Skyld ved partnervold

Skyld ved partnervold

Når man er udsat for skyld ved partnervold – hustruvold, husbondvold, en psykopat, en med psykopatiske træk eller lignende, så er der ofte skyld med i volden.

Den udsatte tror, det er den udsattes skyld, men det er det ikke.

Skyld ved partnervold

Skyld ved partnervold

Voldsramt / udsat / udøvende
Men også den psykiske vold

Behandling på Lisegården #berhandling  Skyld ved partnervold

Dåben: Barnet bæres til Solen – lyset – døden = livet.

Skyld ved partnervold

Vil du gerne have det godt?

Jeg bruger acceptprocessen.

Min bog: Acceptprocessen – Metodebeskrivelse 

Ring til mig på 24 22 16 22

Skyld ved partnervold

Skyld ved partnervold

Får du skylden, når du er udsat for vold?

Vil du gerne lære at takle skylden og volden?

Så sig endelig til, så skal jeg se, hvad jeg kan gøre.

Mit mål for dig, er, at du får det godt, så jeg bliver overflødig.
Altså at du får trivsel. Når du gør det, så får dine omgivelser også trivsel, eller i det mindste mulighed for det.

Behandling på Lisegården #behandling Skyld ved partnervold

Du kan komme fra dyb mørke til at være en solstråle

Skyld ved partnervold

Udøverens vaner når der gives skyld ved partnervold

Udøveren har lært nogle mønstre / vaner fra sit liv, hvor det er andre, der er skyldige, når udøveren selv gør noget galt.

Når det gentages igen og igen og igen, så bliver den udsat til sidst overbevist om, at det er den udsattes skyld.

Men det er det ikke.

Vi har alle hver især ansvaret for vores egne handlinger. Både det vi siger, og det vi gør. Vi kan lade være med at lade os påvirke af, at andre er, som de nu en gang er med deres positive og negative sider.

Jeg ved godt, at det kan være svært, når man hele tiden hører, at det er ens skyld, ens ansvar osv. ”Bliv nu voksen”, som den udøvende ofte siger. Men reelt er det jo den udøvende, der er galt på den og selv skal blive voksen. Altså en projektion.

Skyld ved partnervold

Den udøvende bagtaler den udsatte

Når den udøvende så også fortæller alle andre – altså bagtaler den udsatte, så bliver det endnu sværere for den udsatte. For det lyder jo sandt, når den udøvende siger, at det er den udsatte, der er galt på den, sindssyg, skør i hovedet osv. Men stadig. Det er den udøvende, der er galt på den. Det er også galt at bagtale.

Ofte er det helt umotiveret, at udøveren bliver voldelig – psykisk som fysisk. Det er oftest for den udsatte ikke til at forstå, hvad det er, der sker. ”Hvad har jeg gjort forkert?” Det kommer som lyn fra en klar himmel.

Hvor jeg dog kender det. Første gang jeg var udsat for fysisk vold – en lussing, fattede jeg heller ikke, hvad det var, jeg gjorde forkert.

Min voldelige ægtefælle sagde, at jeg ikke skulle spørge i det tonefald.

Men det var ikke det, der var galt. Det var bare undskyldningen fra ægtefællens side til at være voldelig mod mig.

Meget meget senere, dengang jeg kom så langt, så jeg begyndte at bearbejde den vold, jeg havde været ude for, fandt jeg ud af, at han var misundelig over, at jeg var bedre til at køre bil. Ja ja!

Den udsatte kan ikke og skal heller ikke regne ud, hvad det er, der gør, at udøveren er voldelig. Det er udøverens egne indre problemer og ansvar.

Skyld ved partnervold

De negative ting i udøverens liv fortrænger udøveren

Nogle gange kan den udsatte have en fornemmelse, men oftest vil det være skudt forbi. Det er ikke til at vide, hvad der sker i et andet menneske, med mindre mennesket siger sandheden om, hvad der sker.

Men oftest kan udøveren ikke sige det, fordi de negative ting i udøverens liv fortrænger udøveren, og dermed er det slet ikke så bevist, så det kan siges.

Når den udsatte så prøver på at få en forklaring, så bliver det til, at udøveren giver skyld til den udsatte, fordi det inden i udøveren fornægtes, hvad der reelt sker. Altså en projektion – overførselsmekanisme til den udsatte af udøverens fejl og mangler.  Og der kommer skyld ved partnervold.

Den udsatte kan aldrig helt vide, hvad der sker i udøveren, det kan være en tanke, en følelse, et eller andet, der minder udøveren om det liv, udøveren selv har haft med det negative, der er sket, og så skal det gå ud over den udsatte, fordi udøveren ikke selv kan klare det i sig selv.

Skyld ved partnervold

Volden kommer umotiveret

Det vil for den udsatte virke som om volden – den fysiske som den psykiske kommer umotiveret, og dermed helt bag på den udsatte. Der er dog forskel på udøvere, nogle kan man se det i forvejen, men ikke hos alle.
Når den udsatte så forsøger at regne ud, hvad det er, der sker i udøveren, så går det galt for den udsatte, for det er ikke muligt. Det er kun udøveren, der reelt ved, hvad der sker i udøveren, og ofte er det helt ubevidst for udøveren, det der er den reelle årsag.

Skyld ved partnervold

Der kan komme en positiv livsspiral i gang

Når så den negative livsspiral skal brydes, så hjælper det ikke, at den udsatte forsøger at få udøveren til at finde ud af, hvad det er, der sker og årsagen. Det vil oftest ikke være muligt og udøveren vil bruge projektionerne eller andre fornægtelsesmekanismer. Sådan er det, når der er skyld ved partnervold.

Derimod skal den negative livsspiral – dansen brydes. Det gør den udsatte ved at lade være med at fortsætte med at danse med på dansen – begynde at bryde det trin, som den udsatte plejer at lave, men lave et andet trin, hvor det er opbyggende.

Jeg ved, det kan være utroligt svært, men det kan lade sig gøre. Jeg vejleder gerne, så der kan komme en positiv livsspiral i gang. Jeg har set det så tit. Det er så dejligt, når det lykkes.

Så når jeg kan og andre kan, så kan du også.

Det er inden i dig, du starter.

Lære at lade være med at lade dig påvirke, bryde dansen,

og vide, at du er god nok.

Du kan godt.

Se mere i luppen eller menuen øverst i højre hjørne af hjemmesiden.

Skyld ved partnervold

Når jeg kan, og andre kan, så kan du også.

Det er inden i dig, det foregår.

Du kan godt.

Behandling på Lisegården #behandling Skyld ved partnervold

Du kan.
Når jeg kan, så kan du også.

Skyld ved partnervold

Og husk nu:

At lige meget hvad andre siger og gør

Og lige meget hvad der sker inden i og omkring dig

Så er du et dejligt og vidunderligt menneske, elsket bare fordi du er til – er født.

Intet andet.

Første gang udgivet 14. maj 2015

Tilbage til Vold – Voldsramt – Voldelig