Medicinering ved psykiske problemer Medicinering ved psykiske problemer

Medicinering ved psykiske problemer tror vi, at vi skal. Det er løsningen, tror vi.

Vi har en kultur og en holdning, at når der er det mindste, så skal der medicineres. Altså vi skal have en pille. Det er pillerne, der løser alle problemer. Vi skal være perfekte, have det godt, og hvis det ikke er tilfældet, så skal der ske en eller anden form for medicinering. Og lægerne har også den samme holdning.

Heldigvis er det ikke altid, men det er alt for ofte, at vi som patienter og lægerne har den holdning. Især når det er psykiske problemer.

Medicinering ved psykiske problemer

Psykiatrisk eller Hønemor

Medicinering ved psykiske problemer

Vil du hellere selv finde ud af, hvad der er rigtigt for dig, så der bliver så lidt som muligt medicinering af dig, når du har fysiske og / eller psykiske problemer?

Mit mål for dig, er, at du får det godt, så jeg bliver overflødig.
Altså at du får trivsel. Når du gør det, så får dine omgivelser også trivsel, eller i det mindste mulighed for det.

Der er andre måder end medicinering

Men den holdning og kultur er alt for ofte slet slet ikke god, hverken for lægerne eller patienterne. så vi skal huske, at der er andre måder at se på tingene på.

Lægerne ved godt, at der er andre måder, som virker, nemlig samtaleterapi, inddragelse af pårørende, kost og motion. Hvis vi først bruger dem, så kommer vi faktisk rigtigt langt. Og ja! Så er der nogle gange, det også er nødvendigt at med medicinering. Men ikke altid.

Og så skal vi huske, at medicinering har bivirkninger ud over virkningerne. Nogle reagere på en måde på medicinen, andre reagerer på en anden måde på medicinen, så det er meget individuelt, hvad der skal til, hvilken medicin der er godt, og hvad der ikke er. Eller om der slet ikke skal gives medicin.

Du er den eneste, der ved, hvordan du har det

Husk nu, du er den eneste, der ved, hvordan du har det. Altså medicin har gode virkninger og bivirkninger. Det er individuelt, hvordan det enkelte menneske reagerer på medicinen. Det er kun den enkelte, der ved, om der er bivirkninger hos den enkelte, og om de overskygger virkningerne. Nogle personer har godt af et præparat, mens en anden kan det være skadeligt for.

Og her er det virkelig vigtigt at lægen tror patienten og de pårørende og tager dem alvorligt. Det er desværre hos alt for mange læger en holdning, de ikke har.

Gad vide, hvornår alle læger begynder at høre, tro og tage patienterne og pårørende alvorligt. Det er kun patienten, der ved, hvordan det hele hænger samme for patienten.

Hvor jeg kender det

Hvor har jeg alt for ofte fået at vide, at det lægen sagde, skulle jeg rette mig efter, eller at lægen direkte løj om bivirkninger, eller lægen truede mig, hvis jeg ikke tog den medicin, som lægen syntes, jeg skulle have. Det står der ingen steder i Sundhedsstyrelsens retningslinjer for læger. Så vidt jeg ved.

Så jeg har selv taget stilling og gjort det, der var rigtigt for mig eller min pårørende, som blev fejlmedicineret. F.eks. spurgt, om det var et andet præparat, når jeg tydeligt kunne se, at det jeg eller min pårørende fik, var forkert at give. Bivirkningerne var mere skadelige end at undlade medicinen. Nogle læger har så turdet give et andet præparat, andre har ikke turde indrømme, at der var andre muligheder, og så har jeg eller min pårørende ikke af den læge fået medicin. Det ville jo være dødeligt, hvilket jeg ikke ønskede.

Hvor bliver jeg vred, når man i behandlingen ikke inddrager patienten – mig eller min pårørende. Hvordan jeg har det eller min pårørende har det.

Jeg ved jo, hvor meget acceptprocessen kan gøre, og jeg ved hvor meget eller rettere hvor lidt det bruges af psykologerne – alt for ofte slet ikke.

Placebovirkningen er meget høj. Så lægerne burde altid prøve den først. den har ingen bivirkninger. I stedet bruges medicin først og hvis det ikke virker, så gives der endnu mere medicin, i stedet for at erkende, at det ikke virkede, og at der skulle noget andet til.

Du kan godt lære at takle livets negative sider

Patienterne lærer ikke at takle livets negative sider, når der kun medicineres.

Det er som om vi slet ikke må have noget negativt. Men livet er fuld af negative ting. Det er først når vi lærer at takle det negative i os selv og andre, at vi får det godt.

Når det negative bliver fornægtet og / eller der holdes fokus på det, så forstørres det.

Hvor ville det være godt, hvis alle lærte acceptprocessen og vi dermed alle lærte at takle livets negative sider.

Psykiatriens dilemma

I øjeblikket er der på DR en serie:

Psykiatriens dilemma – En livsfarlig cocktail?

Psykiatriens dilemma – Diagnosens pris (2:3)

Psykiatriens dilemma – Striden om folkepillen (3:3)

 

De oplyser bl.a.

 1. at der er 690.000 danskere, der får medicin mod psykisk lidelse.
 2. at ⅓ får en psykiatrisk diagnose i løbet af livet.
 3. at det koster 55.000.000.000 kr. om året
 4. at fra 2008 til 2016 er køen vokset med 45 %
 5. at kulturen er, at det er medicin, der er svaret
 6. at der er andre dele af værktøjskasse, som vi ved virker: samtaleterapi, inddragelse af pårørende, kost og motion. Og at det især virker i kombination
 7. at når der medicineres, så ændres det fysiske helbred, de får livsstilssygdomme, som diabetes, blodpropper, hjertestop, kræft, som ender med tidligere død
 8. at en skizofren mand har en gennemsnitslevealder på 56 år, som svarer til udviklingslandenes gennemsnitlige levetid
 9. at døden skyldes livsstilssygdomme, selvmord, ulykker og 5 % er ukendt
 10. at dødsfald blandt psykisk syge er vi ikke gode til at undersøge – meget opdages ikke – for meget medicin opdages ikke
 11. at en obduktion koster 60.000 kr. så den vælges fra
 12. at ¼ obduceres
 13. at på dødsattesten får 35 % forkert diagnose, hvis der ikke er obduceret
 14. at bivirkninger ved medicin ikke opdages p.gr.a. fravalg af obduktion
 15. at medicin testes kun ved 1 type ad gangen altså at der ingen dokumentation er for at flere psykofarmaka samtidig giver bedring på psykisk sygdom
 16. at Sundhedsstyrelsen siger, at flere psykofarmaka er undtagelsen, at tværtimod kan kombination være livsfarlig
 17. at vi flere lægemidler samtidig er summen af bivirkninger større
 18. at nogle bivirkninger forstærker hinanden
 19. at mange har hjertebivirkninger, som forstærkes af flere typer, det udløser hjertedød
 20. at når man giver max dosis af flere stoffer f.eks. 4, så svarer det til, at man giver 4 dobbelt dosis af 1 af stofferne, det er en kamufleret måde at give en overdosis på, og det hjælper ikke, så det er kun en omgåelse af en måde at give højere dosis, end den tilladte dosis
 21. at det er polyfarmaci
 22. at i 2014 var 48,5 % i behandling med flere antipsykotiske mediciner på en gang
 23. at patienten og personalet bliver desperate og derfor gives polyfarmaci
 24. at af 500 døde af ukendt årsag er 58 døde af medicinen, da der blev obduceret = 11,6 % heraf havde 50 fået mere en 1 medicament = polyfarmaci
 25. at hjertet ved obduktion havde 7-8 gange så meget medicinsk koncentreret end i blodet. Altså at medicinen ophobes i hjertet.
 26. at 400.000 får antidepressiv medicin
 27. at læger og patienter er uenige om effekten
 28. at der for nogle sker mirakler, mens der for andre sker store skader
 29. at der mangler gennembrud angående depressiv behandling de sidste 60 år
 30. at al medicin har bivirkninger
 31. at der i 2008 sættes spørgsmålstegn ved virkningen, fordi den ikke er væsentlig højre end placebovirkningen
 32. at SSE har minimal gavn og meget store bivirkninger – de har effekt men mest skadelig

Få det godt – Find dig selv

Lær at finde fred og ro i dig selv. Hjælp dig selv til at få overblik og handlekraft. Bliv mere positiv og glad. Få det godt og find dig selv! Med metoder indenfor visualisering og samtaleterapi giver jeg dig redskaber til at takle de udfordringer, du måtte møde på din vej – hel dig selv – også på egen hånd.

Se mere om behandling og om mine behandlingsmetoder:

Samtaleterapi  og  Visualisering  ved brug af  Acceptprocessen

Behandling på Lisegården #behandling Medicinering ved psykiske problemer

Du kan komme fra dyb mørke til at være en solstråle

Du bliver positiv og glad

Du er god nok

Husk at du er et dejligt og vidunderligt menneske, elsket bare fordi du er til – er født. Intet andet.

Hvis du ikke synes det, så sig endelig til, så skal jeg vejlede dig, så du har en mulighed for at lære det.

Du kan – Når jeg kan, så kan du også.

Behandling på Lisegården #behandling Medicinering ved psykiske problemer

Du kan.
Når jeg kan, så kan du også.

1 kommentar

Skriv et svar