På det sidste har jeg snakket med mange om sandheden, løgn og projektioner, så derfor har jeg valgt, at jeg lige vil bruge lidt tid på at skrive til jer om det.

Nyhedsbrev 20-6-2009

Kære alle nyhedsbrevmodtagere!

Nyhedsbrev indhold:

  1. Sandheden, løgn og projektioner
  2. Udstilling i Løgstør med prøvebehandling
  3. Psykisk syge på pension
  4. Hver anden i hovedstaden er kronisk syg.
  5. Lidt til eftertanke

 

1) Sandheden, løgn og projektioner

På det sidste har jeg snakket med mange om sandheden, løgn og projektioner, så derfor har jeg valgt, at jeg lige vil bruge lidt tid på at skrive til jer om det.
F.eks. vil jeg tage det som er så meget oppe i tiden nemlig sund kost. Lad os tage to personer A og B.A spiser hurtig mad lavet i mikrobølgeovn fra frossen mad gerne med massere af grøntsager, brune ris og færdig mad, derudover massere af frugt, havregryn og et par enkelte rugbrøds madder. Ikke den sundeste mad, men rimeligt sundt.B er en person, der har store problemer og er udsat for psykisk vold bl.a. en person med psykopatiske træk, og derfor bl.a. ikke har overskud til noget og ender med at drikke meget kaffe, ryger og spiser næsten kun ostemadder.A står og laver sin mad klar til mikrobølgeovnen, hvor B siger: ”Det er usundt”. I undertonen ligger det helt klart, at A har at gøre, som der bliver sagt, lade være med at spise det. Herefter bliver A belært om, hvad der er sundt bl.a. stegte løg og purløg. A vælger at fortsætte ufortrødent. Det er et hårdt slag for B, som mener sig berettiget til at lave denne irettesættelse og formaning til at ændre madlavningen.
Jeg vil bruge dette eksempel til at vise lidt om, hvordan løgn og sandhed er, og de mekanismer jeg ser, der kan ligge bag bl.a. projektioner og fornægtelser.
For A er det en løgn at maden er usund. Men for B er det sandt – den usund. Det er i det mindste det, som B siger. Ser man i forhold til hvad B normalt indtager, så er A’s mad meget sundere end B’s mad. Så egentlig burde det være løgn, det som B siger. Men for B er det sandt. Selv om det er løgn for A.Her har B lavet en projektion (overførselsmekanisme), sådan at den fornægtelse af egen usunde livsstil projiceres over på A, så det er A, der er usund. Selv om det ikke er sådan. A’s mad er sundere end B’s mad. Desuden er det mere usund at ryge og drikke meget kaffe.Når man er ude for psykisk vold, så bliver man ofte desperat, frustreret, irriteret osv. fordi man ikke har det godt med den psykiske vold. Dette bevirker ofte, at man laver selvfornægtelse. Det er man nød til, når den psykiske vold står på over en længere periode, hvis man ikke har været i stand til at bearbejde den. Hvilket mange ikke har. Det har B ikke og laver derfor fornægtelse af sin usunde livsstil. Når man fornægtere tingene, er en af de mekanisme psyken bruger ubevidst at lave projektioner (overførselsmekanismer) her, at B siger, det er A der lever af en usund kost.Når B har så store problemer, er det ikke muligt for B at se alle sine problemer, det vil simpelthen ødelægge B. Når B konfronteres med at B faktisk lever så usundt, som B faktisk gør – dette ved at se at A lever sundt – eller i det mindste sundere, så er B nødt til at lave en projektion – overførselsmekanisme til A og sige, at A’s mad er usund. Projektionerne er jo reelt en løgn, men B tror, det er sandt, fordi det er en ubevidst mekanisme. Så for B er det sandt, mens det for A er løgn.Det her er ubevidste mekanismer, som sker i os alle mere eller mindre. Jo mere man er opmærksom på projektioner, især dem man selv laver, jo lettere bliver det at gennemskue, hvad der sker og dermed tage sine forbehold.
Det er svært at stole på andre mennesker, når man har været ude for psykisk vold / en med psykopatiske træk. Primært fordi man er blevet beskyldt for de mest absurde ting. Det gør, at sandheden bliver noget underligt noget, som ikke altid er til at finde ud af. Man får svært ved at stole på folk, og bliver mistroisk. Desuden gør det det endnu sværere, fordi det overfor omgivelserne er sådan, at den med de psykopatiske træk eller volden er så flink overfor omverdenen, så omverdenen ikke kan se løgnene. For det er jo løgn, alt det absurde, der bliver sagt. Psykopater og voldelige er så gode til at lyve, så det lyder som sandhed, når de lyver.
Men andre mennesker der kan man ofte høre det i tonen, når det er løgn. Jeg har i hvert tilfælde lært det hos nogle mennesker, hvor jeg kender dem, så kan jeg høre, når de skal forsvare sig selv og høre, hvordan de lyver.Nogle bliver røde i hovedet, når de lyver, men det kan også være generthed eller andre ting, der gør det, så det behøver ikke være fordi, de siger en løgn.
Oftest kan man dog stole på folk, de fleste er ærlige og redelige mennesker.Men den eneste man kan stole allermest på er en selv. Men alligevel så kan vi jo heller ikke helt stole på os selv, fordi vi også har fornægtelsesmekanismer, så det vi i det ene øjeblik reelt tror, er sand, det kan i det næste øjeblik faktisk vise sig, at vi sagde en løgn, fordi vi ikke så fornægtelsen. Men vi troede faktisk, det var sandt, da vi sagde det. Ligesom B troede det var sandt, da B sagde A’s mad var usund.

Hvad er i det hele taget sandheden?Det ene øjeblik, når man ser en sag fra en side, så kan det være sandheden, men når man så ser den fra en anden vinkel, så kan det være noget helt andet, der er sandheden, og som er modsat det, som der før var sandheden.

Så også her, er det om at gå ind i os selv hver især og se, hvad er sandheden for os selv hver især lige i det øjeblik.Desuden har jeg lært, at det er om at acceptere, at andre mennesker ikke har den samme sandhed, som jeg har. Og når de lyver, så kan det lige så godt være, fordi de har så store problemer, laver projektioner, så de slet ikke har det godt, måske endda har så store problemer, så de bliver ligesom den psykopat eller voldelige, de er udsat for.Som i eksemplet med den ”usunde” mad.
2) Udstilling i Løgstør med prøvebehandlingSå er det igen tid til udstilling af mine billeder. Denne gang laver jeg også prøvebehandlinger. I skal være meget velkomne og kigge forbi.Har I lyst til gratis muslinger så kom torsdag.Det er på Muslingefestivallen i Løgstør torsdag den 2. juli til og med 4. juli. Se program påIkke aktuelt mereJeg glæder mig til at se jer.
3) Psykisk syge på pensionSiden sidst jeg skrev nyhedsbrev, har der været utroligt mange indlæg i nyhederne, der omhandler psykisk syge. Derfor vil jeg lige tage nogle af dem op her.En ting jeg ville ønske, var, at der til dem, som er udsat for psykisk vold (evt. en psykopat) og dermed har problemer, som de søger hjælp til at få løst, at de bliver taget alvorligt og hørt, så de får den reelle hjælp de har brug for.Jeg ved jo, at der desværre er mange af dem, der ikke får hjælp. Jeg gjorde det ikke selv, dengang jeg var udsat for vold. Og i dag har jeg mange i konsultation, som i systemet ikke får den hjælp, de har brug for. Alt for mange får falske diagnoser ud fra urigtige og misvisende oplysninger i deres papirer – journalerne. De bliver så skubbet ud på førtidspension og ”parkeret” der. Det er uhyggeligt, synes jeg, når det sker. Der er så meget, der kunne gøres. Det er så lidt, der fra sagsbehandlerne, lægerne og politiet side, der skal til – nemlig at tro på, hvad de siger og ud fra det give dem de muligheder, der reelt er til at hjælpe dem. Det kunne spare samfundet for mange mange penge. Ud over at det kunne gavne den enkeltes livsglæde. Det at blive taget alvorligt det at blive hørt.Vi har også set det i pressen på det sidste med vagtlægerne, hvor alt alt for mange heller ikke bliver taget alvorligt og heller ikke der bliver hørt. Mit ønske er at alle bliver hørt og taget alvorligt. Men det er utopi at tro af mig, det kan lade sig gøre. Læger, sagsbehandlere og politiet er også mennesker, og der er også mellem dem voldelige – dem med psykopatiske træk findes også inden for den del af vores samfund.

Nordjyske.dk fr 19-06-2009
Mange psykisk syge får pension (Forældet link)11:00 Voldsom stigning i antallet af personer, der får tilkendt førtidspension – halvdelen er psykisk syge

Ankestyrelsen Nyhedsbrev ti 09-06-09
Psykiske lidelser er årsag til 22 nye førtidspensionister hver eneste dag
Ankestyrelsen har netop udsendt Førtidspensioner – årsstatistik for 2008. Link ubrugeligt.
Tallene fra Ankestyrelsen viser, at der i 2008 blev tildelt 16.638 førtidspensioner. 48 pct. blev tildelt på baggrund af en psykisk lidelse svarende til 7.985 personer. Det betyder, at hver dag året rundt bliver 22 personer førtidspensionister som følge af en psykisk lidelse.
Posttraumatisk stress er årsag til mange førtidspensionister med ikke-vestlig baggrundUd af det samlede antal nye førtidspensionister i 2008 havde 18 procent en ikke vestlig baggrund.
Ankestyrelsens tal viser, at 70 procent havde et sygdomsforløb præget af psykiske lidelser bag sig. 39 pct. af dem har fået stillet diagnosen posttraumatisk belastningsreaktion.
Flere får førtidspensionAnkestyrelsens tal viser, at det samlede antal nye førtidspensioner steg i 2008 med 38 pct. i forhold til 2007.
Den store stigning kan skyldes et efterslæb af sager fra 2007, hvor kommunerne, som følge af kommunalreformen ikke fik afgjort så mange sager.
Læs hele årsstatistikken her – link ubrugeligt.

Politiken.dk Nyhedsbrev sø 24-5-2009
Psykisk syge får nej til erstatning
To danskere har fået erstatning for bivirkninger ved den mest udbredte medicin mod skizofreni. I USA er tallet 30.000.
Læs mere (Forældet link)

Politikken.dk Nyhedsbrev fr 5-6-2009
Psykisk syge børn får hurtigere behandling
Bedre planlægning har afkortet ventelisterne, men regionerne tegner et rosenrødt billede af situationen, lyder kritikken.
Læs mere (Forældet link)
Det her er da et lyspunkt, som det er værd at glædes sig over. Men der burde jo slet ikke være ventelister, slet ikke til børn.

Nyhedsbrev fra Fyens Stiftstidende ti 09-06-2009
Børnene finder sig ikke i mere buksevandNordfyn: Folketinget er så træt af buksevand, at det har lavet en ny lov, der skal komme mobningen til livs. Samtlige folkeskoler skal have en antimob…http://www.fyens.dk/article/1258807:Nordfyn–Boernene-finder-sig-ikke-i-mere-buksevand
Mobning giver også psykiske problemer for den der er udsat for mobningen. Det glæder mig, at der kommer endnu mere fokus på det i skolerne. Men som jeg plejer at sige: ”Hvor lærer børnene det at mobbe?” Jeg mener, de lærer det af de voksne, så hvis vi lærer forældrene og andre der har med børn at gøre, at de selv skal lade være med at mobbe andre voksne eller når voksne mobber børnene, så efterligner børnene ikke deres mobbende adfærd.
Nyhedsbrev fra Fyens Stiftstidende ti 09-06-2009
Ordblinde slås for diagnoseTommerup St.: Det vigtigste er at få papirer sit handicap, hvis man er ordblind.Det mener Karina Thøgersen, der underviser ordblinde og læsesvage i s…http://www.fyens.dk/article/1258801:Assens–Ordblinde-slaas-for-diagnose
Bag ordblindheden kan en af årsagerne være psykiske problemer, sådan som jeg selv havde det med min ordblindhed. Det at min far skulle give mig som barn, skylden for, at han ikke kunne undervise mig. Det gav mig en angst for at stave forkert og læse forkert, så jeg følte mig forkert, og dermed blokerede jeg for at lære at stave og læse. Da den mekanisme gik op for mig, så holdt jeg også op med at være ordblind. Da var jeg ca. 40 år. Så nu vil jeg ikke betegne mig selv som ordblind mere.Hvor ville det dog have været dejligt, hvis der var en – bare en, der havde indset det, da jeg var barn og havde hjulpet mig dengang. Men jeg lærte at takle modgang, og det er jo en stor gave.

Nyhedsbrev fra Fyens Stiftstidende to 11—06-2009
Pædofili-ofre får for lidt hjælp10 timers psykologhjælp.Det er, hvad der er af hjælp til den femårige pige fra Nyborg, der i fjor blev udsat for et overgreb fra en pædofil.Men iføl…http://www.fyens.dk/article/1260577:Indland-Fyn–Paedofili-ofre-faar-for-lidt-hjaelp
Ja også her hos dem, der er udsat for overgreb af pædofile, de får heller ikke den nødvendige hjælp. Det er jo resten af deres liv, de skal have minderne om overgrebene. Det er dyrt for samfundet både menneskeligt og økonomisk, at der ikke gives den nødvendige hjælp.Og dem, som laver overgrebene, dem bliver der taget hensyn til, og først når de har lavet mange overgreb og ødelagt manges liv, så sker der noget.
Nyhedsbrev fra Fyens Stiftstidende on 10-06-2009
40-årig dømt for pædofili for sjette gang Han har siddet i fængslet i sammenlagt fem år for pædofili. Nu er en 40-årig mand fra Nyborg i dømt forvaring på ubestemt tid for at have bortført og …http://www.fyens.dk/article/1259711:Nyborg–40-aarig-doemt-for-paedofili-for-sjette-gang

Og så er der hele sagen om lægernes kommunikation med patienterne. Både den enkelte hvor en gennemblødt af benzin blev afvist i skadestuen, men også vagtlægerene. Her kommer der også mange der lider psykisk af den måde som systemet takler borgerne på. Hvor mange af dem kommer på førtidspenions fordi de ikke bliver taget alvorligt – bliver hørt.

Nyhedsbrev fra Fyens Stiftstidende ti 09-06-2009
Skadestue låste døren for 76-årigI 70 minutter blev en nøgen, stivfrossen og chokeret ældre kvinde torsdag aften nægtet adgang til skadestuen på Odense Universitetshospital (OUH).Afv…http://www.fyens.dk/article/1258825:Indland-Fyn–Skadestue-laaste-doeren-for-76-aarig

Dagens Medicin ma 15-06-2009

PLO-formand: Vi skal være bedre til at lytte
De praktiserende lægers formand Michael Dupont efterlyser større opmærksomhed blandt PLO’s medlemmer på kommunikationsvanskeligheder med patienter, der har svært ved at forklare sig.
Læs mere

 

 

OUH undskylder afvisning
Skadestuen på Odense Universitetshospital (OUH) giver nu en 76-årig kvinde en uforbeholden undskyldning og bygger om på skadestuen. Skadestuden nægtede kvinden adgang efter hun var blevet gennemblødt af benzin på en tankstation.
Læs mere

Politikken.dk Nyhedsbrev to 28-5-2009Førtidspensionister kan arbejde på fuld tid
Ganske mange førtidspensionister har arbejde ? og nogle arbejder rigtig meget. Men de får stadigvæk delvis pension. Læs mere (Forældet link) Ja! Det er der ikke mange, der er klar over. Men det er heldigvis sådan, at mange pensionister kan arbejde ved siden af pensionen. Og på den måde komme tilbage til arbejdsmarkedet.Det største problem her er dog desværre stadig, at de urigtige og misvisende – falske oplysninger i papirerne gør, at nogle sagsbehandlere gør alt, hvad de kan, for at nedgøre dem, der er på pension. Sådan så det for mange slet ikke er en mulighed. De har for meget psykisk at arbejde med p.gr.a. kommunens nedværdigelse af dem som borger.

Politkken.dk Nyhedsbrev to 21-05-2009
Mobbe-tjekker: Lærerne kryber udenom
Folkene bag kontroversiel undersøgelse af læreres mobning af elever er blevet skældt ud hele dagen. Nu forsvarer en af dem sig.
Læs mere  (Forældet link)

Folkesundhed to 18-06-2009

Mobning skader både den enkelte medarbejder og virksomheden – Link forældet

Mobning er skadeligt og skal tages alvorligt. Det er hovedkonklusionen på det første store danske forskningsprojekt om forebyggelse af mobning og chikane på arbejdspladsen. Læs mere hos Videncenter for Arbejdsmiljø.

Politikens Nyhedsbrev27. juli 2006 05:06
Staten forsørger hver tredje dansker  (Forældet link)
I VK-regeringens tid er flere danskere kommet på offentlig
forsørgelse. Det gælder både den varige og den midlertidige, viser tal
fra Danmarks Statistik.

4) Hver anden i hovedstaden er kronisk syg.
Dagens Medicin to 04-09-2008

Hver anden i hovedstaden er kronisk syg
Samtidig lever kronikerne mere usundt, jo flere sygdomme de har. Det viser sundhedsprofilen for Region Hovedstaden
Læs mere

Jeg tillod mig at kommentere artiklenKommentar til artiklen 4-9-2008Postad av: Lise Seidelin, Læge – selvstændig, Vejstrup og Mariager 17:45, 4 september 2008
Jeg kan undre mig over, at der ikke i handlingsplaner eller andre steder tænkes på at 80 % af de symptomer, vi går til lægen med, er somatiseringer (de psykiske problemer, der sætter sig som fysiske symptomer). Jeg synes, at der brude bruges mere tid og penge på at behandle den bagvedliggende årsag – altså det vane-, tanke- følelsesmæssige livsmønster, der udløser symptomerne f.eks. allergi. lisegaarden.dk

5) Lidt til eftertanke

Nordjyske.dk ti 16-06-2009

Stukket med smørekniv – link forældet

Som jeg plejer at sige, det er lige gyldigt om det er kvinden eller manden, der har kniven i hånden, volden er den samme. Det her er en af de ting, der viser, at det ikke er hvilket køn, vi er, men hvor meget vi er som person er belastet, der giver udslaget til, om en person bliver voldelig eller ej. Denne kvinde er meget frustreret og desperat, fordi hun ikke kan finde ud af at få et liv, der er fyldt med glæde og harmoni. Jeg undres altid over, hvad der ligger bag denne person M/K, så jeg kan gå ind og finde årsagen og løse op for den, så det bliver rare dejlige borgere, der har det godt og kan takle de udfordringer, vi alle oplever i livets forunderlige verden.
Og som så tit, så sker der ikke mere i denne sag. Hun blev afhørt og sendt hjem igen, fordi det var husspektakler – altså inden for hjemmets fire væge, må man gøre som det passer en. Desværre er det jo ikke sådan, men sådan er holdningen alt for ofte både hos politiet og i befolkningen generelt. Loven siger noget andet. Jeg mener, der burde være sat ind med hjælp til denne familie, så de kan lære, hvordan de får et harmonisk liv med glæde i dagligdagen. Men det skete ikke, som det så tit ikke sker. Desværre.

Nyhedsbrev fra Fyens Stiftstidende on 17-06-2009
Bitter familiestrid med terror og truslerSvendborg: Svendborg: På forhånd var familiekrisen alvorlig nok.En 64-årig tidligere forretningsmand afsonede sidste år 30 dage af en fængselsdom for…http://www.fyens.dk/article/1265090:Svendborg–Bitter-familiestrid-med-terror-og-trusler

Nordjyske.dk on 17-06-2009

Kvitter job efter chikane (Forældet link)

Ja! Selv overlæger kan være chikanerende.

Nordjyske.dk on 17-06-2009

Jalousi udløste trusler (Forældet link)

 

 

Nordjysk mand dømt for forskellige trusler mod en rival.

Nordjyske.dk on 17-06-2009

Patienter: Regioner tier om behandling

Nyhedsbrev fra Fyens Stiftstidende to 18-06-2009
– Jeg skal aldrig ligge på den lade side igenSøndersø: – Mine børn kan mærke, at jeg er kommet i bedre form. Nu kan jeg cykle dem i skole, spille fodbold og gå lange ture med dem.Jette Martinsen…http://www.fyens.dk/article/1266236:Nordfyn—-Jeg-skal-aldrig-ligge-paa-den-lade-side-igen

Folkesundhed to 18-06-2009

Så gå dog til lægen, mand! – Link forældet

Jeg kan kun opfordre til, at vi mænd “mander” os op til at tage ansvar for vores helbred. Begynder bilen at hoste, venter vi jo ikke i måneder, til den nærmest er brændt sammen, før vi tager den en tur forbi værkstedet. Vi bør vise samme omtanke for vores helbred. Vi skal gå lægen, hvis kroppen brænder sammen. Sådan skriver minister for sundhed og forebyggelse Jakob Axel Nielsen i sin blog i anledning af “Men’s Health Week”. Læs bloggen.

Nordjysk fr 12-06-2009

Kvinde tævet gennem syv år

Politiken.dk Nyhedsbrev sø 24-5-2009
Sundhedssektor sparer 700 mio. kroner
Ny prisaftale mellem Sundhedsministeriet og Lægemiddelindustriforeningen giver store besparelser på medicin. Læs mere

Politikken.dk Nyhedsbrev 4-6-2009
Lodtrækning afgør hjælp til svage familier
150 udsatte familier skal være med i et forskningsprojekt, hvor hjælpen til den enkelte familie afgøres ved lodtrækning. Læs mere (Forældet link)

Politikken.dk Nyhedsbrev 4-6-2009
Her er Danmarks farligste job
Danske tjenere har en meget høj risiko for at få kræft. Landmænd og skolelærere har lavest risiko for at få den frygtede sygdom.
Læs mere (Forældet link)

Politiken.dk Nyhedsbrev sø 07-06-2009
Hver tredje lønmodtager: Send ældre på pension
Ældre ansatte bør gå på pension, og virksomhederne er ikke forpligtede til at ansætte handicappede, mener mange danskere.
Læs mere (Forældet link)

Nordjyske sø 07-06-2009
Så mor blive dræbt (Forældet link)

 

De kærligste hilsner
Til alle jer dejlige og vidunderlige mennesker derude i det ganske land. I må gerne sige fra overfor vold, og I må gerne tro, at I alligevel er gode nok – elskede bare fordi I er til – er født.
Fra Lise

Lisegården
En lise for krop og sjæl
trivsel for dig og dine omgivelser

Med venlig hilsen
Læge Lise Seidelin
mobiltelefon 24 22 16 22
mail: lise@lisegaarden.dk
Hjemmeside: lisegaarden.dk

 

Tilbage til Blog

Skriv et svar