Oversigt

Bliv tilfreds med dig selv
Vægtproblemer
Har du problemer med enten overvægt eller for lav vægt. Begge dele kan have en bagvedliggende årsag, som kan bearbejdes. Når årsagen til problemerne bearbejdes, forsvinder den og dermed symptomerne, og du får en normalvægt. En vægt der er sund og god for dig.

Se mere under Overvægt og For lav vægt.
Eller ring til mobiltelefon 24 22 16 22 eller skrive en mail: lise@lisegaarden.dk Eller se mere under kontakt.

Lisegården