Falske oplysninger i journaler og andre steder i det offentlige eller private Falske oplysninger i journaler og andre steder i det offentlige eller private

Der er utroligt mange falske oplysninger i journaler og andre steder i det offentlige eller private. Det er jo ikke din egen skrivelse, men en andens fortolkning af det, du siger, deres fordomme, deres holdninger til dig, andre der siger noget om dig, osv. osv. Så alt for mange gange tages der stilling til din sag ud fra helt forkerte ting – altså falske oplysninger.

Du har mulighed for at få det rettet, så det bliver sandheden, der tages stilling ud fra.

Falske oplysninger i journaler og andre steder i det offentlige eller private

Livets sorte side

Vil du gerne have det godt?

Jeg bruger acceptprocessen.

Min bog: Acceptprocessen – Metodebeskrivelse 

Ring til mig på 24 22 16 22

Er der falske oplysninger om dig?

Vil de ikke rette dine falske oplysninger?

Tror de dig ikke?

Tror de i stedet din x?

Vil du gerne lære, hvordan du gør, så der er større mulighed for, at du bliver troet?

Så sig endelig til, så skal jeg se, hvad jeg kan gøre.

Mit mål for dig, er, at du får det godt, så jeg bliver overflødig.
Altså at du får trivsel. Når du gør det, så får dine omgivelser også trivsel, eller i det mindste mulighed for det.

Falske oplysninger 

Har du problemer med, at dine oplysninger i det offentlige er falske, forkerte, urigtige, misvisende, falske diagnoser, så er det Databeskyttelsesloven – Databeskyttelsesforordningen, der skal bruges.

Se mere her på min hjemmeside

https://lisegaarden.dk/lovgivning/

Databeskyttelsesloven 

Eller se her

Databeskyttelsesloven:

Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)1)

LOV nr 502 af 23/05/2018

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201319

 

Afdeling 3

Berigtigelse og sletning

Artikel 16

Ret til berigtigelse

Den registrerede har ret til at få urigtige personoplysninger om sig selv berigtiget af den dataansvarlige uden unødig forsinkelse. Den registrerede har under hensyntagen til formålene med behandlingen ret til få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger, bl.a. ved at fremlægge en supplerende erklæring.

 

Artikel 17

Ret til sletning (»retten til at blive glemt«)

 1. Den registrerede har ret til at få personoplysninger om sig selv slettet af den dataansvarlige uden unødig forsinkelse, og den dataansvarlige har pligt til at slette personoplysninger uden unødig forsinkelse, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:
 2. a) Personoplysningerne er ikke længere nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet.

1 kommentar

 1. Der er mange falske oplysninger i journalerne – det er jo menneskeligt at fejle, når man skriver i journalerne. Og derfor sker der alt for mange fejl fremadrettet.
  Dem der læser journalerne, de ser primært det, der står i journalerne, ikke det, som borgeren, patienten, klienten siger. Desværre.

  Så er det, at der rigtigt kommer gang i borgerødelæggelserne. Desværre.
  Se mere her:
  https://lisegaarden.dk/forraaelse-borgeroedelaeggelse/

  Det er meget bedre, hvis den borger, der søger hjælp bliver hørt, troet og taget alvorligt. Bare det at bliver hørt, så begynder placeboeffekten at virke.

Skriv et svar