Hvor det glæder mig, at man nu har fået lavet statistik, der viser det, som jeg længe har ment. Når man er udsat for vold – fysisk som psykisk vold, så kan man udvikle psykoser. Og man kan udvikle andre psykisk problemer, der er så store, at der skal hjælp til for at kunne få et normalt liv.

Nyhedsbrev 5-5-2009

Kære alle nyhedsbrevmodtagere!

Nyhedsbrev indhold:

  1. Mobning kan gøre børn psykotiske.
  2. Udsatte børn kan hjælpes billigere
  3. Lidt til eftertanke

 

1) Mobning kan gøre børn psykotiske

Mobning kan gøre børn psykotiske, påpeger britiske forskere i ny undersøgelse. Læs mere (Forældet link)
Politikken.dk Nyhedsbrev ti 05-05-2009

Jeg mener, at det ikke kun er børn men også voksne, der kan udvikle psykose, når de er udsat for mobning – psykisk vold.
Hvor det glæder mig, at man nu har fået lavet statistik, der viser det, som jeg længe har ment. Når man er udsat for vold – fysisk som psykisk vold, så kan man udvikle psykoser. Og man kan udvikle andre psykisk problemer, der er så store, at der skal hjælp til for at kunne få et normalt liv.
Jeg har set alt for mange, som er blevet diagnosticeret skizofrene, som faktisk er voldsramte eller udsat for mobning. Mobning hører jo ind under psykisk vold. Ligesom det at være udsat for en person med psykopatiske træk også er psykisk vold. Psykisk vold er en meget stor gruppe af psykisk påvirkning i negativ retning af andre personer. Bl.a. også injurier og chikane.
Når man tager den gruppe af personer med, som er udsat for psykisk vold, så er der altså mange, der kan udvikle psykose. Den skal jo ikke behandles med piller, det dulmer i øjeblikket og det er godt nok, men det hjælper ikke i længden, men kan gøre tingene værre, fordi der ikke tages fat i det, som er årsagen – den psykiske vold. Lærer personen ikke at takle den vold som vedkommende er udsat for, så ændres det jo ikke.
Det var ligesom dengang, jeg selv ville afslutte det voldelige forhold, at der var tilbuddet, at jeg skulle indlægges, fordi det var mig, der var syg, det var ikke vold, jeg var udsat for. Det var mig, der var galt på den.
Jeg håber sådan, at psykiaterne ser dette statiske materiale og begynder at tage volden alvorligt i stedet for at sige, at det er den udsatte, der er den, der er galt på den. Men det har nok lange udsigter. Nogle vil selvfølgelig gøre det hurtigt, og det er jo dejligt. Men der vil være nogle, som det vi være meget svært for at komme dertil. Den gruppe af psykiatere, som mener, at det er kemien, der er grunden til de psykiske lidelser.Ja! Det er rigtigt at kemien ændrer sig, når vi bliver psykisk påvirkede. Det bliver selvfølgelig forværret jo længere tid, vi er udsat for vold. Og ja! det kan ændres ved at give en pille, der ændre den kemiske sammensætning i hjernen, men det ændrer ikke ved volden, som er årsagen til den kemiske ændring. Volden skal tages alvorligt, og man skal lære at takle den vold – fysisk som psykisk, man er udsat for.

 

2) Udsatte børn kan hjælpes billigere

Anbringelse af børn uden for hjemmet er en bombe under kommunernes økonomi. I Nordjylland opnås bedre resultater for halv pris. Læs mere (Forældet link) Politikken.dk Nyhedsbrev ti 05-05-2009
Ja! Det er godt at kommunerne nu er begyndt at se på, hvad der kan gøres for at ændre de efter min mening faktisk meget dårlige forhold, som alt for mange af de anbragte børn bydes. Det der glæder mig mest ved denne artikel, det er, at det ser ud til, at kommunen ved at få anbringelserne inden for kommunens regi, at de så også kommer til at tage ansvar. Det er godt nok godt og har været længe savnet. Nu håber jeg så bare, at ansvaret også medfører, at børnene bliver hørt, troet og taget alvorligt, så de reelt får den hjælp, de har brug for, og dermed får det bedre.Det jeg så også ønsker, det er, at forældrene til disse børn også hjælpes, for det er, der kimen ligger, efter min mening – altså årsagen. Forældrene skal hjælpes til at lære at takle sig selv og dermed børnene på en for både forældrene og børnene god måde. Det ville virkelig gøre noget godt. Det har jeg jo set så mange gange i min klinik. Det er så dejligt.
Her kan I se et eksempel en kundeberetning: Vores syge børn

3) Lidt til eftertanke

Politikken.dk Nyhedsbrev fr 07-11-2008
Lynaktion skal stoppe familievold
Et nyt udrykningshold sættes ind mod voldelige ægtemænd, der skal tilbydes behandling, så snart der har flydt blod. Læs mere (Forældet link)
Politiken.dk NyhedsbrevTi 14-10-2008 05.09
Psykisk syge får ret til behandling
Regeringen vil bruge en milliard kroner over de næste fire år, så sindslidende kan blive undersøgt og behandlet inden for to måneder.
Læs mere (Forældet link)
Nyhedsbrev fra Fyens StiftstidendeTo 09-10-2008
Behandlere tog medicin fra selvmorderEfter 20 dage på afvænningshjemmet Udbyhus står Susanne Lausen op af sin seng tidligt om morgenen, går ned til jernbanesporet tæt ved og kaster sig ud…http://www.fyens.dk/article/1090887:Indland-Fyn–Behandlere-tog-medicin–fra-selvmorder
Politikkens nyhedsbrev lø 13-09-2008
Stressramte parkeres på lykkepiller
Piller træder ind, hvor relevant behandling for stress mangler. Det koster pensionsselskaberne dyrt. Læs mere (Forældet link)
Altså kun 20 % med sygemelding p.gr.a. stress er i relevant behandling efter 3 måneder i den undersøgelse. Det er godt nok skræmmende. Men det falder helt i tråd med det, jeg oplever i min klinik.

Sund livsstil aktiverer sygdomsbeskyttende gener
En livsstil med fysisk træning og sund kost kan ændre den måde, kroppen bruger generne på.
Læs mere

Ny folkesygdom på vej: Hver fjerde lider af paranoide tanker

Politikkens Nyhedsbrev ma 26-5-2008
Stress sender kvinder på pension
Det er især kvinder, der tvinges til en sygemelding på ubestemt tid på grund af stress og depressioner, viser tal fra PFA Pension.
Læs mere (Forældet link)

Dagens medicin nyhedsbrev fr. 7-3-2008

Depressionsramte udstødes på grund af forkert behandling
Psykiatrisk Privatklinik fastholder 85 pct. af patienterne i arbejde, mens de er syge. Det har afgørende betydning for et godt behandlingsresultat, siger speciallæge Jesper Karle, der foreslår et paradigmeskift i depressionsbehandlingen
Læs mere

 

Ny samtaleterapi hjælper selvmordstruede
Accept af patienternes selvmordstanker er grundtanken i ny behandlingsmetode, der viser gode resultater i dansk test
Læs mere

 

 

Kan I nu have det rigtigt godt, så godt som I nu kan under de omstændigheder, som I har. Det kan lade sig gøre. Når jeg kan, så kan I også.
Og husk, at I alle er sådan nogle dejlige og vidunderlige mennesker, elsket bare fordi I er til – er født.
Og at der er en masse ting, hvor I hver især er heldige. Hvis I tør se det, så er det der. Det lykkedes for mig. Når jeg kan, så kan I andre også. Held og lykke med det.
De kærligste hilsner
Fra Lise

Lisegården
En lise for krop og sjæl
trivsel for dig og dine omgivelser

Med venlig hilsen
Læge Lise Seidelin
mobiltelefon 24 22 16 22
mail: lise@lisegaarden.dk

 

Tilbage til Blog

1 kommentar

Skriv et svar