se nyhedsbrevet på nettet
Slå billeder til i dit mailprogram og få det fulde udbytte af denne mail Tristhed og smerter, hvor kærestevold er årsagen

TRISTHED OG SMERTER, HVOR KÆRESTEVOLD ER ÅRSAGEN

Tristhed og smerter, hvor kærestevold er årsagen

Nyhedsbrev 2022

Kære nyhedsbrevmodtager!

Nyhedsbrev indhold:

  1. Kærestevold blandt unge kvinder, der bliver triste og får smerter.
  2. Lægefejl koster hvert år 5000 livet
  3. Kvinder går tilbage til voldelige forhold
  4. Har I lyst til lidt grin? – Falske oplysninger i journalerne
  5. Lidt til eftertanke
  6. Lidt fra blog

Tristhed og smerter, hvor kærestevold er årsagen

Tristhed og smerter, kærestevold

Tristhed og smerter kan have kærestevold som årsag.

Det er alt for sjældent, at vi har fokus på den vinkel til tristhed og smerter.

Det ville ellers være rigtigt godt, for der er mange flere følgevirkninger af kærestevold, end vi normalt går og tror.

Og tristhed og smerter er følgevirkninger af vold.

Tristhed og smerter, kærestevold

Voldsramt / udsat / udøvende
Men også den psykiske vold

Tristhed og smerter, hvor kærestevold er årsagen

Vil du gerne have det godt?

Jeg bruger acceptprocessen.

Min bog: Acceptprocessen – Metodebeskrivelse 

Ring til mig på 24 22 16 22

Tristhed og smerter, hvor kærestevold er årsagen

Tristhed og smerter, hvor kærestevold er årsagen

Har du tristhed og smerter, der kommer af kærestevold?

Er der ingen, der tror dig, når du siger det er kærestevold?

Så fortvivl ikke. Det er rigtigt hvad du føler.

Har du mod på at tage lære at takle i årsagen bag og dermed tritheden og smerter?

Så sig endelig til, så skal jeg se, hvad jeg kan gøre.

Mit mål for dig, er, at du får det godt, så jeg bliver overflødig.
Altså at du får trivsel. Når du gør det, så får dine omgivelser også trivsel, eller i det mindste mulighed for det.

Behandling på Lisegården #behandling Tristhed og smerter, hvor kærestevold er årsagen

Du kan komme fra dyb mørke til at være en solstråle

Tristhed og smerter, hvor kærestevold er årsagen

1) Tristhed og smerter, hvor kærestevold er årsagen

Der er kommet en rapport i 2008 om unge kvinder, der er udsat for kærestevold. De bliver triste og får smerter, når kæresten er voldelig.

Hvor er det dejligt, at der er nogen, der kigger på volden også blandt de unge. Det jeg nu vil ønske, det er, at når nogen ude i behandlersystemet møder de unge, der kommer med tristhed og smerter, at de bliver lyttet til, og at behandleren tør spørge ind til og tænker på, at årsagen kan være partnervold, og ikke kun er de unges normale pubertetsproblemer. Der er mange mange flere, end vi umiddelbart går og tror, der går rundt med smerter og depression, hvor partnervold er den bagvedliggende årsag til smerterne og tristheden. Især er der mange flere unge mænd, end vi går og tror, der har dette problem. Men denne rapport har primært fokus på de unge kvinder. Det er et bemærkelses højt procentvis af de unge, som ikke søger hjælp.

40.000 unge 16-24-årige udsættes for kærestevold

http://www.si-folkesundhed.dk/Ugens%20tal%20for%20folkesundhed/Ugens%20tal/22_2008.aspx (forældet link)

Rapporten er lavet af Nina Maria Hart Schütt, som er videnskabelig assistent, cand.scient. soc. o.a. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Her står der bl.a.:
Fysisk kærestevold blandt unge kvinder forekommer oftere end partnervold blandt voksne kvinder, og at unge mænd også udsættes for forskellige former for kærestevold.
Unge gav udtryk for, at kærestevold er tabubelagt især blandt unge mænd.
Unge der udsættes for kærestevold søger sjældent hjælp. De oplever ofte, at volden er skamfuld, og tror at volden er deres egen skyld, fordi de har valgt en forkert kæreste. De peger på en række muligheder for at forebygge volden, specielt gennem skoleundervisning og oplysningskampagner i lighed med kampagner om partnervold blandt voksne.
Unge der udsættes for kærestevold har markant flere helbredsproblemer end andre voldsofre.
De unge kvindelige ofre rapporterer hyppigere tristheder, depression, hovedpine, mavesmerter, svimmelhed og søvnproblemer. De bruger flere beroligende midler, har flere selvmordsforsøg.
2/3 af ofre til kærestevold får fysiske skader og generelt dårligt helbred, f.eks. har knap halvdelen psykiske problemer, så søger størstedelen (77 %) ikke hjælp efter volden. Hverken venner familie eller professionelle.

Tristhed og smerter, hvor kærestevold er årsagen

2) Lægefejl koster hvert år 5000 livet

Prøv lige at se her.
http://www.fyens.dk/article/1221612:Indland-Fyn–Laegefejl-koster-hvert-aar-5000-livet
hvor er det godt, at der nu bliver taget fat i de lægefejl. Det er godt, at der er nogen, der taget fat og få gjort noget ved, at læger også er mennesker og kan fejle. Hvor det dog glæder mig.

Jeg glæder mig også til, at det kommer endnu mere frem, at der sker så mange fejl p.gr.a. at læger ikke hører, hvad borgeren siger, så det bliver lægens mening og ikke det, som borgeren rent faktisk har af problem, der bliver kigget på. Borgeren bliver jo ikke just rask af, at man behandler det, som lægen har af mening, når den er i strid med det, som borgeren siger.
Det bliver godt den dag, hvor lægen reelt hører, hvad borgeren siger, og ikke er bedrevidende, og ikke nedgør det, som borgeren siger og truer, hvis borgeren ikke gør, som lægen siger, selv om det lægen siger, er helt forkert.
Den der med at det, der står i papirerne, er mere rigtigt, end det som borgeren siger om sig selv.
Der er lang vej endnu, men dette er et skridt i den rigtige retning. Og det er jo dejligt.
Den dag hvor borgeren bliver respekteret, værdsat og har sin selvbestemmelse i det offentlige system – læger og kommuner, det bliver virkelig dejligt.

Læger har truet mig

Jeg skal sent glemme de læger, der har truet mig, fordi jeg skal gøre, som de sagde, selv om jeg som læge godt vidste, at de var helt galt på den (der har jeg jo en fordel frem for borgeren uden lægeuddannelse). Trusler om ting, som var så galt. F.eks. at der ingen bivirkninger overhovedet var på et præparat med rimeligt mange registrerede bivirkninger. Ja ja! stakkels læge, han må jo virkelig have selvværdsproblemer, siden han skal hævde sig sådan på hans patients – min bekostning.
Selvfølgelig tog jeg ikke den medicin. Man skal ikke true mig til at gøre noget, der er så forkert.

I må også gerne selv tage beslutningen om, hvad der er rigtigt for jer selv, det er der reelt ingen anden, der ved. Andre kan vejlede, og komme med deres mening, men de kan aldrig vide, hvad der er rigtigt for et andet menneske. Det kan det menneske kun selv vide.

Tristhed og smerter, hvor kærestevold er årsagen

3) Kvinder går tilbage til voldelige forhold

Her er der lidt statistik om partnervold.

Nyhedsbrev fra Fyens Stiftstidende ti 31-3-2009

Kvinder går tilbage til voldelige forhold

Børn, der vokser op i hjem præget af vold og misbrug, risikerer en arv, som de ikke har bedt om. Det kan statistikker ikke skjule.
Landsforeningen af …
http://www.fyens.dk/article/1214193:Indland-Fyn–Kvinder-gaar-tilbage-til-voldelige-forhold

Hvor ville jeg ønske, at det var mere kendt:
at der var mere åbenhed og statistik om, at det er den voldelige, der har ansvaret for volden
at det ofte er den voldelige, der truer den voldsramte tilbage til forholdet
at det oftest også går ud over børnene
at der er lige så mange voldsramte mænd som voldsramte kvinder.

Det er som om, de i denne artikel glemmer, at 80 % af partnervold sker efter skilsmissen. Så det er faktisk mere farligt at gå fra en voldelig end at blive i forholdet. Selv om det jo også er farligt at blive i forholdet, og volden bliver ofte mere og mere farligt, som tiden går, fordi volden optrappes med tiden.
De glemmer også, det som jeg primært arbejder med, nemlig at lære den voldsramte at takle volden på en måde, så de begge får det godt. Det er ikke altid, det kan lade sig gøre, men det kan nogen gange.

Tristhed og smerter, hvor kærestevold er årsagen

4) Har I lyst til lidt grin? – Falske oplysninger i journalerne

Har I lyst til lidt grin, så er muligheden her.

Dagens medicin 27-3-2009 15:35

»Patienten er i live, men uden min tilladelse«

Der er ingen grænser for, hvor sjovt danske læger kan skrive, når de udarbejder lægejournaler. Det er lige før, det grænser til det dumme, skriver Randers Amtsavis og bringer derpå bl.a. følgende klip fra danske lægejournaler:

Læs mere

Men bag dette er der en meget meget alvorlig og grov tilsidesættelse af det enkelte menneskes rettigheder.
Det er nemlig sådan, at når det først står i journalen, så er det ekstremt svært at få slettet eller ændret. Det siger loven godt nok, at man kan, hvis man beder om det. Men det sker ikke – eller ekstremt sjældent. Jeg har endnu ikke hørt om nogen, der har fået slettet falske oplysninger i journalerne.
Hvis I læser dette en gang til og så tænker på, at det ikke kan slettes fra journalen, at det vil følge den journal til evig tid, vil I kunne se, at det dermed vil skade den person meget.
Vi har det nemlig sådan, at vi har en tilbøjelighed til at tro det skrevne mere end det talte ord. Så når noget først er skrevet, så er det sandt, også selv om det er helt forkert.
Gad vide, om den person med grå stær får opereret det raske øje? Det er set før.
Selvfølgelig kan læger fejle, det er jeg helt klar over, men når deres fejl – det skrevne ord – ikke kan rettes, så er det, det går galt.

Tristhed og smerter, hvor kærestevold er årsagen

5) Lidt til eftertanke

Nyhedsbrev fra Fyens Stiftstidende
26. marts 2009

OB Forsvarer hustruvold

– Det har været et hårdt døgn for os alle, ikke mindst for Onyszko og hans familie. Vi holder fast i, at Arek er uskyldig, indtil andet er bevist. Men…
http://www.fyens.dk/article/1211149:Indland-Fyn–OB-Forsvarer-hustruvold

Flovt at få tæsk af manden

For de fleste af os er vold i hjemmet stadig så stort et tabu, at vi kigger den anden vej, selv om vi har en mistanke om, at der er noget galt.
Derfor…
http://www.fyens.dk/article/1211002:Indland-Fyn–Flovt-at-faa-taesk-af-manden

Nyhedsbrev fra Fyens Stiftstidende 25. marts 2009

Voldelige mænd blæser på tilhold

Hvis Arek Onyszko får lyst til at kontakte, besøge, ringe eller bare sms’e sin ekskone i de næste fem år, kan han godt glemme det igen og holde sig væ…
http://www.fyens.dk/article/1210323:Indland-Fyn–Voldelige-maend-blaeser-paa-tilhold

Jeg fandt lige dette her, som jeg synes I skal læse. Jeg finder det meget meget problematisk, at der skrives sådan i pressen. Jeg håber, at det ikke er sandt.

Dagens Medicin 27-3-2009 07:16

Chefen til udbrændt personale: Stop med at være kærlige over for patienterne

I tre år har Psykiatrisk Hospital Risskov i Region Midtjylland haft elendigt arbejdsmiljø på sengeafdelingerne for skizofrene og maniodepressive patienter. Personalet er udbrændt og groggy. Arbejdstilsynet har givet hospitalet et halvt år til at løse problemerne, og personalet får besked på tøjle hjertet og holde igen med omsorgen

Læs mere

Hvis personalet og patienterne skal have det godt, så er det jo netop, at de skal høre på patienterne og give dem kærlighed og omsorg. Det vil hjælpe både personalet og patienterne.
Men hvis jeg skal se på min erfaring omkring psykiatrisk afdeling og læger i det hele taget, Ja! Så er der alt for mange, der ikke giver kærlighed og ikke giver omsorg, og netop derfor bliver både personalet patienterne dårlige. Det er så frustrerende og stressende, at skulle lade være.
Det kender jeg fra da jeg selv arbejdede på psyk. Jeg måtte ikke tro patienterne, jeg måtte ikke sætte dem ned i den medicin, som ikke virkede. Overlægen satte dosis op dagen efter, så de fik mere af den medicin, der ikke virkede. Det var frygteligt og meget belastende for mig. Men de første 14 dage jeg arbejde der, var det godt, der måtte jeg gerne, og så kunne jeg lave en helt masse. Det var så dejligt.
Så hvis personalet skal have det godt, så skal de have det godt inden i dem selv og have en god samvittighed, det giver arbejdsglæde, og så kan man lave meget meget mere.

Er der nogen af jer, der kender det her?
Det at når man har det skidt med noget – f.eks. arbejde, så kan man ikke lave så meget. Men hvis man har det godt, så kan man lave en masse.

Dagens medicin to 19-03-2009

Kvinde alvorligt leverskadet af kosttilskud

Fødevarestyrelsen advarer mod kosttilskud, der sandsynligvis har bragt en dansk kvinde i livsfare med akutte leverskader.
Læs mere

Hvem femte ung i Odense har ondt i psyken

Hver femte elev på gymnasier og erhvervsskoler i Odense har besøgt en psykolog i de seneste fem år, viser en ny undersøgelse. De unge er plaget af stress, depressioner og mindreværd.
Læs mere

Unge i kø for at blive behandlet for hovedpine

Knap 400 børn og unge står på venteliste for at blive behandlet for hovedpine. Selvom ventelisten er halveret, er der stadig lang ventetid på behandling.
Læs mere

Politikkens.dk Nyhedsbrev sø 08-03-2009

Krigsreporteren: Vi kan alle slå vores nabo ihjel

Fotografen Jørn Stjerneklar tog til Rwanda i april 1994. Da han en uge senere vendte hjem, var noget i ham knækket. Læs mere (Forældet link)

Min kommentar til artiklen skrevet på Politikken.dk

09:17 8. mar 09 Lise Seidelin, Vejstrup
Kære JS! Mange tak for din meget gode artikel. Det bekræfter mig i, hvad jeg i forvejen har erkendt. Jeg arbejder med partnervold og har selv været ude for partnervold. Gennem mit arbejde ved jeg, at det du skriver er rigtigt. Jeg har oplevet erkendelsen i Danmark. Jeg hjælp folk til at finde tilgivelse, så de ser de voldelige som mennesker og kan fremme det gode i dem. Det er så livsbekræftende

Prøv lige at se her, hvad jeg fandt, så nu er det bevist, at tankerne kan ændre hjernens kemiske stoffer. Det er jo dejligt. Det vidste jeg godt i forvejen. Det har jeg set så tit. Jeg håber så nu, at det bliver udbredt, så der er flere læger, der gør brug af at få det positive frem – acceptprocessen.

Dagens Medicin on 11-02-2009

Kognitiv træning ændrer hjernens biokemi

Ny forskning viser, at kognitiv træning giver synlige ændringer i hjernens biokemi. Et gennembrud for den kognitive terapi, mener norsk hjerneforsker
Læs mere

Behandling på Lisegården #behandling Tristhed og smerter, hvor kærestevold er årsagen

Du kan.
Når jeg kan, så kan du også.

6) Lidt fra Blog

Tristhed og smerter, hvor kærestevold er årsagen

13/9 Det unikke jeg laver — accept, lys og ros

Der er så mange der siger, at det unikke jeg laver er så godt. Det glæder mig hver gang, jeg hører det. For det betyder, at der er endnu en, der har lært eller er ved at lære, at takle livet på en for dem god…

Se mere

Tristhed og smerter, hvor kærestevold er årsagen

12/9 Det negative i livet — lære at takle det

Vi takler hver især det negative i livet på hver vores måde. Men vi har alle nogle fællestræk. Vi gemmer det negative i livet væk, ned i den psykiske byld, som jeg plejer at kalde det. Vi reagerer med kamp, flugt eller stivne – også kaldet…

Se mere

Tristhed og smerter, hvor kærestevold er årsagen

11/9 Overskride sine egne grænser — eller lytte til sig selv

Det er så let at overskride sine egne grænser. Desværre. Det er vores norm og kultur, der påvirker os, så man går i gang med at overskride sine egne grænser. Janteloven fremmer det også. Men vi skal den modsatte vej og lytte til os selv,…

Se mere

Tristhed og smerter, hvor kærestevold er årsagen

10/9 Besættelse af den udøvende eller udsatte

En besættelse af et andet mennesker kan man se på på mange måder. Den måde jeg ser det på, er, at man fylder sig selv og sine tanker op med det menneske, man er besat af, i stedet for at leve i sig selv, være sig selv og respektere…

Se mere

Seneste kommentarer til indlæg i Blog

Du skal være hjerteligt velkommen til at komme med kommentarer på indlæggene. Det gør du nederst på den side, du vil kommentere.
Du skal være tilmeldt som bruger for at kunne gøre det. Det gør du i menuen under Blog – Bliv bruger eller første gang, du forsøger at skrive en kommentar, så kan du tilmelde dig.

Du kan se mere fra Blog her
https://www.lisegaarden.dk/blogDer er nu over 1.500 indlæg. Rigtigt god læselyst.

Liste over tidligere nyhedsbreve.

https://lisegaarden.dk/nyhedsbreve-en-liste-over-tidligere-nyhedsbreve/

Tristhed og smerter, hvor kærestevold er årsagen
Til alle jer dejlige og vidunderlige mennesker derude i det ganske land.

I må gerne sige fra over for overgreb og vold, og I må gerne tro, at I alligevel er gode nok
– elskede bare fordi I er til, er født.
Intet andet. 🙂

De kærligste hilsner
Fra Lise

Skriv et svar