed handelsbetingelser Handelsbetingelser for Lisegården — Husk nu at læse dem
  Udkomst:
  Lisegårdens blog udkommer flere gange ugentligt, når der er mulighed for det.

  lisegaarden.dk er tilgængelig for alle abonnenter hele året.Tilgængelighed:
  lisegaarden.dk er altid opdateret.
 • Levering: handelsbetingelser Handelsbetingelser for Lisegården — Husk nu at læse dem
  Bøger leveres med post. Lisegården hæfter ikke for postfirmaets fejl.
  Billeder afhentes efter aftale hos Lisegården enten i Mariager eller på Sydfyn.
 • Muligheder og begrænsninger af lisegaarden.dk Blog Handelsbetingelser for Lisegården — Husk nu at læse dem
  Abonnement giver fuld adgang til lisegaarden.dk Blog.
 • Adgang til digitale medier handelsbetingelser Handelsbetingelser for Lisegården — Husk nu at læse dem
  Det er nødvendigt at have et aktivt login – se punkt 7 Login. Adgangskoden er en del af login. Adgangskoden er personlig og må ikke overdrages til andre. Misbrug vil medføre øjeblikkelig opsigelse af abonnementet fra Lisegårdens side uden kompensation.

Når du vil ud af aftalen

 • Varighed Handelsbetingelser for Lisegården — Husk nu at læse dem
  Abonnementet er fortløbende og fortsætter til betalingen udløber. Dette gælder også prøve-, kampagne- og introduktionsabonnementer, med mindre andet er aftalt.
  Lisegården forbeholder sig ret til, at opsige abonnementet ved misligholdelse eller hvis produktet udgår uden kompensation.
 • Fortrydelsesret Handelsbetingelser for Lisegården — Husk nu at læse dem
  Abonnement på Lisegårdens Blog: For digitale produkter gælder fortrydelsesfristen ikke, hvis produktet har været taget i brug.
 • Opsigelse handelsbetingelser Handelsbetingelser for Lisegården — Husk nu at læse dem
  Abonnementet er automatisk opsagt, når der ikke er betalt for mere. Abonnementet kan ikke opsiges i den periode, der er betalt for.

Når teknikken driller

 • Uregelmæssigheder i leveringen af indlæg på Blog Handelsbetingelser for Lisegården — Husk nu at læse dem
  Der kan forekomme tekniske udfald, de rettes hurtigst muligt. De godtgøres ikke. Indlæggene vil kunne læses, når teknikken igen virker. Der vil ikke være noget tab af indlæg og kommentarer.
 • Reklamationer, digital Handelsbetingelser for Lisegården — Husk nu at læse dem
  Ved fejl eller mangler kan Lisegården kontaktes på lise@lisegaarden.dk eller telefonnummer 24 22 16 22.
  Fejl på kundens, eller dennes udbyders, tekniske udstyr er Lisegården uvedkommende. Øvrige tekniske fejl vil blive rettet hurtigst muligt, efter det er kommet til Lisegårdens kendskab. Som udgangspunkt godtgøres der ikke for nedetider. Der gøres opmærksom på, at købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på købet.
 • Kampagner Handelsbetingelser for Lisegården — Husk nu at læse dem
  Lisegården gennemfører fra tid til anden abonnementskampagner.
  Formålet er, at skaffe nye kunder, hvilket er grundlaget for fortsat at kunne drive og udvikle Lisegården. Disse kampagner kan være med en særlig fordelagtig introduktionspris. Kampagnerne retter sig mod nye kunder og kan ikke benyttes hvis man har haft abonnement indenfor de seneste seks måneder.
 • Kundens forpligtelser Handelsbetingelser for Lisegården — Husk nu at læse dem
  Der er mulighed for at kommentere på indlæggene.
  Kunden forpligter sig til at overholde de til enhver tid gældende medlemsbetingelser.
  https://lisegaarden.dk/medlemsbetingelser-for-blog-pusterum-debat/
 • Øvrige Handelsbetingelser for Lisegården — Husk nu at læse dem
  Der kan være individuelle vilkår tilknyttet abonnementet. Disse vilkår kan aftales individuelt med Lisegården, og vil fremgå af den skriftlige aftale, der laves mellem kunde og Lisegården.