Vold mod børn af partnervold

Vold mod børn af partnervold — de skal hjælpes

Ørepine

Vold mod børn er et meget overset problem. Jeg synes, der skal gøres noget ved det. Børn skal lære, hvordan de takler at deres forældre er voldelige. Det primære jeg gør, er at  giver forældrene redskaber, så de ophører med at være voldelige mod deres børn. Det er så dejligt, når det lykkes. Men børnene skal også have redskaber, så de kan takle volden og livets negative sider.

Du kan se mere, om hvordan jeg gør her: behandlingvoldsramtpsykopat. Du kan også ringe til mig – læge Lise Seidelin på mobiltelefon 24 22 16 22 eller skrive en mail: lise@lisegaarden.dk

Det kan lade sig gøre, at børnene får det godt, at de lærer at takle den vold, de ser eller er ude for. At børnene lærer, at de ikke har ansvaret for de voksne.

Børn efterligner deres forældre, så de dårlige sider vi som voksne har, dem efterligner børnene. De efterligner også de gode.

Efter min mening, så er den bedste gave, vi kan give vores børn, at udvikle os selv. Når vi gør det, så giver vi børnene muligheden for også at lære at udvikle sig selv, så de lærer at takle livets gode som dårlige sider.

Børn udsat for overlast

Har dit barn lidt psykisk og/eller fysisk overlast?

Som læge ser jeg alt for ofte børn, der bliver udsat for overlast. Det er især den overlast, de oplever, når forældrene laver overlast på hinanden. Jeg hjælper både børn og forældre med at takle det negative i livet.

Jeg har siden 1990 arbejdet med problemer i familier – primært de der er udsat for overlast, overgreb, vold, påvirket af en psykopat og lignende, og her bliver børnene alt for ofte overset. De har også brug for hjælp, når forældrene har problemer.

Jeg har i min tid haft en del børn i behandling, og børn er utrolig gode til at arbejde med problemer. De er især gode til at lære redskaber, der kan hjælpe dem med at takle det negative i livet. Det er så dejligt at se hvor lidt, der ofte skal til, for at børnene får det godt.

Udover at børnene skal lære at tackle det negative i livet, skal forældrene det også. Når forældrene lærer det, kan de støtte børnene i deres udvikling, hvilket er meget vigtigt.

I mit arbejde med børn har jeg fokus på, at de skal lære følgende to ting for at komme ud af den onde cirkel:

• Styrke sig selv i de situationer, som er svære

 Lære at takle den person, der laver overlast

Det er så enkelt, så et hver barn burde have muligheden.

Mere om min som læge behandling af vold mod børn

Jeg arbejder med at hjælpe mennesker, både børn og voksne, som er udsat for overlast – især fra en psykopat. Som barn føler man sig ofte alene, og jeg lærer barnet til at forstå, at han/hun ikke er alene om denne følelse. Ved brug af samtaleterapi og visualisering lærer barnet at styrke sig selv. Barnet får ro, overblik og handlekraft. Samtidig lærer barnet ved brug af acceptprocessen, hvad barnet skal gøre for at få det godt.

 Barnet får ro, overblik og handlekraft

I mit arbejde som læge har jeg fokus på at give dit barn ro, overblik og handlekraft. Hvis der er tale om en psykopat, der påvirker både dit barn og dig selv, kan jeg hjælpe jer begge til at takle volden / psykopaten. Du har fortjent et rart, roligt og selvbestemmende liv med værdighed – og ligeledes har dit barn/dine børn. Jeg giver dig redskaber til at takle volden, og det kan faktisk godt lade sig gøre at få et godt forhold til den, der laver overlast.

Barnet er godt nok

 

Tilbage til Vold – Voldsramt – Voldelig