Uddannelse på Lisegården

til terapeut i den psykiske faktor med acceptprocessen
ved samtaleterapi og visualisering

Uddannelse i acceptprocessen

Dåben: Barnet bæres til Solen – lyset – døden = livet.

underviser – læge Lise Seidelin

Har du lyst til at få en unik uddannelse i at hjælpe dig selv og andre, være der for dig og dem, selv lære og lære dem, hvordan de gør, så livet kan være rart at leve? Det jeg lærte af afrikanerne? Altså bryde Janteloven, mobning, overgreb, vold, psykopat, borderline, osv.
Har du selv lyst til at lære nogle nye redskaber, der kan lære dig, at få det godt, så dine omgivelser også får det godt?
Vil du lære, hvordan den enkelte kan finde vejen til at gøre det, der er rigtigt for den enkelte?

Lære at behandle årsagen bag symptomerne – den psykiske faktor hos de mange, som har psykosomatiske symptomer, og dem der er udsat for Janteloven, mobning, overgreb, vold / psykopater / og lignende personer.
Astma, høfeber, allergi, fobi, depression, stress, tvang, smerter, hovedpine, rygsmerter, mavesmerter, osv. 80 % af det vi går til læge med skyldes den psykiske faktor.

Her har du muligheden for at være elever på uddannelsen i acceptprocessen gennem samtaleterapi og visualisering.
Der vil være en del bearbejdning af egne vaner / problemer / traumer samt oplæring i at bruge acceptprocessen selv og på andre.

Efter endt uddannelse er der mulighed for samarbejde med mig.

Se mere om behandlingsmetoderne under Behandling

 

Yderligere oplysninger

 

Forudsætninger:

Ønsket om at ville ændre den indre måde at takle livet på til en positiv måde, der giver fred og ro i den enkelte.

 

Andre forudsætninger:

Inden afslutningen eller inden indgåelse af behandling på kunder mod betaling skal man have taget: Anatomi, fysiologi og sygdomslære på aftenskole som minimum.

 

Praktiske oplysninger:

Et forløb kan være alene eller flere sammen. Det kan være hver anden weekend eller sjældnere. Valget er dit og alene dit.

Hver elev betaler timepris – samme som konsultationspris – 1.200 kr. pr. time.

Den samlede pris vil afhænge af, hvor mange timer, den enkelte ønsker.

For 1 elev alene samlet pris for 2 år 200.000 – 300.000 kr. ved kursus hver anden weekend.

Ved flere elever sammen fås rabat

2 sammen 30 % rabat

3 sammen 40 % rabat

4-5-6 sammen 50 % rabat. Samlet pris for 2 år 100.000 – 150.000 kr. ved kursus hver anden weekend.

Ved større intervaller mellem kurserne vil prisen pr. år blive mindre.

Max 6 elever sammen.

 

Depositum:

Ved tillmelding betales 10.000 kr. til dækning af administration osv. det tilbagebetales efter endt uddannelse minus det forbrugte beløb til administration, osv.

 

Mødetider:

Antallet af timer er individuelt. Der bruges den tid, der er nødvendig for at få et godt udbytte. Det kunne f.eks. være hver anden weekend – lørdag eller søndag i 4 – 6 timer.

 

Varighed:

2 år. ved kursus hver anden weekend.

 

Ferier:

Sommerferie 2 mdr. medio juni til medio august, samt jul og påske.

 

Afbud:

Der meldes afbud senest 2 dage før, ellers betales for den aftale tid.

 

Tavshedspligt:

Alt hvad der siges under uddannelsen, møder osv. og man får at vide om hinanden eller kunder er forbundet med tavshedspligt.

 

Andet:

Der laves hold med og uden hunde.
Der udarbejdes kontrakt og samarbejdskontrakt.

 

Kunder under uddannelsen:

Eleven kan selv have egne kunder under uddannelsen.

Desuden er der mulighed for under uddannelsen, at have kunder hos mig.
Der betales fortsat normal timepris til mig for supervision.
Den indtjening eleven laver, skal der betales 50 % af elevens omsætning til markedsføring, administration osv. der betales et yderligere depositum på 10.000 kr. der ligger i den tid kontrakten varer. Depositum dækker for markedsføring, administration, lokale, osv.
Det tilbydes en side (A4 med et billede og noget tekst) på hjemmesiden, 500 foldere, 500 visitkort med elevens navn, mapper til uddeling til kunder efter 1. behandling, lokale, telefonpasning, ud over denne markedsføring skal eleven selv sørge for at kunderne komme igen, og at der er nogen kunder, der kommer. Eleven der har betalende kunder, har eget CVR-nr.

Er der bagefter et ønske om samarbejde med mig, kan dette aftales.

 

Har du spørgsmål så ring endelig til mig – læge Lise Seidelin – tlf. 24 22 16 22 eller mail lise@lisegaarden.dk

 

Tilbage til Mere