Falske diagnoser hos voldsramte / udsatte  se nyhedsbrevet på nettet
Slå billeder til i dit mailprogram og få det fulde udbytte af denne mail Falske diagnoser hos udsatte — Nyhedsbrev

Falske diagnoser hos voldsramte / udsatte

Nyhedsbrev 2021

Kære nyhedsbrevmodtager!

Nyhedsbrev indhold:

 1. Falske diagnoser hos voldsramte / udsatte
 2. Tystys funktion i mail
 3. Mit Pusterum
 4. Ny mulighed for tidsbestilling på nettet.
 5. Shop – KØB af Abonnement, bøger, billeder, osv.
 6. BEHANDLING I TELEFONEN JA TAK
 7. Lidt fra Blog

1) Falske diagnoser hos voldsramte / udsatte Falske diagnoser hos voldsramte

Der er utroligt mange falske diagnoser. Og især ved tabuemner, hvor borgeren / patienten ikke bliver hørt, troet og taget alvorligt, f.eks. overgreb, vold og psykopati.

Der er 40 % af de diagnoser, som læger stiller, der er rigtige, når der obduceres. Altså at ca. ½ delen af de diagnoser, som læger stiller ikke rigtige.

Når så systemet (læger, socialrådgivere, politi, osv.) bygger hele deres beslutning på falske diagnoser, så er der virkelig mange, der har et stort problem. Især fordi lægens ord alt for ofte vejer tungere en patientens ord. Det burde jo være omvendt.

Falske diagnoser hos voldsramte

Voldsramt Men også den psykiske vold

Falske diagnoser hos voldsramte

Vil du gerne have det godt?

Jeg bruger acceptprocessen.

Min bog: Acceptprocessen – Metodebeskrivelse 

Ring til mig på 24 22 16 22

Falske diagnoser hos voldsramte / udsatte

Falske diagnoser hos udsatte — Nyhedsbrev

Har du falske diagnoser?

Er du også udsat?

Er du udsat for mobning, Janteloven, overgreb, vold, en psykopat, osv. og har du falske diagnoser?

Vil du gerne lære, hvordan du får det godt?

Så sig endelig til, så skal jeg se, hvad jeg kan gøre.

Mit mål for dig, er, at du får det godt, så jeg bliver overflødig.
Altså at du får trivsel. Når du gør det, så får dine omgivelser også trivsel, eller i det mindste mulighed for det.

Behandling på Lisegården #behandling Falske diagnoser hos voldsramte

Du kan komme fra dyb mørke til at være en solstråle

Voldsramte / udsatte har alt for ofte falske diagnoserFalske diagnoser hos udsatte — Nyhedsbrev

Der er mange voldsramte, der får falske diagnoser. Dette fordi volden alt for ofte, af lægen ikke tages alvorlig. Enten fordi lægen mener, at det slet ikke er rigtigt, fordi “det taler vi ikke om”, eller fordi lægen slet ikke tør se det i øjnene. Lægen mener, det er i den voldsramte / den udsatte problemet ligger.

Jeg mener, at det ikke er den voldsramte, der er sindssyg, men den voldelige, der er voldelig. Den voldsramte har nogle helt forståeligt og normale reaktioner på volden. De reaktioner / følgevirkninger kan virkelig være svære at takle.

Der kommer følgevirkninger, som den voldsramte alt for ofte skal slås med resten af livet. Netop fordi der ikke er blevet gjort noget ved det.

Lægen tror ikke den udsatte og giver derfor falske diagnoser Falske diagnoser hos udsatte — Nyhedsbrev

Nogle gange og alt for ofte tror lægen ikke den udsatte, når den udsatte fortæller om volden. Så lægen giver den udsatte en diagnose ud fra den fantasi, som lægen har om situationen, når volden ikke tages med. Heldigvis ikke altid, men alt for ofte.

For nylig var jeg hos en overlæge, hvor jeg fortalte om volden. Overlægen sagde, at vi skulle holde os til sandheden. Så det syntes jeg jo var fint. Men da jeg læste journalnotatet, så var volden slet ikke taget med. Det var de symptomer heller ikke, som de kunne måle og havde registreret. Så overlægen tog slet ikke volden med, fordi han mente, at det ikke var sandheden. Så her fik jeg endnu en falsk diagnose. Og jo så heller ikke mulighed for at få den reelle hjælp, jeg har / havde brug for.

Den voldelige har selv ansvaret for den vold, som den voldelige udøver Falske diagnoser hos udsatte — Nyhedsbrev

Det er den voldelige, der har ansvaret for den vold, den voldelige udøver. Så reelt er det hos den voldelige, der skal gribes ind.

Alt for ofte er det ikke muligt, fordi den voldelige mener, det er den udsattes skyld. NÅr det sker, så skal der arbejdes indirekte, altså at den voldsramte/udsatte lærer at få det godt, og dermed stopper dansen, så kan den voldelige ikke mere danse med den udsatte.

Den offentligt ansatte (lægen, sagsbehandleren, politiet, osv.) kunne i det mindste sige, at vold ikke er lovligt eller særlig smart, kommunikation med ord er bedre. Men oftest siger de slet ikke noget. Det er jo tabu.

Der er kun selvbestemmelse og frihed, der er godt. Også hos den voldsramte.

Persondataloven Falske diagnoser hos udsatte — Nyhedsbrev

Her vil jeg erindre om, at der er en persondatalov, som gør det muligt at få slettet eller blokeret urigtige og misvisende oplysninger. Så jeg vil minde alle om, at der en lov i Danmark, der skal følges, også selv om det for mange voldsramte opleves, som om der er meget meget langt mellem loven og praksis. Dette bevirker, at der for mange voldsramte bliver tale om en destruktion fra systemets (socialrådgivere, læger, politi osv.) side – borgerødelæggelse, som jeg kalder det.

Vores “velfærdssystem” der på denne måde kommer til at forværre situationen meget for de voldsramte, som jo ellers har nok at slås med i deres dagligdag.

De offentlig udgifter er helt forståeligt store  Falske diagnoser hos udsatte — Nyhedsbrev

Der skrives så meget om vores meget høje skattetryk i Danmark, og at det er de offentlige udgifter, der er så store.

Jeg forstår godt, hvorfor de offentlige udgifter er så store. Borgere der ikke bliver hjulpet med den hjælp de reelt har brug for, men i stedet bliver ødelagt mest muligt af systemet. De borgere bliver jo virkelig tunge i systemet. Og dermed en stor økonomisk udgift.

Som Sangen om Larsen fra 1935 siger: “Det sku’ vær’ så godt og så’ det faktisk skidt.”. Det er ikke et ukendt fænomen, men desværre et meget kendt fænomen.

Falske diagnoser hos udsatte — Nyhedsbrev

Det vil være meget meget let at reducere de offentlig udgifter 

1) Hjælp folk på en måde, der virkelig hjælper dem  Falske diagnoser hos udsatte — Nyhedsbrev

Grib ind over for volden hos den voldelige, i stedet for at forsøge at finde fejlen hos den voldsramte ved at erklære dem syge – stigmatiseret. Så bliver de nemlig meget meget tunge byrder for samfundet, sygdom koster mange penge.

Volden fortsætter jo, især efter at den voldsramte er erklæret syg, for så kan den voldelig nemlig sige, at det er den udsattes / voldsramtes egen skyld, og at den voldelige derfor er helt berettiget til at være voldelig.

2) Det mindste man kan gøre fra systemets side, er, at lade være med at forværre situationen for den voldsramte  Falske diagnoser hos udsatte — Nyhedsbrev

Det ødelægger så meget. De har nok i deres egne problemer. Borgerne behøver ikke også, at få systemet til at lave yderligere problemer for dem, når de søger hjælp i systemet.

Jeg vil erindre om, at kun 40 % af de diagnoser, som læger stiller er rigtige, når der obduceres.

Altså det grundlag, som mange i systemet bygger deres afgørelser på, er det kun i ca. ½ delen af tilfældene, at det er rigtigt.

Så der er mange mange borgere og dermed også voldsramte, der har falske diagnoser, og derfor får en helt forkert behandling i systemet.

Systemet tror simpelthen for meget på lægens diagnose. De hører, tror og tager ikke den udsatte / voldsramte alvorligt, når der bliver fortalt om volden.

Jeg vil foreslå, at når der er uoverensstemmelse mellem lægens og patientens opfattelse af patienten, at man så lytter til patienten. Det er immervæk patienten, der ved, hvor “skoen trykker”.

Men det kræver et åbent og ærligt lyttende offentligt system, der tør tro på, at patienterne siger sandheden. Især når de siger sandheden om tabuemner, som f.eks. vold i parforhold. Som jo desværre stadig er tabu.

Ligeledes vil jeg erindre om, at det kun er få procent af patienterne, der faktisk lyver. Altså at ca. 95 % siger sandheden. Selv en narkoman eller alkoholiker kan man i udstrakt grad stole på, selv om deres største lære i livet er at lyve, så er der meget af det, de siger, som alligevel er sandt.

Lægen må i praksis ikke tro patienten Falske diagnoser hos udsatte — Nyhedsbrev

I praksis er det alt for ofte sådan, at man overhovedet ikke må tro på patienten. Det ved jeg af bitter erfaring, fra den periode, hvor jeg var ansat på sygehuse som reservelæge. Overlægens ord var lov. Patienterne skulle man ikke stole på. Om det var rigtigt eller forkert for patienten, var ligegyldigt.

Det var meget ubehageligt.

Mine mange års erfaring  Falske diagnoser hos udsatte — Nyhedsbrev

Jeg taler ud fra 40 års erfaring med systemet som voldsramt, nu i dag er jeg tidligere voldsramt, og har 30 års erfaring med behandling af voldsramte i min klinik.

Men jeg har personligt indtil dato, ingen – som overhovedet ingen hjælp modtaget fra systemets side, der reelt kunne hjælpe mig med den vold, jeg var udsat for – først i ægteskabet, siden efter separation (ved dom p.gr.a. vold) fortsatte vold.

I det offentligt system har jeg det sidste 1½ år mødt først 1, som troede mig – en fysioterapeut, og så en smerteklinik. Men endnu har jeg ikke fået hjælp til de følgevirkninger, jeg har, efter den vold jeg har været ude for.

Jeg fik ingen hjælp fra systemet  Falske diagnoser hos voldsramte

Jeg har helt personligt selv måtte løse alle problemerne omkring volden både den fysiske og den psykiske. Der var ingen hjælp at hente noget sted i systemet. Derimod var der kun yderligere problemer. Men jeg klarede at tage lægestudiet og virke som læge, på trods af min x-mands (som også er læge) fortsatte volden efter ægteskabets opløsning.

80 % af hustruvold sker efter skilsmissen.

Et tabuemne kan man overvejende i systemet ikke få reel hjælp til kun yderligere problemer.

Heldigvis har alle i systemet det ikke sådan, men alt for mange. Systemets ansatte destruerede mig, når jeg søgte hjælp, ligesom det destruerer mange mange andre.

Det mindste systemet kunne gøre, var, at lade være med at forværre situationen for borgeren, der søger hjælp.

Volden i sig selv er nok at kæmpe med. Jeg eller andre voldsramte har ikke også brug for at skulle kæmpe med systemet.

100.000 psykopater  Falske diagnoser hos udsatte — Nyhedsbrev

Jeg vil ligeledes erindre om, at der er 100.000 psykopater i Danmark. Så der er også mindst 100.000, der er udsat for psykopatens destruktion. Heraf er der mange kærester. Nogle psykopater når jo at have flere kærester, samt kæresterenes familier, der ofte også blvier udsatte, derfor er der mindst 100.000 borgere, der er udsat for en psykopats destruktive adfærd.

Flere psykopater og voldelige i de højere sociale lag  Falske diagnoser hos udsatte — Nyhedsbrev

Og det skal ligeledes siges, at der procentvis er flere psykopater / voldelige i de højere sociale lag end i de lavere. Og så længe det er hos den udsatte, man i systemet prøver på at finde fejlen, så vil man gå galt i hjælpen til udsatte for psykopatens / den voldeliges vold – fysisk eller psykisk.

Vi har set flere dødeligt udøvende i tidens løb. F.eks. ubåds Madsen og Peter Lundin. Men ofrene fik først “hjælp”, da de var døde.

Jeg forstår godt de meget meget store offentlige udgifter. Psykopaterne kommer til at koste mange mange penge. De udsatte (altså ikke de døde) men de andre udsatte for psykopaters og voldeliges grusomheder kommer også til at koste mange penge.

Hvis praksis fulgte lovgivningen  Falske diagnoser hos udsatte — Nyhedsbrev

Måske kunne praksis laves om, så den fulgte lovgivningen og almindelige høflighed, det ville være et meget meget stort skridt i retningen af besparelser på den offentlige sektor og i menneskelige tragedier.

Desuden ville det hjælpe mange meget, og dermed blev de ikke til tunge klienter i systemet.

Et skulderklap i tide, er bedre end ydmygelser, nedværdigelser og destruktion, der fører til meget forværret situation for borgeren. Altså at man brugte placebo frem for nocebo, sådan som Sundhedsstyrelsen anbefaler.

Dem med “rundsavene” bliver forfremmet Falske diagnoser hos voldsramte

Det er sådan i systemet, at dem med de største “rundsave” på albuerne, de bliver forfremmet. Altså dem uden empati, forståelse, hensynsfulde, osv. Dem med flere psykopatiske træk.

Så længe det er sådan, så vil der blive mange tabere. For “rundsavene” vil jo fortsat lægge tabere bag sig.

Om det er patienter, klienter eller kolleger, det går du over, det er stadig “rundsaven”, der vinder ved at lægge “lig” bag sig. Altså stor forværring for f.eks. voldsramte.

Behandling på Lisegården #behandling Falske diagnoser hos voldsramte

Du kan.
Når jeg kan, så kan du også.

2) Tystys mail

Jeg har fundet en ny mulighed for at sende mail, så jeg kan holde min tavshedspligt og alligevel skrive om personfølsomme oplysninger i mail. Det er rigtigt dejligt. Falske diagnoser hos udsatte — NyhedsbrevDet er en ny funktion,som Google har tilføjet. Den hedder Tystys.
Det foregår på den måde, at jeg skal tilføje Tystys funktionen. Dvs. at for at du kan åbne mailen, så skal du bruge en kode, fur får på den telefon, som en sms.
Så for at kunne bruge Tystys funktionen, så skal jeg ud over mailadressen også have dit telefonnummer, så du kan få en sms med koden.
Desuden vil mail blive slettet efter en tid, som jeg sætter den til. Du skal være velkommen til at skrive, hvor langt tid, du vil have mailen liggende.

Jeg glæder mig til at tage denne nye Tystys funktion i brug, så bliver det lidt lettere at skrive sammen med jer. Falske diagnoser hos udsatte — Nyhedsbrev

3) Mit Pusterum

Jeg har omdøbt siden Min Side til Mit Pusterum. Jeg håber, det så er lettere at finde rundt i mine 3 hjemmesider.

 1. Intro – en kort introduktion
 2. Lisegården – hovedsiden
 3. Mit Pusterum – Pusterum med de lukkede grupper, 1-1 blog, osv.

Linkadressen er den samme.

4) Mulighed for tidsbestilling på nettet.

BEHANDLING I TELEFONEN JA TAK Falske diagnoser hos udsatte — Nyhedsbrev

 Bestil telefonkonsultation her

BEHANDLING I TELEFONEN JA TAK Falske diagnoser hos udsatte — Nyhedsbrev

Der er nu åbnet mulighed for tidsbestilling til telefonkonsultation på nettet.

Eller hvis ingen af de foreslåede tider passer dig, så kontakt mig
RING TLF: 24 22 16 22

Der er stadig alle de andre muligheder, jeg har med konsultation i en af klinikkerne, længere eller kortere konsultationer, osv. osv.
Se mere under priser her.

5) Shop 

Jeg har fået lavet en shop, så nu håber jeg, at det er lettere at finde ud af, at købe mine “varer”.
Abonnement på Blog, bøger og billeder, samt gruppekonsultation.

Ring 24 22 16 22 eller skriv mail: lise@lisegaarden.dk endelig, hvis du er i tvivl eller andet.
Falske diagnoser hos voldsramte / udsatte

Falske diagnoser hos voldsramte / udsatte

6) BEHANDLING I TELEFONEN JA TAK Falske diagnoser hos udsatte — Nyhedsbrev

 BEHANDLING I TELEFONEN 

BEHANDLING I TELEFONEN JA TAK Falske diagnoser hos udsatte — Nyhedsbrev

 JA TAK

SÅ ER DET NU DU SKAL SLÅ TIL

RING TLF: 24 22 16 22

BEHANDLING I TELEFONEN JA TAK
Bestil telefonkonsultation her

Behandling på Lisegården #behandling BEHANDLING I TELEFONEN JA TAK Falske diagnoser hos voldsramte / udsatte

Du kan komme fra dyb mørke til at være en solstråle

LÆR AT TAKLE LIVETS NEGATIVE SIDER

BEHANDLING I TELEFONEN JA TAK Falske diagnoser hos udsatte — Nyhedsbrev

I DIG SELV OG ANDRE

BEHANDLING I TELEFONEN JA TAK Falske diagnoser hos udsatte — Nyhedsbrev

SÅ DU FÅR DET GODT

OG GIVER ANDRE MULIGHEDEN FOR OGSÅ AT FÅ DET GODT

Ved Jantelovenmobningovergrebvoldpsykopatnarcissistborderline, osv.

7) Lidt fra Blog

Falske diagnoser hos voldsramte / udsatte

1/1 Rigtigt godt nytår alle I dejlige mennesker

Mit nytårsønske er, ligesom sidste år, at i alle må få et rigtigt godt nytår, hvor alle får det så godt, så jeg bliver overflødig. Det vil bare være så godt og så dejligt. Dåben: Barnet bæres til Solen – lyset – døden = livet. Vil du gerne…

Falske diagnoser hos voldsramte / udsatte

4/1 Ligestilling og kønsdiskrimination — vores holdninger er svære at ændre

Vi har stadig ikke ligestilling og kønsdiskrimination er stadig meget udbredt. Desværre. Det er stadig sådan, at kvinder skal være små søde piger, mens mændene skal være store og stærke. Og alle de andre holdningsforskelle til mænd og kvinder.  En af problemerne er, at kvinderne…

Falske diagnoser hos voldsramte / udsatte

2/1 Solstråle Boganmeldelse

Boganmeldelse om en voldsramt i et terapiforløb pr. e-mail. Her får læseren redskaber og indlæring i, hvordan volden takles. Det er 3 bøger, der omhandler terapien, hvor læseren føres ind i, hvordan forvandlingen fra dyb mørke til en sol, der stråler, kan ske. Solstråle!Forvandling Fra dyb mørke til solstråle En terapi Vil du gerne …

Falske diagnoser hos voldsramte / udsatte

26/12 Jeg er her stadig — ring 24 22 16 22

Så bliver der igen delvist lukket ned p.gr.a. corona. Men jeg er her stadig. Der er åbent på telefonen 24 22 16 22. Du kan også sende en mail til mig lise@lisegaarden.dk Sig endelig til, hvis der er noget, jeg kan hjælpe dig med. Dåben: Barnet bæres til Solen – lyset…

 

Seneste kommentarer til indlæg i Blog

Du skal være hjerteligt velkommen til at komme med kommentarer på indlæggene. Det gør du nederst på den side, du vil kommentere.
Du skal være tilmeldt som bruger for at kunne gøre det. Det gør du i menuen under Blog – Bliv bruger eller første gang, du forsøger at skrive en kommentar, så kan du tilmelde dig.

Du kan se mere fra Blog her
https://lisegaarden.dk/blogDer er nu over 1.300 indlæg. Rigtigt god læselyst.

Liste over tidligere nyhedsbreve.

https://lisegaarden.dk/nyhedsbreve-en-liste-over-tidligere-nyhedsbreve/

Falske diagnoser hos voldsramte / udsatte
Til alle jer dejlige og vidunderlige mennesker derude i det ganske land.

I må gerne sige fra over for overgreb og vold, og I må gerne tro, at I alligevel er gode nok
– elskede bare fordi I er til, er født.
Intet andet. 🙂

De kærligste hilsner
Fra Lise

1 kommentar

Skriv et svar