Sundhedsstyrelsens anbefalinger ved Funktionel lidelse

Sundhedsstyrelsens anbefalinger ved Funktionel lidelse

Funktionel lidelse er, når du har symptomer, som der ikke er nogen undersøgelser, der viser, hvad der er galt med dig. Du har symptomer, men lægerne kan ikke finde ud af, hvorfor.

Så det er der virkelig mange udsatte, der kan komme ind under den “diagnose”.

Behandling på Lisegården #berhandling Sundhedsstyrelsens anbefalinger ved Funktionel lidelse

Dåben: Barnet bæres til Solen – lyset – døden = livet.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger ved Funktionel lidelse

Vil du gerne have det godt?

Jeg bruger acceptprocessen.

Min bog: Acceptprocessen – Metodebeskrivelse 

Ring til mig på 24 22 16 22

Sundhedsstyrelsens anbefalinger ved Funktionel lidelse

Sundhedsstyrelsens anbefalinger ved Funktionel lidelse

Har du problemer og symptomer, som du ikke rigtigt kan få hjælp til?

Så sig endelig til, så skal jeg se, hvad jeg kan gøre. For det er meget, der kan gøres alligevel.

Mit mål for dig, er, at du får det godt, så jeg bliver overflødig.
Altså at du får trivsel. Når du gør det, så får dine omgivelser også trivsel, eller i det mindste mulighed for det.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger ved Funktionel lidelse

Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Her kan du se, hvad Sundhedstyrelsen anbefaler til funktionel lidelse.

Som der skrives: “Vi må erkende, at vi ikke gør det godt nok i sundhedsvæsenet i dag …”

Sundhedstyrelsen skriver:

Væk med stigma – et skridt på vejen for bedre behandling for mennesker med funktionelle lidelser

Sundhedsstyrelsen har lavet anbefalinger til udredning, behandling, rehabilitering og afstigmatisering af mennesker med funktionelle lidelser.

Se mere  sst.dk

Og her om Funktionelle lidelser

Jeg vil ønske, at der er nogle flere læger, der faktisk opfylder Sundhedsstyrelsens anbefalinger, så det bliver placebo og ikke nocebo, der kommer til at virke.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger ved Funktionel lidelse

Hvad er mulighederne?

Men hvad er mulighederne, når lægerne ikke rigtigt kan finde ud af, hvad det hele drejer sig om?

Som udsat og som udøver af Janteloven, mobning, overgreb, vold, en psykopat, borderliner, narcissist, osv. osv. så har du oftest mange og meget forskellige symptomer og problemer. Det har lægerne svært ved at forholde sig til. De kan lettere finde ud af det, når der er nogle klare ting, den ene eller den anden kendte diagnose. Så ved de, hvad de skal gøre.

Men når du er udsat eller udøvende, så er det ofte diffust, og underligt og uklart. Og når du har været stemplet som umulig, forkert, løgner, hysterisk, det er ikke noget, kom nu videre, tag dig sammen, osv. osv. Så bliver det hele bare endnu sværere, og du bliver endnu mere desperat, og dermed bliver du oftest endnu mindre hørt, troet og taget alvorligt.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger ved Funktionel lidelse

Det kan være svært at få den reelle hjælp

Så selv om sundhedsstyrelsen laver anbefalinger, så kan det alligevel være svært at få den reelle hjælp, du har brug for.

Jeg vil ønske, at der er nogle flere læger, der faktisk opfylder Sundhedsstyrelsens anbefalinger, så det bliver placebo og ikke nocebo, der kommer til at virke.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger ved Funktionel lidelse

Jeg kender det selv

Hvor jeg dog kender det, ikke bare fra mig selv, men også fra dem jeg hjælper.

Jeg har så tit oplevet, at det jeg sagde, ikke var noget. At det ikke var det, der var mit problem. Nej, det mente lægerne var noget helt andet, også selv om de slet ikke havde hørt, og ikke ville høre, hvad jeg sagde. Også ved helt fysiske symptomer.

Så jo jeg kender det. Så jeg ved godt, hvordan du har det.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger ved Funktionel lidelse

Jeg gør tingene simple, så virker de bedre

Jeg kan godt lide at gøre tingene simple. Altså du har nogle problemer, de kan være fysiske eller psykiske eller begge dele. Det jeg så kan hjælpe dig med, det er den psykiske faktor, altså samtaleterapi og visualisering.

Det er utroligt, hvad det kan gøre, når man reelt bliver hørt, troet og taget alvorligt. Placeboeffekten er utroligt effektiv. Selv helt fysiske sygdomme kan behandles med den psykiske faktor. Det ved lægerne også godt fra forskningen, hvor placeboeffekten jo viser, hvor meget, der kan helbredes med alene placebo. Ikke fordi man ikke har de sygdomme, som man har, men fordi psyken har en meget meget større virkning på os, end lægerne normalt går og tror.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger ved Funktionel lidelse

Det at høre, tro og tage tingene alvorligt

Men lægerne vil helst ikke høre, tro og tage patienten alvorligt. Hvor har jeg oplevet det mange gange. Og hvor så jeg det tit, den korte periode, jeg arbejde på sygehusene. Lægen vidste bedre, hvad patienten fejlede. Så derfor blev patienten reelt slet ikke hørt, troet eller taget alvorligt.

Så det er en ting, jeg virkelig gør. For jeg har set de negative konsekvenser ved at lade være. I øvrigt kan jeg jo ikke dømme en anden person. Jeg kan jo ikke vide, hvad der sker i den person. Det kan personen kun selv. Så det er for mig om at spidse ører og høre efter, og så turde indrømme, når jeg misforstod noget. Det er så simpelt og så let at gøre.

Se mere her:

Fysiske følgevirkninger af psykiske belastninger

Væk med sygeliggørelse

Læge — kan vi stole på lægerne?

Svingdørspatient — når det går galt i sundhedsvæsenet

Fortrængninger — fornægtelser — at se livets negative sider i øjnene — så du får det godt

Når der går borgerødelæggelse i en sag

Stress skal tages alvorligt og gøres noget ved.

Den psykiske faktor — du lærer at takle den psykiske side

Placebo og nocebo

Placebo Bedre forståelse af, hvad der virker

Placebo — Nogle gør noget — Og det virker

Den psykiske faktor – placebo – nocebo – betinget reflekser  

Placebo er effektiv smertelindring — Nyhedsbrev

Indse, at man selv kan gøre meget for at have det godt

Placebopillen

At du ser en som psykopat skader inden i dig

Vores immunforsvar kan opbygges

Ikke blive troet, når du fortæller sandheden

Koger din hjerne over? — Tankemylder

Vi får det værre — men vi får det også bedre — kampen om at have det godt

Acceptprocessen kan bruges til mange ting

Medicinering ved psykiske problemer

Det afhænger af dig, hvordan du har det, hvad du kan, hvad der er rigtigt for dig, osv.

2.000.000 danskere kunne blive raske

Manipulation — placebo — nocebo — Valget er dit, vil du op eller ned?

Det man siger er man selv – Projektioner – Overførselsmekanismer – Nyhedsbrev

Vi er syge – 80 % af os er syge

Sådan snyder narremedicin dig rask

Hypokonder – Hypokonderparanoia KASUISTIK

Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn

Samtaleterapi — få en snak med en, der forstår dig

Se mere i luppen eller menuen øverst i højre hjørne af hjemmesiden

 

Tilbage til Blog

Sundhedsstyrelsens anbefalinger ved Funktionel lidelse

Få det godt – Find dig selv

Lær at finde fred og ro i dig selv. Hjælp dig selv til at få overblik og handlekraft. Bliv mere positiv og glad. Få det godt og find dig selv! Med metoder indenfor visualisering og samtaleterapi giver jeg dig redskaber til at takle de udfordringer, du måtte møde på din vej – hel dig selv – også på egen hånd.

Se mere om behandling og om mine behandlingsmetoder:

Samtaleterapi  og  Visualisering  ved brug af  Acceptprocessen

Behandling på Lisegården #behandling Sundhedsstyrelsens anbefalinger ved Funktionel lidelse

Du kan komme fra dyb mørke til at være en solstråle

Du bliver positiv og glad

Sundhedsstyrelsens anbefalinger ved Funktionel lidelse

Du er god nok

Sundhedsstyrelsens anbefalinger ved Funktionel lidelse

Husk at du er et dejligt og vidunderligt menneske, elsket bare fordi du er til – er født. Intet andet.

Hvis du ikke synes det, så sig endelig til, så skal jeg vejlede dig, så du har en mulighed for at lære det.

Du kan – Når jeg kan, så kan du også

Sundhedsstyrelsens anbefalinger ved Funktionel lidelse

Behandling på Lisegården #behandling Sundhedsstyrelsens anbefalinger ved Funktionel lidelse

Du kan.
Når jeg kan, så kan du også.

15 min gratis ved første samtale

Ring på + 45 2422 1622
Så vil vi sammen finde ud af hvad du har brug for.

Med venlig hilsen

Lise Seidelin
Læge med over 32 års erfaring