Overholdelse af lovgivningen hos kommunerne og evt. andre instanser

Overholdelse af lovgivningen hos kommunerne kan nogle gange være virkelig svært, at få til at ske. Nogle gange kan det hjælpe at klage. Nogle gange virker det heller ikke.

Nogle gange kan man være heldig, at det hele går glat, og myndighederne gør, som der skal gøres. Det er så dejligt, når det sker.

Overholdelse af lovgivningen hos kommunerne

Glad pige

Men det er ikke altid, at kommunerne holder lovgivningen. Desværre. De forsøger alt for ofte at “krybe udenom”. Sådan er det også for andre myndigheder eller autoriteter: politi, læger, statsforvaltningen, osv.

Jeg ser alt for ofte sager, hvor børn kommer i klemme, fordi kommunen ikke tager sagen alvorligt, eller ser på hvad der faktisk sker. Altså at man ikke bliver hørt, troet eller taget alvorligt, når man siger sandheden om den forælder, der laver overgreb, vold, osv. mod børn. Men der er også mange andre situationer, hvor kommunen eller andre myndigheder ikke overholder loven.

Så jeg skrev til Ministeriet for at høre, hvordan man forholder sig, når kommunen ikke overholder loven.

I deres svar – i korte træk er det. at det er en meget meget lang og omstændelig proces, hvis man skal have kommunen eller andre myndigheder til at overholde loven.

Punkter:

  1. man søger kommunen
  2. de giver afslag
  3. man anker til Ankestyrelsen – det kan tage år
  4. de giver afslag
  5. henvendelse til Folketingets ombudsmand – det kan også tage lang tid
  6. henvendelse til borgmesteren – her kan det også tage tid, men oftest ikke særlig lang tid
  7. henvendelse til Statsforvaltningen – det tager også lang tid.
  8. domstolene hvor man ofte bruger en advokat

Men denne normale procedure tager alt for ofte meget meget lang tid. Står man med et barn eller flere børn, der er udsat for overgreb, så er det meget hårdt og nedslidende med den lange sagsbehandlingstid. Ikke mindst for barnet / børnene.

Som jeg plejer at sige, at vi dør af administration. Og her er det virkelig galt.

Så er der pressen som mulighed. Nogle gange hjælper det på det hele, andre gange er kommunen / myndighederne ligeglade.

Men nogle gange kan man også være heldig, at det hele går glat, og de gør, som der skal gøres. Det er så dejligt, når det sker.

 

Se mere her Når myndighederne driller, hvordan du kan finde frem til, hvad du skal gøre. Jeg skal gerne hjælpe dig, hvis du har behov for det.

 

Tilbage til Behandling