Medlemsbetingelser

Medlemsbetingelser for Blog, Pusterum og debat

Tanker

Der er nogle medlemsbetingelser i Blog, Pusterum og debat, hvor du kan skrive om dine meninger og dine oplevelser.

Blog, Pusterum og debat er primært for dem, der har været udsat for eller selv udøver Janteloven, mobning, overgreb, en psykopat, en med psykopatiske træk, osv. Men andre er også velkomne.

Her kan der findes ligesindede og ligestillede, der tror dig og respekterer dig, fordi vi alle har været udsat for psykiske urimeligheder, psykisk overgreb og måske også fysisk overgreb / vold eller selv udøvet det.

Du fortæller din historie, hvad du selv har gjort for at løse problemer, så alle ser mulighederne, og dermed har en mulighed for at se andre veje til at løse et problem.
I blog og pusterum kan du skrive alt det dårlige, ondskabsfulde, ydmygende, nedværdigende og alt den tvang, du har været udsat for. Du kan få genkendelse af andre, som har været i samme situation, så du kan finde dine egne løsninger på problemerne.

Blog og Pusterum kan ikke erstatte professionel hjælp, men er til at skrive om dine egne problemer og læse om andres, så du føler dig accepteret og ligesom andre.

Velkommen! 🙂

 

VIGTIGT!! Læs Medlemsbetingeler grundigt.

For lige at være sikre på, hvordan reglerne er for Blog, Pusterum og debat, så sætter jeg dem ind her, så der ingen misforståelser er. Reglerne her er til for at skabe tryghed i grupperne, og reglerne skal overholdes.

Nedenfor ses reglerne for Blog, Pusterum og andre debatter som administreres af Lisegården. Læs dem godt igennem, så du kommer godt i gang i Blog og Pusterum

Medlemsbetingelser for Blog og Pusterum!

Læs dem gerne en gang for meget end en gang for lidt. Husk på, at de er der for vores trivsels skyld.

Skriv om dig selv

1. Skriv her i Blog og Pusterum om dig selv, hvad du har oplevet eller udøvet af psykisk og evt. fysisk overgreb / vold / psykopat / psykopatiske træk / Janteloven / mobning / osv.. Hvordan du har løst problemer, hvad dine ideer er.

2. Skriv om den udøvende / voldelige / psykopaten / den med psykopatiske træk / osv., og den vold / overgreb du er/var udsat for. Ikke om mænd eller kvinder generelt. Det er ikke alle kvinder eller mænd, der er udøvende / voldelige, men den udøvende du har været udsat for. Husk på, at der også er mænd og kvinder her på listen som er udsatte, så du ikke kommer til at såre dem ved at generalisere til alle mænd og alle kvinder.
Du kan betegne den udøvende med “min udøvende”, “min voldelige”, “x” eller lignende.

Ingen gode råd

3. Skriv aldrig hvad andre skal gøre, giv aldrig gode råd, eller at det er dårligt, det de gør. Husk på vi har alle været udsat for at blive bestemt over og tvunget til at gøre, hvad andre mente.

Tavshedspligten

4. Tavshedspligten. Omtal aldrig andre steder hvad der diskuteres i den hemmelige eller lukkede Pusterum.
Det man får at vide om Pusterums medlemmer, skal ikke fortælles videre. Heller ikke sende mail videre. Heller ikke vise dem til andre, end ikke din nuværende kæreste eller behandler.

5. Aldrig fortælle hvem der er med i Blog og Pusterum. Husk på, at en del af dem i Blog oh Pusterum lever med overhængende farer og trusler om overgreb.

6. Hvis nogen forlader Blog og Pusterum, skal den person ikke mere diskuteres i Blog og Pusterum.

7. Forsøg at holde en god tone i dine indlæg. Husk på at alle i Blog og Pusterum har været ude for psykisk overgreb, vold og behøver ikke mere. Skriv evt. til mig Lise Seidelin lise@lisegaarden.dk , hvis du føler, det er nødvendigt for en god tone i Blog og Pusterum. Vredesudbrud og brok efter et indlæg, må ikke komme ud i gruppen. Heller ikke for at tilkendegive, at man føler med den, der skriver. Skriv i stedet til mig. Altså INGEN MOBNING, Jantelov, overgreb, osv. eller negativitet om de andre i Blog og Pusterum.

Kun skrives positivt om de andre i gruppen, på Blog og Pusterum.

8. Der må kun skrives positivt i svar til andre og om de andre i Blog og Pusterum. F.eks. “det er flot” eller “godt gået”.

9. Skriv ikke korte (en linje) indlæg i gruppen. “Jeg er enig” – indlæg og lignende. Skriv i stedet din oplevelse / mening med dine egne ord, de tanker indlægget sætter i gang hos dig om dig selv og din egen situation. Her er det vigtigt, at du ikke skriver om indlæggets forfatter, men at du kun skriver om det, der sker i dit liv.

10. Send ikke kædebreve eller reklamer.

Udmeldelse

11. Udmeldelse kan du selv gøre, ellers kan udmeldelse ske til mig
mobiltelefon 24 22 16 22
mail: lise@lisegaarden.dk.

15. Udelukkelse: Personer, der overtræder punkt 3 og 7, altså giver gode råd eller kommer med negative udtalelser om gruppen, administrator eller andre i Blog og Pusterum bliver øjeblikket udelukket. Det er administrator, der helt alene afgør, om en udtalelse er negativ eller ej, eller om det er gode råd eller ej.

Har du spørgsmål til ovenstående eller om Blog og Pusterum, så mail til mig ring til mig eller skriv en mail: lise@lisegaarden.dk

Held og lykke med dig og din skrivning.

Husk, du er et dejligt og vidunderligt menneske, elsket bare fordi du er til – er født. Intet andet.

Med kærligste hilsner
Med massere af accept, lys og ros
Fra Lise

 

Gå til Blog