Bødestørrelser!! – Nyhedsbrev

Det er noget underligt noget med bødestørrelser.

Det er ubehageligt at se, at en der har misbrugt ophavsretten dømmes til betaling af 50.000 kr. mens en onkel, der har begået krænkelser mod en pige – som vil have et sår for livet, kun bliver dømt til betaling af 5.000 kr. Bødestørrelser afhænger åbenbart ikke af, hvor galt mennesket får det.

Altså at pengemisbrug dømmes hårdere, mens menneskemisbrug dømmes meget mildt.

Nyhedsbrev 14-3-2001
Er de til for at forebygge eller for at fremme lovovertrædelser?
I lørdagsavisen 10 marts 2001 Fyens Stiftstidende var der flere artikler med angivelse af bøders størrelse, afhængig af, hvad man nu havde begået af forbrydelser.

Det er ubehageligt at se, at en der har misbrugt ophavsretten dømmes til betaling af 50.000 kr. mens en onkel, der har begået krænkelser mod en pige – som vil have et sår for livet, kun bliver dømt til betaling af 5.000 kr.
Altså at pengemisbrug dømmes hårdere, mens menneskemisbrug dømmes meget mildt.
Er det så underligt, at en mennesketype som Peter Lundin tror, det er helt legalt, at han skal bestemme over et andet menneske? Menneskemisbrug, dømmes jo ikke særlig strengt. Og det er jo menneskemisbrug, at bestemme over et andet menneskes liv og levned, som Peter Lundin siger, at han har ret til. Det er ham, der skal bestemme.
Hvem var det, der lærte ham, at han havde ret til at bestemme over andre menneskers liv og levned? Hvem var det, der undlod at gribe ind?
Peter Lundin er kun toppen af det øverste isbjerg, der er mange mange kvinder, mænd og børn, der lider ligesom hans kone og dennes datter gjorde. Der er hvert år minimum 10.000 tilfælde af vold i Danmark, og det er kun mod kvinder. Min erfaring er, at der i parforhold sker lige så mange tilfælde af vold mod mænd. Der er fremkommet dokumentation for, at kvinder i nogle situationer er mere voldelige end mænd. Så min påstand skal nok komme til at holde. Desværre.
Hvorfor bliver der så mange voldspersoner i Danmark?
Hvorfor bliver de voldsramte ikke hørt og taget alvorligt, når de udsættes for vold, fysisk og psykisk, sådan som Marianne og hendes drenge, samt hans kone og dennes datter gjorde?
Der er kun enkelte offentligt betalte steder, hvor voldelige mænd kan søge hjælp, for slet ikke at tale om voldelige kvinder, der er mig bekendt ingen offentligt betalte steder for kvinder, så de kan lære at lade andre mennesker have deres frihed og selvbestemmelse, undlade at være voldelige. De må selv betale for den hjælp, de har brug for.
Vold i parforhold, sådan som Peter Lundin udøver den, er der mange mange andre, der også gør i mere eller mindre grad. Der er dagligt mennesker – kvinder og mænd i Danmark, der udsættes for vold i deres hjem af en kæreste/samlever/ægtefælde eller tidligere partner.
Men da det er et tabuemne – inden for hjemmets fire væge, så er der ingen, der griber ind, ingen der hjælper, og hvis de forsøger, tager politiet ikke anmeldelserne alvorlige eller kun meget sjældent. Husspektakler, som politiet kalder det, og det skal der ikke gøres noget ved!!
Som voldsramt står man alene, når den voldelige vil bestemme over en i parforholdet. Man har ingen mulighed for at have sin frihed og selvbestemmelse. Daglige krænkelser og ydmygelser – menneskemisbrug hører til i Danmark.
Så længe det er acceptabelt og endda i mange tilfælde velset at bestemme over et andet menneske også og måske især i parforhold, så vil der bliver opdraget børn, der udvikler sig til typer som Peter Lundin. De lærer simpelthen, at sådan skal man opføre sig.
Det er muligt, at give denne type mennesker en forståelse for, at det ikke er så godt at bestemme over kæresten, at der er andre måder, der er bedre, og dermed en mulighed for at afbøde vold og mord i parforhold.
Det hjælper ikke alle de andre voldelige, at Peter Lundin bliver straffet. De andre tusinder af voldspersoner – kvinder og mænd i Danmark, de vil fortsat tro, at det er helt i orden at være voldelige. Fik de derimod et tilbud om at lære en anden måde at takle en svær situation på, så ville de også holde op med at være voldelige. Men dette tilbud får kun en meget meget lille del. Resten forbliver i troen på, at de må bestemme over andre – kvinder, mænd og børn, og at de er i deres fulde ret til at være voldelige, også vold med døden til følge. Det er jo den, de har bestemt over i parforholdet, der er den skyldige efter den voldeliges mening, og desværre ofte også omgivelsernes mening.
“De kunne jo bare gøre, hvad der blev sagt!!” – “Opføre sig ordentligt!!” så den voldelige kunne bestemme, sådan som de har lært, de skal.
Der skal en massiv indsats til for at ændre holdningen i det Danske samfund, så volden i parforhold – også med døden til følge – kan forhindres og forebygges. Og indsatsen skal sættes ind, der hvor problemet er, nemlig hos den voldelige.
Det er ikke offeret, der er skyldig – heller ikke i henhold til dansk lovgivning – det er den voldelige, der skal lære en anden måde at takle en problematiske situationer på. Der hvor der er gensidig vold, er det begge, der skal lære en anden måde at reagere på.
Så længe vi i Danmark sætter meget lidt ind overfor vold i parforhold og mest med hjælp overfor voldsofrene, så vil volden forøges. Det at en voldsramt kommer på krisecenter, så er det jo i henhold til den voldeliges mening, offeret der er i krise og skal komme sig over krisen. Han/hun mener ikke at den voldelige er galt på den, når vedkommende – mand eller kvinde – er voldelig.
Hed det i stedet “Center for ofre af parforholdsvold” havde den voldelige ikke den mulighed, for at overføre problemerne til den voldsramte – give den voldsramte skylden.

De voldelige får jo ingen bøde eller kun meget meget sjældent,
ingen politianmeldelse (det er nærmeste umuligt at anmelde parforholdsvold),
ingen polititilhold (kun yderst sjældent),
ingen fængsling (det er næsten totalt umuligt at dokumentere parforholdsvold, og det skal jo dokumenteres, før der straffes),
ingen henstillinger om ophør af vold fra overøvrighedens side.
Alle de tilfælde, hvor det ikke er muligt at dokumentere volden, der går voldspersonen – kvinde eller mand – fri, og kan så overfor sig selv og omverdenen påstå, at det bare er den voldsramte, der er en skidt person, som gør alt muligt galt, at de selv er skyld i, at de har det, sådan som de har det – skal på krisecenter hele tiden. På denne måde bliver den voldsramte dømt af offentligheden. Også selv om der i loven står, at en lussing ikke er tilladt. Og den voldelige går fri og kan bryste sig, han/hun havde jo ikke gjort noget galt, så der fortsat kan være mere og grovere vold med endnu flere ofre evt. mord til følge. Den voldelige lærer ikke, at det er forkert at være voldelig, de tror fortsat, at det er offeret, der er galt på den, så de finder bare en anden kæreste, hvor de igen kan være voldelige måske med døden til følge.
I utroligt mange tilfælde kan volden standses. Det kræver kun at en udenforstående møder op, så ophører volden, det er jo pinligt, hvis den voldelige skulle udøve vold i andres påsyn.
Og får de voldelige endelig en bøde, så er den så lille, så det ikke kan være noget særligt, de har gjort galt, 5.000 kr. for en krænkelse, mod 50.000 kr. for et økonomisk misbrug – ophavsretten.
Vold er farligt, du kan ende med at slå den, du elsker, ihjel.

De kærligste hilsner
Til alle jer dejlige og vidunderlige mennesker derude i det ganske land. I må gerne sige fra overfor vold, og I må gerne tro, at I alligevel er gode nok – elskede bare fordi I er til – er født.
Fra Lise

Lisegården
En lise for krop og sjæl
trivsel for dig og dine omgivelser

Med venlig hilsen
Læge Lise Seidelin
mobiltelefon 24 22 16 22
mail: lise@lisegaarden.dk
Hjemmeside: lisegaarden.dk

 

Tilbage til Blog

1 kommentar

Skriv et svar