Få hjælp til at håndtere psykopater

Få hjælp til at håndtere psykopater

At håndtere psykopater er meget ofte svært, og de er svære at reelt hjælpe. De mener oftest, at der intet er galt med dem, og at det er alle andres skyld. Det gør, at deres selverkendelse oftest er meget lille. Når der ingen selverkendelse er, så kan psykopaten jo ikke selv ændre tingene i sig, i det mindste ikke lige umiddelbart.

Få hjælp til at håndtere psykopater

Kaos?
Altid godt at tale med en, der har prøvet det selv?

Få hjælp til at håndtere psykopater

Vil du gerne have det godt?

Jeg bruger acceptprocessen.

Min bog: Acceptprocessen – Metodebeskrivelse 

Ring til mig på 24 22 16 22

Få hjælp til at håndtere psykopater

Få hjælp til at håndtere psykopater

Vil du gerne lære at takle den psykopat, du er ude for?

Eller har du selv mange psykopatiske træk, som du gerne vil lære, hvordan du takler, så du og dine omgivelser får det godt?

Så sig endelig til, så skal jeg se, hvad jeg kan gøre.

Mit mål for dig, er, at du får det godt, så jeg bliver overflødig.
Altså at du får trivsel. Når du gør det, så får dine omgivelser også trivsel, eller i det mindste mulighed for det.

Behandling på Lisegården #berhandling Få hjælp til at håndtere psykopater

Dåben: Barnet bæres til Solen – lyset – døden = livet.

Få hjælp til at håndtere psykopater

Arbejde indirekte

Når der ingen selverkendelse er, så kan psykopaten jo ikke selv ændre tingene i sig umiddelbart.

Derfor er den bedste måde at få psykopater til at ændre sig på, ved at arbejde indirekte. Dvs. den eller de, der er nærmest, skal lære, hvordan de takler psykopaten. Altså at de lærer at lade være med at danse med psykopaten, så har psykopaten ikke mulighed for at danse med de nærmeste. Når det sker, er der nogle af psykopaterne, der finder ud af, at ændre adfærd.

Behandling på Lisegården #behandling Få hjælp til at håndtere psykopater

Du kan komme fra dyb mørke til at være en solstråle

Få hjælp til at håndtere psykopater

Psykopaten kan ændres

Nogle psykopater kan godt ændre sig selv. Andre kan ikke. Dem der kan ændre sig selv, de kan godt gå i behandling.

Det er stadig, at dansen skal brydes, så de ikke gør, som de plejer. De skal i gang med at lære, hvordan de bygger sig selv op, og dermed også får mulighed for at deres omgivelser kan bygge sig selv op.

Få hjælp til at håndtere psykopater

Jeg har set det, så kan du også

Se kundeberetningerne

Se denne artikel i Fyens.dk “Få hjælp til at håndtere psykopater” Artikel i Fyens.dk

Så når jeg kan og andre kan, så kan du også. Det er inden i dig, det starter, hvis du vil have det godt.

Behandling på Lisegården #behandling Få hjælp til at håndtere psykopater

Du kan.
Når jeg kan, så kan du også.