Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har truffet følgende AFGØRELSE. Der gives ikke kritik til: Læge Lise Seidelin, Lisegården, for behandlingen

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn — ikke kritik

Afgørelse 11-10-2019 fra Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn

Jeg får IKKE KRITIK i en sag, hvor der er klaget over mig.

Endelig er der kommet en afgørelse i den klage, jeg modtog for 1½ år siden. Det er rigtigt dejligt. Jeg får IKKE KRITIK. Det er utroligt dejligt, at jeg bliver vurderet ud fra sandheden og fakta.

Behandling på Lisegården #behandling Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn — ikke kritik

Dåben: Barnet bæres til Solen – lyset – døden = livet.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn — ikke kritik

IKKE KRITIK

Endelig er der kommet en afgørelse fra Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn i den klage, jeg modtog for 1½ år siden. Det er rigtigt dejligt. Jeg får IKKE KRITIK. Det er utroligt dejligt, at jeg bliver vurderet ud fra sandheden og fakta.

Den eneste anden gang, der er klaget over mig, der vurderede Sundhedsstyrelsen mig desværre ud fra deres fordomme, opdigtede regler, det modsatte af lovgivningen, mobning, løgne, falske anklager, osv. osv. Det var virkelig hårdt og virkelig galt. Men det endte med, at jeg fik dem til at forstå, så de godkendte mig.

Men denne gang er det sandheden og fakta. Så det er bare så dejligt.

Desuden har de givet en virkelig fin begrundelse, hvor de faktisk ser, at acceptprocessen er det, som Sundhedsstyrelsen selv har anbefalet siden 2007. Jeg bruger bare lidt andre ord, men ellers er det det samme. Så det er da dejligt at få den anerkendelse fra myndighederne.

Jeg har lavet det samme hele tiden lige siden 1990, da jeg startede virksomhed. Selvfølgelig har jeg udviklet acceptprocessen jo mere jeg lærte, og jo mere jeg erfarede. Jeg tog det, der har hjulpet mig og andre, og samlet det i acceptprocessen. Og så udgav jeg det i en bog: Acceptprocessen – Metodebeskrivelse.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn — ikke kritik

Afgørelsen

Jeg har taget det væsentligste fra afgørelsen og sat ind her:

 

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har truffet følgende

AFGØRELSE

Der gives ikke kritik til:

–  Læge Lise Seidelin, Lisegården, for behandlingen.

Det betyder, at Lise Seidelin udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

SAGSFREMSTILLING

Læge Lise Seidelin behandlede ud fra acceptprocessen.

BEGRUNDELSE

Disciplinærnævnet vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere læge Lise Seidelin for behandlingen

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

  • at ”Acceptprocessen” er i overensstemmelse med de af Sundhedsstyrelsen anbefalede metoder til behandling og håndtering af stress. Styrelsen kan oplyse, at Sundhedsstyrelsen i 2007 udgav en publikation ”Langvarig stress”, som bl.a. er en rådgivning til almen praksis med henblik på at kunne håndtere patienter med stress.
  • at ”Acceptprocessen” kan kategoriseres som værende en form for kognitiv samtaleteknik, der har til formål at hjælpe patienten til at tackle sin livssituation, stress og stressudløsende faktorer.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at læge Lise Seidelin handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling.

Tilbage til Om Lisegården