Vi har alt for meget generalisering og kønsdiskrimination i vores samfund.

I vores samfund er der en holdning, at det er kvinder, der er udsat for partnervold – vold /psykopater, mens det ikke er tilfældet for mænd. Jeg støder tit på denne holdning. Det er til stor skade både for kvinderne og mændene og både for dem der er den voldelige part samt dem, der er udsat for volden. Man fordrejer tingene, når man ser på det kønsbestemt. Hvis man derimod ser på det som et menneske M/K, så bliver ens tilgang til situationen helt anderledes, og man kan meget bedre hjælpe med de redskaber, der skal til, for at parterne kan få det godt sammen eller hver for sig. Men min erfaring og mening samt flere statistikker viser faktisk, at det er ca. lige mange mænd som kvinder, der er udsat for partnervold.

Se også Ekstra Nyhedsbrev

Nyhedsbrev 10-1-2010

Kære alle nyhedsbrevmodtagere!

Nyhedsbrev indhold:

  1. Generalisering og kønsdiskrimination
  2. Uddannelse
  3. Ny kundeberetning på hjemmesiden.
  4. Ny artikel på hjemmesiden – Vold i hjemmet

 

1) Generalisering og kønsdiskrimination.

I vores samfund er der en holdning, at det er kvinder, der er udsat for partnervold – vold /psykopater, mens det ikke er tilfældet for mænd. Jeg støder tit på denne holdning. Det er til stor skade både for kvinderne og mændene. Og både for dem der er den voldelige part samt dem, der er udsat for volden. Man fordrejer tingene, når man ser på det kønsbestemt. Hvis man derimod ser på det som et menneske M/K, så bliver ens tilgang til situationen helt anderledes, og man kan meget bedre hjælpe med de redskaber, der skal til, for at parterne kan få det godt sammen eller hver for sig. Men min erfaring og mening samt flere statistikker viser faktisk, at det er ca. lige mange mænd som kvinder, der er udsat for partnervold.
Når man generaliserer, kommer man ofte til at gøre mere skade end gavn. Det er jo det enkelte individ, som man skal se på. Vi kan godt skrive om, at det er sådan og sådan generelt – normen (kvinder der er udsat for vold / psykopater), men reelt handler det jo ikke om den enkelte. Det er helt individuelt, hvordan det er for den enkelte, lige meget hvordan det er generelt.
Vi vil så gerne høre til og være i en gruppe, hvor man føler sig normal. Men når vi generaliserer, så kommer det enkelte individ til at stå udenfor, fordi reelt er der meget få, som er det generelle billede – normen. Den enkelte kan have nogle af tingene fra det generelle billede, men der vil altid være nogle ting, som er anderledes. Det gør, at vi alle mere eller mindre kommer til at føle os unormale. Men det er vi jo ikke. Vi er helt normale, for det generelle er det generelle. Det er normalt at have ting, som ikke er normerne. Det er faktisk meget få, der reelt lever op til normerne – det generelle. På den måde kommer de fleste af os til at føle os unormale, og det er jo så en generel ting. J Det er normalt at føle sig unormal. Man kan altid finde en eller anden lille ting, som ikke er som normerne – det generelle siger, og så føler vi os unormale.
Så i partnervold er det om at finde ud af, at det er mennesket, det handler om og ikke kønnet. Samt at det er helt almindeligt at føle sig alene og udenfor og ikke som de andre.

 

De kærligste hilsner

Til alle jer dejlige og vidunderlige mennesker derude i det ganske land. I må gerne sige fra overfor vold, og I må gerne tro, at I alligevel er gode nok – elskede bare fordi I er til – er født.
Fra Lise

Lisegården
En lise for krop og sjæl
trivsel for dig og dine omgivelser

Med venlig hilsen
Læge Lise Seidelin
mobiltelefon 24 22 16 22
mail: lise@lisegaarden.dk
Hjemmeside: lisegaarden.dk

 

Tilbage til Blog

Skriv et svar