Psykopater findes over alt

Det er så svært at tro, at psykopater findes over alt. Især fordi vi synes, at det kan da ikke passe, at den søde person kan være psykopat. Eller den holdning at det er de kriminelle psykopater, der er de eneste psykopater.

Men psykopater findes over alt. På arbejde, derhjemme, på gaden, i butikken, på sygehuset, hos kommunen, hos politiet, osv. osv. Psykopater findes over alt.

Psykopater findes over alt

Livets sorte side

Vil du gerne have det godt?

Jeg bruger acceptprocessen.

Min bog: Acceptprocessen – Metodebeskrivelse 

Ring til mig på 24 22 16 22

Tør du se, at psykopater findes over alt?

Vil du gerne lære at takle de psykopatiske træk?

Så sig endelig til, så skal jeg se, hvad jeg kan gøre.

Mit mål for dig, er, at du får det godt, så jeg bliver overflødig.
Altså at du får trivsel. Når du gør det, så får dine omgivelser også trivsel, eller i det mindste mulighed for det.

Psykopater findes over alt 

Så lige meget hvad, om du har en psykopat tæt på dig, eller du ikke har, så skal vi alle lære at takle dem. Lære at forstå, at det er en menneskelig ting at have psykopatiske træk. Vi har alle psykopatiske træk. Nogle har flere, nogle har færre.

Jeg bruger acceptprocessen til at lære at takle psykopaten i os selv eller andre. Det er så dejligt at se, når det virker.

De gode og dårlige sider 

Jeg kan også sige det på en anden måde, nemlig at livet har både gode som dårlige sider. Alle mennesker har både gode som dårlige sider. Nogle gange kommer de dårlige sider frem, andre gange kommer de gode sider frem. Det afhænger af mange ting. Den enkelte persons vaner, det miljø man er i, kultur, norm, holdninger, omgivelsernes reaktion, om man lader sig påvirke, osv. osv.

Janteloven 

Vi har jo Janteloven, som er meget meget udbredt og bruges alt alt for meget. Det fremmer de dårlige sider i det enkelte menneske, både hos de udøvende af Janteloven, men også hos de udsatte af Janteloven. Ingen ender med at have det reelt godt.

Så psykopater findes over alt. Og derfor skal vi alle lære at takle de psykopatiske træk, både hos os selv og hos andre.

Få det godt – Find dig selv   

Lær at finde fred og ro i dig selv. Hjælp dig selv til at få overblik og handlekraft. Bliv mere positiv og glad. Få det godt og find dig selv! Med metoder indenfor visualisering og samtaleterapi giver jeg dig redskaber til at takle de udfordringer, du måtte møde på din vej – hel dig selv – også på egen hånd.

Se mere om behandling og om mine behandlingsmetoder:

Samtaleterapi  og  Visualisering  ved brug af  Acceptprocessen

Behandling på Lisegården #behandling Psykopater findes over alt

Du kan komme fra dyb mørke til at være en solstråle

Du bliver positiv og glad

  Du er god nok 

Husk at du er et dejligt og vidunderligt menneske, elsket bare fordi du er til – er født. Intet andet.

Hvis du ikke synes det, så sig endelig til, så skal jeg vejlede dig, så du har en mulighed for at lære det.

Du kan – Når jeg kan, så kan du også. 

Behandling på Lisegården #behandling Psykopater findes over alt

Du kan.
Når jeg kan, så kan du også.

Vil du gerne ændre andre?

_DSC6331_ME_Flat_LowRes

Ved at ændre din reaktion på andres negative sider?

Så skal du lære at bryde dansen, så du får det godt, og dermed har de andre også mulighed for at få det godt.

Dansen kan foregå alle vegne, i et parforhold, mellem venner, kolleger, chefen, eller andre menneskelige relationer.

Alt for ofte er der i menneskelige relationer og i et parforhold problemer, hvor man ikke rigtigt kan finde ud af at få det til at fungere godt. Jeg ser det ofte ved Janteloven, mobning, overgrebvold (primært den psykiske vold og også ved partnervold), psykopater, personer med psykopatiske træk, borderline, osv.

Vil du gerne lære at bryde “dansen”?

Jeg skal gerne hjælpe dig, give dig redskaber og vejlede dig, så du kan reagerer på en opbyggende måde, så du får det godt, og dermed har den anden også mulighed for at få det godt.

 

15 min gratis ved første samtale

Ring på + 45 2422 1622
Så vil vi sammen finde ud af hvad du har brug for.

Med venlig hilsen

Lise Seidelin
Læge med over 29 års erfaring

Skriv et svar