Respekt

Det at man ikke er respekteret, er en helt almindelig ting, når man er udsat for psykisk vold – en voldelig eller en med psykopatiske træk. Jeg kender det både fra min klinik og fra mig selv. Der er mennesker, som ikke respekterer mig. Dengang jeg var hjemmeboende og boede med min voldelige x, var der ingen respekt for mig. Jeg skulle bare gøre, hvad der blev sagt. Jeg måtte ikke have en selvstændig mening, eller gøre noget, jeg syntes var rigtigt for mig. Så jeg lærte så grundigt, at der ingen respekt skulle være for mig.

Respekt for en selv, giver respekt fra andre

Elefantpigen

Min egen historie om mangel på respekt

Det var værst, da jeg boede hjemme hos mine forældre. Det var faktisk lidt bedre, da jeg boede med min voldelige x. X var faktisk ikke så bestemmende overfor mig, og jeg havde noget at skulle have sagt omkring mig selv. Det var en helt befrielse i forhold til mine forældres måde at takle mig på. Men det ændrede sig, da jeg blev udsat for fysisk vold fra x. Jeg ændrede mig (det kan jeg se i dag), jeg blev bange og utryg og kunne ikke finde ud af tingene.

Gennem tiden med min egen udvikling og alt det, jeg efterhånden har lært, så er der flere og flere, der respektere mig. Selvfølgelig er der stadig personer, der ikke respekterer mig, det er dog de færreste efterhånden. Der er jo mennesker, som ikke har respekt for andre, mennesker, som har så store problemer selv, så de ikke kan finde ud af at respekterer andre. De laver så mange projektioner – overførselsmekanismer, så de slet ikke kan se, hvad det er, jeg siger og vil. De kan ikke have, at andre mennesker har en selvstændig mening og vilje. Sådan er det bare. Accept!

Men dem bruger jeg til at øve mig på i at blive endnu mere respekteret. Det er nu så dejligt, at få lov til at fortsætte med at udvikle mig.

Respekt kan du også få ved at bruge acceptprocessen på dig selv

Det jeg gør, når folk ikke respekterer mig, det er, som I nok allerede har gættet, jeg laver acceptprocessen og får fat i lyset. Derefter går jeg i gang med at visualisere, at det menneske respekterer mig. Det er så skægt at lægge mærke til, hvad der så sker. Jeg behøver slet ikke sige noget til dem oftest. Visualiseringen bevirker, at selv på lang afstand, så ændrer de sig overfor mig. Og der begynder at ske andre ting, end der plejer.

Det der oftest sker, er, at de bliver endnu mere umulige i starten, men så falder de til ro, og der kommer en god energi ud af det. I hele den proces er det meget meget vigtigt, at jeg holder fast i mig selv og holder fast i min visualisering af respekt overfor mig, accept og især lyset til mig og generelt og samtidig især lyset til den anden person.

I min klinik ser jeg også dette mønster. Det er så dejligt at se, at en der ikke har kunnet skabe respekt omkring sig selv, begynder at gøre det. Det virker, også selv om det ikke burde kunne lade sig gøre. Det er jo selvfølgelig, når det er de voldelige og dem med de psykopatiske træk, at det ikke burde kunne lade sig gøre, efter den normale holdning til dem. Men det sker alligevel.

Du skal inden i dig helt alene bygge dig op, hvis du vil have respekt

Den enkelte skal bygge sig selv op inden i sig selv, og visualiserer lyset og acceptprocessen. Finde ud af, hvad man selv vil og gøre det, lige meget, hvad andre siger.

Det der er vigtigt, når man har med de voldelige, og dem med de psykopatiske træk at gøre, er, at man sige fra med korte ord og uden forklaringer, f.eks.

”Nej!” eller ”Stop!” på en stille og rolig måde, fast og bestemt, med den fysiske holdning og energiens udstråling i lyset med sig. Så vil de mærke energien og stoppe. Selvfølgelig lykkes det ikke altid, men med øvelse, så bliver det bedre og bedre.

For mig er det så dejligt at se, hvordan selv meget voldelige parforhold kan ændres til at være gode, stabile og rolige, når den der er udsat for volden begynder på denne måde.

Som jeg sige til dem, der kommer til mig, når de siger, det er pest eller kolera, de står i, når de skal vælge, om de skal gå fra den voldelige eller blive der. Jeg svarere, at det er rigtigt, det er pest eller kolera, men der er en tredje vej – lysets vej. Når de bruger den, så forsvinder både pest og kolera, og så kan de vælge, det, der er bedst for dem selv og deres evt. børn. Det er simpelthen bare så rart at se. Nogen gange vælger de at gå, andre gange vælger de at blive. Og jeg har ikke rådet dem, til hverken det ene eller andet. De har selv valgt ud fra det, der er rigtigt for den enkelte.

 

Se Kundeberetning: Respekt af en selv – giver respekt fra andre

 

Tilbage til Behandling