Svingdørspatient – når det går galt i sundhedsvæsenet Svingdørspatient - når det går galt i sundhedsvæsenet

Når vi kommer i kontakt med det offentlige sundhedssystem – sygehuset, hos egen læge og andre steder, så er det alt for ofte, at borgeren ender som svingdørspatient, som det hedder. Altså at borgeren / patienten bliver genindlagt få dage efter udskrivelse, og igen og igen og igen genindlagt.

Svingdørspatient - når det går galt i sundhedsvæsenet

Livskraften åbner
Når du lærer at takle livets negative sider,
så begynder du at vokse og få det godt.

Svingdørspatient - når det går galt i sundhedsvæsenet

Vil du gerne have det godt?

Jeg bruger acceptprocessen.

Min bog: Acceptprocessen – Metodebeskrivelse 

Ring til mig på 24 22 16 22

Svingdørspatient - når det går galt i sundhedsvæsenet

Svingdørspatient - når det går galt i sundhedsvæsenet

Er du blevet svingdørspatient?

Vil du gerne lære at takle det?

Mit mål for dig, er, at du får det godt, så jeg bliver overflødig.
Altså at du får trivsel. Når du gør det, så får dine omgivelser også trivsel, eller i det mindste mulighed for det.

Svingdørspatient, det er et kendt problem  Svingdørspatient - når det går galt i sundhedsvæsenet

Det skete dengang jeg arbejdede som læge på sygehuset i ca. 1986, og der blev snakket meget om, at det skulle nedbringes. Men det er, som jeg ser det, blevet værre.

Med de lange ventelister og alt for tidligere udskrivninger, så kan det jo ikke undgås, at patienten bliver indlagt hurtigt igen – bliver svingdørspatient. Hvis det overhovedet er muligt at blive genindlagt, og patienten så ikke bare igen kommer på en lang venteliste, også selv om det er akut.

Det er mest udbredt blandt de gamle, men det er også unge, f.eks. kronisk syge (husk på, at der er 60 % af danskerne, der er kronisk syge), der har disse problemer.

Og så er der dem, der slet ikke når at få behandling, inden de dør, fordi de venter på en venteliste.

Patienter skal råbe højt!  Svingdørspatient - når det går galt i sundhedsvæsenet

Der findes heldigvis patientvejledere, som hjælper, når patienten / borgeren skal i kontakt med sundhedsvæsenet.

Hvor er det godt, at der er nogen, der står på patienternes side, når der skal råbes op for at få den behandling, som er nødvendig. Selv om det ikke altid er nødvendigt at råbe, så er det alt for ofte nødvendigt at råbe, og der skal råbes højt meget højt. Ikke forstået på den måde, at man i volumen skal råbe højt, men med fasthed og bestemthed, roligt, kort og klart.

Selv jeg som læge skal råbe højt, hvis jeg skal have den hjælp, jeg eller mine nærmeste har brug for. 

Jeg synes, det er meget meget uhyggeligt, at det er sådan. For der er så mange, der bliver tabere, og som bliver tunge byrder for systemet, i stedet for at de kunne have det godt og yde i stedet for at skulle nyde noget, de ikke har lyst til at skulle nyde.

Borgerødelæggelser Svingdørspatient - når det går galt i sundhedsvæsenet

Derudover, er der også det, jeg kalder borgereødelæggelser, der hvor den offentligt ansatte direkte vil ødelægge borgeren / patienten. Så kommer patienten virkeligt i klemme i sundhedsvæsenet. De ender jo også som svingdørspatient, for de får heller ikke den reelle hjælp, som de har brug for.

Når man råber op  Svingdørspatient - når det går galt i sundhedsvæsenet

Nogle gange, når man begynder at gå i gang med at gøre opmærksom på, at man skal have noget andet hjælp, så bliver personalet endnu værre. Heldigvis ikke altid, men nogle gange. For så ser personalet patienten som umulig, og så bliver patienten slet ikke behandlet, der bliver slet ikke set på sagen. Det har jeg også prøvet.

Det personale, som laver fejl, og som ikke tør se deres egne fejl i øjnene, det personale vil jo gøre alt for at give patienten skylden – at det er patienten, der er umulig.

Personalet, de har jo også psykopatiske træk, ligesom alle os andre. Og de psykopatiske træk, de kommer frem, når de har muligheden for, at de kan komme frem. Især når personalet er stresset, frustreret over, at de ikke kan nå at lave et godt stykke arbejde, osv. osv.

Et eksempel Svingdørspatient - når det går galt i sundhedsvæsenet

F.eks. en overlæge, der begyndte at skælde mig ud, fordi den medicin en af mine bekendte fik, forværrede symptomerne.

Overlægen blev ved med at skælde ud, true med om jeg ønskede min bekendte skulle dø, osv. osv. Da overlægen på et tidspunkt trak vejret, spurgte jeg helt stille og roligt, om der var mulighed for at min bekendte kunne få et andet præparat? Så blev overlægen virkelig vred, men lukkede helt i, og sagde til sygeplejersken, at det skulle sygeplejersken ordne, og så skyndte overlægen sig ud af døren. Så fik min bekendte et andet præparat, som så virkede efter hensigten.

Jeg har aldrig fået en undskyldning eller andet af den overlæge. Det var ellers en overlæge, som jeg så meget op til, men det forsvandt efter denne oplevelse. Overlægen lavede direkte fejl, lyttede ikke til patientens symptomer, tog ikke symptomerne alvorligt, og så true mig med død af min bekendte, hvis jeg ikke gik med til at fortsætte den ordinerede og skadelige behandling. Og ja! Hvis den ordinerede behandling var fortsat, så var min bekendte højt sandsynligt død. Men min bekendte overlevede, og medicinen virkede som den skulle.

Lære at takle de offentligt ansattes negative sider  Svingdørspatient - når det går galt i sundhedsvæsenet

Så også når man er blevet svingdørspatient, skal man som patient i sundhedssystemet lære, hvordan man takle andres negative sider. 

Ja! Vi forventer, at personalet er venlige, høflige, høre os, er faglige kompetente, osv. osv. Nogen, der ved, hvordan det hele skal gøres, osv. osv. Men de er også mennesker med deres gode som dårlige sider. Nogle har mange dårlige sider, andre har færre. 

Nogle forstår virkelig, hvordan de skal takle deres egne dårlige sider, så de giver patienterne nogle virkeligt gode oplevelser med sundhedssystemet. Men der er også dem, der ikke kan finde ud af det, der lyver, fordrejer tingene, lader deres egne fejl gå ud over patienterne, giver patienterne skylden, snyder, forsøger at komme let hen over tingene, ikke aner hvad de laver eller skal gøre, osv. osv.

Svingdørspatient - når det går galt i sundhedsvæsenet Er man som patient først kommet ind i en negativ spiral i sundhedsvæsenet – blevet svingdørspatient, så kan det virkelig være livsfarligt. Svingdørspatient - når det går galt i sundhedsvæsenet

Den modsatte vej – opbygge dig selv  Svingdørspatient - når det går galt i sundhedsvæsenet

Så vil du gerne den modsatte vej og begynde at bygge dig selv op, og dermed have muligheden for at få den reelle hjælp, du faktisk har brug for?

Så skal jeg gerne hjælpe dig, give dig redskaber og vejlede dig i at bruge dem.

Jeg bruger acceptprocessen. Det er så dejligt at se, når det virker.

Prøv at se denne kundeberetning:  Svingdørspatient - når det går galt i sundhedsvæsenet

Her er et eksempel, hvor en virkelig var kommet i klemme i systemet. Og hvordan det hjalp at lære at takle det negative i livet.

Sygeliggørelse kan vendes til velfungerende:

https://lisegaarden.dk/dt_testimonials/sygeliggoerelse-kan-vendes-velfungerende/

Få det godt – Find dig selv   Svingdørspatient - når det går galt i sundhedsvæsenet

Lær at finde fred og ro i dig selv. Hjælp dig selv til at få overblik og handlekraft. Bliv mere positiv og glad. Få det godt og find dig selv! Med metoder indenfor visualisering og samtaleterapi giver jeg dig redskaber til at takle de udfordringer, du måtte møde på din vej – hel dig selv – også på egen hånd.

Se mere om behandling og om mine behandlingsmetoder:

Samtaleterapi  og  Visualisering  ved brug af  Acceptprocessen

Behandling på Lisegården #behandling Svingdørspatient - når det går galt i sundhedsvæsenet

Du kan komme fra dyb mørke til at være en solstråle

Du bliver positiv og glad

Svingdørspatient - når det går galt i sundhedsvæsenet  Du er god nok  Svingdørspatient - når det går galt i sundhedsvæsenet

Husk at du er et dejligt og vidunderligt menneske, elsket bare fordi du er til – er født. Intet andet.

Hvis du ikke synes det, så sig endelig til, så skal jeg vejlede dig, så du har en mulighed for at lære det.

Du kan – Når jeg kan, så kan du også.  Svingdørspatient - når det går galt i sundhedsvæsenet

Behandling på Lisegården #behandling Svingdørspatient - når det går galt i sundhedsvæsenet

Du kan.
Når jeg kan, så kan du også.

Vil du gerne ændre andre?

_DSC6331_ME_Flat_LowRes

Ved at ændre din reaktion på andres negative sider?

Så skal du lære at bryde dansen, så du får det godt, og dermed har de andre også mulighed for at få det godt.

Dansen kan foregå alle vegne, i et parforhold, mellem venner, kolleger, chefen, eller andre menneskelige relationer.

Alt for ofte er der i menneskelige relationer og i et parforhold problemer, hvor man ikke rigtigt kan finde ud af at få det til at fungere godt. Jeg ser det ofte ved Janteloven, mobning, overgrebvold (primært den psykiske vold og også ved partnervold), psykopater, personer med psykopatiske træk, borderline, osv.

Svingdørspatient - når det går galt i sundhedsvæsenet

Vil du gerne lære at bryde “dansen”?

Jeg skal gerne hjælpe dig, give dig redskaber og vejlede dig, så du kan reagerer på en opbyggende måde, så du får det godt, og dermed har den anden også mulighed for at få det godt.

 

15 min gratis ved første samtale

Ring på + 45 2422 1622
Så vil vi sammen finde ud af hvad du har brug for.

Med venlig hilsen

Lise Seidelin
Læge med over 29 års erfaring

Skriv et svar