Brystspændinger – Hjertesmerter

Oversigt

Brystspændinger – Hjertesmerter og den evt. bagvedliggende psykiske årsag

Brystspændinger kan være mange forskellige ting. Det vi frygter meste er blodpropper i hjertet. Men det kan lige så godt være muskelspændinger i brystkassen, som det kan være noget med lungerne eller andre ting med hjertet end blodpropper. Det er en rent fysiske ting, som der bliver kigget på i det offentlige system af sygehuse og egen læge.

Psykisk årsag er de fleste ikke opmærksom på

Men bag de forskellige fysiske symptomer kan der være en psykisk årsag, som de fleste af os ikke er opmærksom på.
Det er i behandlingen efter min mening meget vigtigt ikke kun at holde fokus på de fysiske årsager, som madvaner, rygning og motion, de er vigtige og bestemt noget, der skal ses på. Men efter min mening skal der også ses på den psykisk bagvedliggende årsag. Der kan være mange psykiske årsager til brystspændinger – brystsmerter.

Man føler sig ikke elsket men hadet

En af de mere logiske, er, at man ikke føler sig elsket, men at man føler sig hadet af dem, der burde elske en – f.eks. ved partnervold, hvor man burde være elsket af sin partner, men føler sig hadet. Hvor jeg dog kender den årsag og har også selv prøvet at have brystsmerter med denne årsag.
Men det kan også være stress, præstationer, man skal leve op til, hvor det ikke er godt nok, det man gør. Det kan være en arbejdsgiver, eller en norm hos de venner man har, eller ens mor, der synes, man skal gøre tingene endnu bedre.

Mange forskellige psykiske årsager

Der kan være mange årsager, det er individuelt, hvordan de psykiske årsager giver sig udtryk i det fysiske. Når det psykiske er et problem, så bliver vi belastede psykisk. Det giver sig så til at belaste os fysisk, når den psykiske belastning bliver stor nok. Når den fysiske belastningen ikke mere kan klares af kroppen selv, så kommer der symptomer. Hvilke symptomer det bliver, er individuelt, og afhænger mere af hvor den person er svag, end af hvad den psykiske årsag er. Et af symptomerne kan være brystspændinger – hjertesmerter.

Behandling af årsagen bag

I min behandling af disse smerter / spændinger, går jeg ind og kigger på årsagen bag. Så der skal f.eks. arbejde med partnervolden, hvis man er udsat for det, hvor man skal lære at styrke sig selv, og lære at takle den vold man er ude for.

Men det kan også være, at man skal lære at takle arbejdsgiveren, en kollega eller andre årsager.

Du kan se mere om min behandlingsform og om de psykiske faktorer.

Lisegården