Psykisk faktor / Psykisk livsstil – du lærer at takle den psykiske side / det negative i livet Den psykiske faktor — du lærer at takle den psykiske side

Der er en psykisk faktor / psykisk livsstil bag mange af de fysiske symptomer (80 %), vi har. Når den psykiske faktor bliver behandlet, så forsvinder de fysiske symptomer. Du bliver sund og rask, får ro, styrke og handlekraft.

Du kan ændre din psykiske livsstil, ligesom du kan ændre den fysiske livsstil.

Har du mod på at arbejde med den psykiske side bag de psykiske og fysiske symptomer?

Så kontakt mig på mobil 24 22 16 22 eller send en mail til mig lise@lisegaarden.dk

Behandling på Lisegården #berhandling Den psykiske faktor — du lærer at takle den psykiske side

Dåben: Barnet bæres til Solen – lyset – døden = livet.

Den psykiske faktor — du lærer at takle den psykiske side

Du bliver sund og rask, du får ro, styrke og handlekraft.

Mit mål for dig, er, at du får det godt, så jeg bliver overflødig.
Altså at du får trivsel. Når du gør det, så får dine omgivelser også trivsel, eller i det mindste mulighed for det.

Ondt i livet

Træt, trist, utilpas, manglende glæde, intet hjælper. Er det lige dig?

Symptomer:
Er du træt, trist, utilpas, måske bange ind imellem, doven, ugidelig. Du har ingen energi, føler dig depressiv uden egentlig at være psykisk syg, føler dig stresset uden egentlig at have meget travlt. Altså, der er ikke rigtigt noget i vejen med dig, men alligevel har du det ikke godt.

Du mangler glæde i livet.

 1. Måske har du været hos lægerne, hvor du ikke fandt nogen mulighed for hjælp.
 2. Måske bliver du sendt rundt i systemet fra den ene læge til den anden, og de kan ikke finde noget galt med dig.
 3. Måske giver din egen læge dig en eller anden pille, som du ikke kan mærke nogen virkning af.

Hvis du kan genkende lidt eller noget af det her, så kan du have det, der kaldes “Ondt i livet”.

Husk – Du er god nok!

Du har det ikke godt

Lærer du at takle den psykiske faktor / din psykiske livsstil bag den fysiske sygdom eller psykiske sygdom eller problemer, altså lærer at takle livets negative side, livets udfordringer både de gode og de dårlige, bliver du sund og rask, du får ro, styrke og handlekraft.

 1. Du har det ikke godt
 2. Mangler du energi?
 3. Savner du overskud i hverdagen?
 4. Slår du ikke til på arbejdspladsen?
 5. Kan du ikke leve op til andres krav?
 6. Føler du dig trist?
 7. Er du stresset?
 8. Er du deprimeret?
 9. Måske føler du dig i det hele taget ikke sund og rask

Bemærk venligst, at ovenstående liste på ingen måde er udtømmende, og derfor vil jeg opfordre dig til at kigge rundt på hjemmesiden for at se mangfoldigheden af min erfaring og behandlingstilbud.

Vi kender alle til ovenstående tilstande i mere eller mindre grad, men ikke altid evner vi at få bearbejdet problemerne på en hensigtsmæssig måde. Her kan jeg hjælpe dig.

Du kan se nogle kunders erfaringer under kundeberetninger

Psykisk faktor

Det jeg betegner, som den psykiske faktor, er den psykiske side af sygdomme, symptomer, problemer, frustrationer osv. vi har i vores liv. Altså det der sker med vores tanker og følelser, og den påvirkning som det har på os. Det der hedder psykosomatiske sygdomme. Min erfaring er dog, at den psykiske faktor har en meget meget større indflydelse på os, end det der normalt betegnes som psykosomatisk. Men det er også det, der sker ved placeboeffekten.

Du kunne prøve at tænke på, at du bidder i en citron, så vil dit mundvand løbe. Men faktisk bidder du jo ikke i en citron, så er det jo tanken, der gør at mundvandet løber.

Der er også en fysisk faktor, som er den, vi normalt tager vare på. Altså lægerne, syghuse, behandlere, osv. Men bag de fysiske symptomer på vores sygdomme, er der meget ofte en psykisk faktor, som hvis man går ind og ændrer den psykiske faktor fra at være nedbrydende til at være opbyggende, vil de fysiske symptomer forsvinde. Ud over at de fysiske symptomer forsvinder, bliver vi også meget gladere og har det godt. Det er så dejligt, når det lykkes.

Der er mange steder den psykiske faktor spiller ind.

Psykisk livsstil

Vi hører så meget om vores fysiske livsstil – tøj, bolig, bil, vovhund, osv. Men det er lige så vigtigt eller måske vigtigere, at vi begynder at høre og tage os af vores psykiske livsstil.

Vi har en kultur og en holdning generelt, at vi ikke er gode nok, at vi er syge, usunde, forkerte, unormale, vejer for meget eller for lidt, de andre er bedre end os, osv. Altså Janteloven. Det er en meget udbredt og dybdegående holdning i vores samfund.

Det er så vigtigt ved den fysiske livsstil at facaden er i orden – se mere her De ydre værdier er mere vigtige end de indre værdier. Så vi går op i den fysiske livsstil og glemmer den psykiske livsstil – gemmer den væk, viser den ikke, for så tror vi, at vi ikke er noget værd.

Men livsstil (fysisk og psykisk) og de negative følger af en negativ livsstil, er stadig sygdomme både fysiske og psykiske sygdomme.

Men det kan vendes, hvis vi går i gang med at ændre livsstil, og ikke kun den fysiske livsstil også den psykiske livsstil.

Når jeg kan og andre kan, så kan du også.

Følelser og tanker

Det er alt for ofte svært med alle de følelser og tanker, vi har. Vi kan have gode og dårlige følelser, og vi kan have gode og dårlige tanker. Især når vi er udsat for mobning, Janteloven, overgreb, vold, en psykopat, osv. osv. så kan vi have mange følelser og tanker, som ikke er rare at have. Men vi kan også indimellem have dejlige følelser og tanker og så bliver vi forvirret, fordi tingene ikke kun er godt eller skidt.

Men sådan er livet. Der er både godt og skidt og både gode og dårlige følelser, svære følelser og rare følelser samt gode og dårlige tanker, svære tanker og rare tanker. Det er en del af livet.

Først må vi indse, at livet er både det gode og det dårlige. Dernæst må vi finde en vej til at takle de dårlige ting, men også en vej til at takler de gode ting. Vi tror, vi kan finde ud af at have det godt. Men det er ikke altid let og til at finde ud af, når noget faktisk er reelt godt. Så vil vi hellere flygte fra det. F.eks. det at rose os selv, det flygter vi oftest fra.

For at lære at takle følelser og tanker bruger jeg acceptprocessen. Den er utroligt effektiv. Det er så dejligt, når det lykkes. Den enkelte lærer ”at rose sig selv”, være glad, kan takle det hele både de gode som de dårlige oplevelser, samt alt det ind imellem.

Så når jeg kan og andre kan, så kan du også. Det er om at turde være i hele livet.

Der er hjælp at hente

Det er enkle ting, du skal lære. Du skal lære om, hvordan man takler livet. Du kan her få behandling. Det er primært samtaleterapi og visualisering med acceptprocessen, men også andre ting. Se mere under behandling.

Der er muligheder for at få det godt, også selv om det ikke virker sådan lige nu.

Få det godt – Find dig selv

Lær at finde fred og ro i dig selv. Hjælp dig selv til at få overblik og handlekraft. Bliv mere positiv og glad. Få det godt og find dig selv! Med metoder indenfor visualisering og samtaleterapi giver jeg dig redskaber til at takle de udfordringer, du måtte møde på din vej – hel dig selv – også på egen hånd.

Se mere om behandling og om mine behandlingsmetoder:

Samtaleterapi  og  Visualisering  ved brug af  Acceptprocessen

Behandling på Lisegården #behandling Den psykiske faktor — du lærer at takle den psykiske side

Du kan komme fra dyb mørke til at være en solstråle

Det kan lade sig gøre.

Når jeg har gjort det, så kan du også gøre det. Du får ro, overblik og handlekraft, så du kan gøre det, der er rigtigt for dig, så du kan finde din glæde i livet.

Uanset hvilken situation du befinder dig i, er du meget velkommen til at kontakte mig på mobil 24 22 16 22 eller skriv en mail lise@lisegaarden.dk for at høre nærmere om mine erfaringer, og hvordan jeg kan hjælpe dig. Alle henvendelser behandles fortrolig og uforpligtende.

De kærligste hilsner
fra Lise

 

Du kan se mere om

Had, hævn og ondskab i Blog

Den psykiske faktor – placebo – nocebo – betinget reflekser  i Blog

Når hele “systemet” er imod en

Når vi tror, vi skal være perfekte i Blog

Den svære kunst selvbestemmelse i Blog

Se i menuen til højre eller nedenfor på mobilen, der har jeg sat nogle emner ind, som er påvirket af psyken.

Den psykiske faktor — du lærer at takle den psykiske side

Flittiglise

Tilbage til Behandling

Du bliver positiv og glad

Du er god nok

Husk at du er et dejligt og vidunderligt menneske, elsket bare fordi du er til – er født. Intet andet.

Hvis du ikke synes det, så sig endelig til, så skal jeg vejlede dig, så du har en mulighed for at lære det.

Du kan – Når jeg kan, så kan du også.

Behandling på Lisegården #behandling Den psykiske faktor — du lærer at takle den psykiske side

Du kan.
Når jeg kan, så kan du også.