Psykopat – Generelt om psykopater – Og hjælp

Psykopat — Generelt om psykopater — Og hjælp

Her vil jeg beskrive noget om psykopat, psykopater, psykopati og psykopatiske træk. Det er så mange, der har problemer med dem og sig selv.

Der er stor forskel på det, vi i dagligtale kalder for en psykopat, og hvad der efter lægelig vurdering hører under diagnosen psykopat.

Psykopat — Generelt om psykopater — Og hjælp

Du kan komme fra dyb mørke til at være en solstråle

Psykopat — Generelt om psykopater — Og hjælp

Mit mål for dig, er, at du får det godt, så jeg bliver overflødig.
Altså at du får trivsel. Når du gør det, så får dine omgivelser også trivsel, eller i det mindste mulighed for det.

I daglig tale er det meget enkelt – en psykopat er en, der ikke er rar at være i nærheden af.

En psykopat er altså en med dårlige sociale funktioner. Derfor også betegnelsen dyssocial personlighedsstruktur. En med manglende ansvarsfølelse, respekt, osv. for andre mennesker.

Den lægelige diagnose er meget svær at give. Primært fordi et af kendetegnene er, at de kan være flinke og rare, når det passer dem, altså hos den læge, der skal diagnosticere dem. Så de kommer til at fremstå som meget gode mennesker. Eller de kan lyve så overbevisende, så lægen faktisk tror, at den udsatte er psykopaten.

Så den lægelige diagnose er noget helt andet, end det vi i dagligtale kalder en psykopat, altså en der ikke er rar at være i nærheden af. Her på min hjemmeside, bruger jeg betegnelsen ud fra vores dagligdags tale.

Hvem kan være psykopat?

Det er også simpelt at svare på. Det kan vi alle, og ind imellem har vi alle psykopatiske træk, f.eks. når vi bliver vrede.

Det kan være dig, og det kan være en anden. Det kan være kæresten, chefen, kollegaen, vennen, forældre, søskende. Faktisk findes psykopater alle vegne og i os alle. Nogle bruger de sider mere end andre. Så vi skal under alle omstændigheder lære, hvordan vi takler psykopater, og hvordan vi takler vores egne psykopatiske sider. Du kan se, hvordan jeg kan hjælpe dig under behandling.

Psykopat - Generelt om psykopater, psykopati og psykopatiske træk - Og hjælp

e-bogen: Psykopat Kender du en?

Hvordan finder vi ud af, hvad en psykopat er?

Der er utroligt mange og meget forskelligartede udtryksformer for de psykopatiske træk.

Jeg har samlet nogle enkelte forskellige måder at finde ud af, om en person har tendens til at være psykopat på.

 

Her kan du se nogle kriterier for diagnosen psykopat – lave en test.

Kriterier 1: Kriterierne for Dyssocial personlighedsforstyrrelse ifølge ICD-10 er mindst tre af disse.
Kriterier 2: Nogle af de træk en psykopat har, kan være disse 50. Har man flere end 2/3  altså mere end 33, er svaret psykopat.
Kriterier 3: Kendetegn ved magtmennesker:
Kriterier 4: Psykopati-tjeklisten indeholder 20 kendetegn. Kriterier for psykopati i PCL-R.
Det skal understreges, at selv om disse kriterier er opfyldt, er det ikke sikkert, at der er tale om en psykopat i lægelig forstand.

Andre lignende og beslægtede betegnelser er f.eks.:
Sociopat
Narcissisme
Borderline

 

Den udsatte

Når man er udsat for en psykopat – en med psykopatiske træk, har jeg ofte oplevet psykiatrien betegner den udsatte for borderline, skizofren, skizoid, skizofrenilignende, depressiv, stresset, osv. der er mange betegnelser lægerne har givet til dem, der er de udsatte, altså for en psykopat / en med psykopatiske træk, en psykisk voldelig evt. også fysisk voldelig.

Når man over en længere periode selv er udsat for en psykopat, så bliver man desperat, frustreret og begynder selv at have psykopatiske træk, og så begynder man selv at bruge sine psykopatiske træk overfor andre, og på den måde bliver den udsatte selv udøvende. Hvor jeg dog kender det selv. Det er ikke godt, hverken for den udsatte eller for den udøvende.

 

Psykisk vold og evt. fysisk vold følger psykopater

Der findes mange forskellige måder, at finde frem til om en person er psykopat eller ej. De fleste af os har psykopatiske træk. Det er især, når vi er udsat for stress, pres, frustrationer og andre ting, vi har svært ved at takle, så kommer der for de fleste af os enkelte psykopatiske træk.
Hvad der kendetegner en psykopat er meget forskelligt. De psykopatiske træk er mange forskellige, og man skal have flere af dem, for at kunne betegnes som en psykopat. Men at sætte en diagnose på en person og give diagnosen psykopat er ikke noget godt eller konstruktivt. Jeg vælger at se mennesker, som de er med både gode og dårlige sider. Derfor sætter jeg ikke diagnose på nogen.

Er du i tvivl om, hvad en psykopat er?
Eller er du udsat for en med psykopatiske træk?
Har du selv psykopatiske træk?

Du er hjertelig velkommen til at ringe til mig på mobiltelefon 24 22 16 22 eller skrive en mail: lise@lisegaarden.dk Alle henvendelser behandles fortroligt og er uforbindende.

 

Hvordan kan man kende en psykopat? 

Er du trist, føler dig skyldig, uduelig, ingenting kan, så kan du være udsat for en psykopat.

Er du sur, gal, vred, voldelig, ond over for andre, så kan du selv være en psykopat.

En psykopat kan være svær at have med at gøre. Føler du, at du ikke duer til noget, ingenting kan, at du er forkert, og at du hele tiden – lige meget hvad du gør – bliver set ned på og at det, du gør, ikke bliver taget alvorligt. Så kan du faktisk være udsat for en psykopat (en person med dyssocial personlighedsstruktur). Det kan både være chefen, kæresten/ægtefællen eller vennen, der er psykopater. Se mere under Test dig selv – Er du udsat for en psykopat?

 

Hvordan kan du slippe ud af psykopatens magt?

Først og fremmest – du er god nok! Og du skal såmænd bare lære to ting for at komme ud af den onde cirkel:
• Den ene er at styrke dig selv i de situationer, som er svære
• Den anden er at takle den måde psykopaten er på – lige meget om du skal være sammen med psykopaten eller om du ikke skal, så skal du lære, hvordan du takler psykopaten.

 

Hvordan kan jeg hjælpe dig med mine mere end 30 års erfaring?

Jeg arbejder med at hjælpe mennesker, som er udsatte men også de udøvende. Det har jeg gjort siden 1990. Du er ikke alene, der er mange, der har det ligesom dig. Jeg hjælper dig til at få det godt. Ved brug af samtaleterapi og visualisering lærer du at styrke dig selv. Du får ro, overblik og handlekraft. Samtidig lærer du ved brug af acceptprocessen, hvad du skal gøre for at få det godt. Du kan se mere under behandling.

Du får ro, overblik og  handlekraft

Du skal lære det, uanset om du er sammen med psykopaten, eller om I er gået fra hinanden. Især, når der er børn i forholdet, er det vigtigt, at du lærer at takle psykopaten. Hos mig kan du finde veje til at takle psykopaten, så du får et rart, roligt og selvbestemmende liv med værdighed. Du får ro, overblik og handlekraft.

Og faktisk kan det godt lade sig gøre at få et godt forhold til psykopaten. Således at I enten går fra hinanden, eller også får det godt sammen igen.

Du kan – Når jeg kan, så kan du også.

Behandling på Lisegården #behandling Psykopat - Generelt om psykopater, psykopati og psykopatiske træk - Og hjælp

Du kan.
Når jeg kan, så kan du også.

Du er god nok!

Er du i tvivl om, hvad en psykopat er? Eller er du udsat for en med psykopatiske træk? Eller har du selv psykopatiske træk? Så er du hjertelig velkommen til at ringe til mig på mobiltelefon 24 22 16 22 eller skrive en mail: lise@lisegaarden.dk Alle henvendelser behandles fortroligt og er uforpligtende.

 

Tilbage til Behandling