Sundhedsstyrelsens Tilsynsrapport for Lisegården v/ Læge Lise Seidelin

Sundhedsstyrelsens Tilsynsrapport for Lisegården

Blæsprutte – mor

24. juni 2014.

Der er ingen anmærkninger i Sundhedsstyrelsens Tilsynsrapport for Lisegården. Hvor er det bare dejligt. 🙂

Som Sundhedsstyrelsen skriver:

Endelig konklusion

Sundhedsstyrelsen har efter tilsynsbesøget den 24. juni 2014 og vurdering af det efterfølgende materiale af 1. juli 2014 fra behandlingsstedet konkluderet, at behandlingsstedet nu opfylder målepunkterne.

Sundhedsstyrelsen har ingen anmærkninger i øvrigt til de undersøgte forhold på behandlingsstedet.

 

Se mere om Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn og acceptprocessen, samt at jeg ikke fik kritik.

Tilbage til Om Lisegården