Bødestørrelser!! — Psykopat!! — Morder!! se nyhedsbrevet på nettet
Slå billeder til i dit mailprogram og få det fulde udbytte af denne mail Bødestørrelser!! — Psykopat!! — Morder!!— Nyhedsbrev

Bødestørrelser!! — Psykopat!! — Morder!!

Nyhedsbrev 2020 Bødestørrelser!! — Psykopat!! — Morder!!

Kære nyhedsbrevmodtager!

Nyhedsbrev indhold:

  1. Bødestørrelser!! — Psykopat!! — Morder!!
  2. Ny mulighed for tidsbestilling på nettet.
  3. Shop – KØB af Abonnement, bøger, billeder, osv.
  4. BEHANDLING I TELEFONEN JA TAK
  5. Lidt fra Blog

1) Bødestørrelser!! — Psykopat!! — Morder!!Bødestørrelser!! — Psykopat morder

Det er noget underligt noget med bødestørrelser.

Det er ubehageligt at se, at en der har misbrugt ophavsretten dømmes til betaling af 50.000 kr. mens en onkel, der har begået krænkelser mod en pige – som vil have et sår for livet, kun bliver dømt til betaling af 5.000 kr. Bødestørrelser afhænger åbenbart ikke af, hvor galt mennesket får det.

Altså at pengemisbrug dømmes hårdere, mens menneskemisbrug dømmes meget mildt i Bødestørrelser.

"Bødestørrelser!! — Psykopat morder

Vil du gerne have det godt?

Jeg bruger acceptprocessen.

Min bog: Acceptprocessen – Metodebeskrivelse 

Ring til mig på 24 22 16 22

BØDESTØRRELSER!! — PSYKOPAT!! — MORDER!!— NYHEDSBREV

BØDESTØRRELSER!! — PSYKOPAT!! — MORDER!!— NYHEDSBREV

Hvad synes du om bødestørrelser?

Er det rimeligt, at bødestørrelser er ekstremt mildere, når det er mennesker, det går ud over?

Er det rimeligt, at bøderne er mildere, når det er kvinder og børn, det går ud over?

Vil du gerne have hjælp til at klare de problemer, det har givet dig, når du har været den udsatte?

Vil du gerne have hjælp til at stope med at være udøvende?

Så sig endelig til, så skal jeg se, hvad jeg kan gøre.

Mit mål for dig, er, at du får det godt, så jeg bliver overflødig.
Altså at du får trivsel. Når du gør det, så får dine omgivelser også trivsel, eller i det mindste mulighed for det.

"Behandling Bødestørrelser!! — Psykopat!! — Morder!!— Nyhedsbrev

Bøder hvorfor gives de?  Bødestørrelser!! — Psykopat!! — Morder!!— Nyhedsbrev

Er bøder / bødestørrelser til for at forebygge eller for at fremme lovovertrædelser?

I lørdagsavisen 10 marts 2001 Fyens Stiftstidende var der flere artikler med angivelse af bøders størrelse, afhængig af, hvad man nu havde begået af forbrydelser.

Det er ubehageligt at se, at en der har misbrugt ophavsretten dømmes til betaling af 50.000 kr. mens en onkel, der har begået krænkelser mod en pige – som vil have et sår for livet, kun bliver dømt til betaling af 5.000 kr.

Altså at pengemisbrug dømmes hårdere, mens menneskemisbrug dømmes meget mildt.

Der er lige i dag kommet en afgørelsen i en brutal og grov sag om voldtægt og digitale krænkelser – såkaldt hurtcore – af 169 kvinder.
Det er ca. 12 dage pr. kvinde. Og de kvinder er skadet for livet.

Hvor lærer de psykopatiske mordere det fra? BØDESTØRRELSER!! — PSYKOPAT!! — MORDER!!— NYHEDSBREV

Er det så underligt, at en psykopatisk morder tror, det er helt legalt, at psykopaten skal bestemme over et andet menneske? Menneskemisbrug, dømmes jo ikke særlig strengt.

Og det er jo menneskemisbrug, at bestemme over et andet menneskes liv og levned, som en psykopatisk morder siger, at psykopaten har ret til. Det er psykopaten, der skal bestemme.

Hvem var det, der lærte psykopaten, at psykopaten havde ret til at bestemme over andre menneskers liv og levned? Hvem var det, der undlod at gribe ind?

Der er mange voldelige BØDESTØRRELSER!! — PSYKOPAT!! — MORDER!!— NYHEDSBREV

Den psykopatiske morder er kun toppen af det øverste isbjerg, der er mange mange kvinder, mænd og børn, der lider ligesom psykopat morderens ægtefælle og dennes børn, der er dræbt gjorde.

Der er hvert år minimum 10.000 tilfælde af vold i Danmark. Og det er kun mod kvinder. Min erfaring er, at der i parforhold sker lige så mange tilfælde af vold mod mænd. Der er fremkommet dokumentation for, at kvinder i nogle situationer er mere voldelige end mænd. Så min påstand skal nok komme til at holde. Desværre.

Hvorfor er der så mange voldelige og voldsramte i Danmark? BØDESTØRRELSER!! — PSYKOPAT!! — MORDER!!— NYHEDSBREV

Hvorfor bliver der så mange voldspersoner i Danmark?
Hvorfor bliver de voldsramte ikke hørt og taget alvorligt, når de udsættes for vold, fysisk og psykisk, sådan som psykopat morderens ægtefælle og børnene.

Der er kun enkelte offentligt betalte steder, hvor voldelige mænd kan søge hjælp, for slet ikke at tale om voldelige kvinder, der er mig bekendt ingen offentligt betalte steder for kvinder, så de kan lære at lade andre mennesker have deres frihed og selvbestemmelse, undlade at være voldelige. De må selv betale for den hjælp, de har brug for.

Vold i parforhold, sådan som den psykopatiske morder udøver den, er der mange mange andre, der også gør i mere eller mindre grad. Der er dagligt mennesker – kvinder og mænd i Danmark, der udsættes for vold i deres hjem af en kæreste/samlever/ægtefælde eller tidligere partner.

Vold er tabu BØDESTØRRELSER!! — PSYKOPAT!! — MORDER!!— NYHEDSBREV

Men da det er et tabuemne – inden for hjemmets fire væge, så er der ingen, der griber ind. Der er ingen, der hjælper. Og hvis de forsøger, tager politiet ikke anmeldelserne alvorlige eller kun meget sjældent.

Husspektakler, som politiet kalder det, og det skal der ikke gøres noget ved!!

Som voldsramt står man alene, når den voldelige vil bestemme over en i parforholdet. Man har ingen mulighed for at have sin frihed og selvbestemmelse. Daglige krænkelser og ydmygelser – menneskemisbrug hører til i Danmark.

Så længe det er acceptabelt og endda i mange tilfælde velset at bestemme over et andet menneske også og måske især i parforhold, så vil der bliver opdraget børn, der udvikler sig til typer som de psykopatiske mordere. De lærer simpelthen, at sådan skal man opføre sig.

De voldelige – psykopaterne kan ændres  BØDESTØRRELSER!! — PSYKOPAT!! — MORDER!!— NYHEDSBREV

Det er muligt, at give denne type mennesker en forståelse for, at det ikke er så godt at bestemme over kæresten, at der er andre måder, der er bedre, og dermed en mulighed for at afbøde vold og mord i parforhold.

Det hjælper ikke alle de andre voldelige, at en psykopatisk morder bliver straffet. De andre tusinder af voldspersoner – kvinder og mænd i Danmark – de vil fortsat tro, at det er helt i orden at være voldelige.

Fik de derimod et tilbud om at lære en anden måde at takle en svær situation på, så ville de også holde op med at være voldelige. Men dette tilbud får kun en meget meget lille del. Resten forbliver i troen på, at de må bestemme over andre – kvinder, mænd og børn. At de er i deres fulde ret til at være voldelige, også vold med døden til følge. Det er jo den, de har bestemt over i parforholdet, der er den skyldige efter den voldeliges mening, og desværre ofte også omgivelsernes mening.

Den udsatte har skylden, tror den udøvende  BØDESTØRRELSER!! — PSYKOPAT!! — MORDER!!— NYHEDSBREV

Den voldelige mener:

“De kunne jo bare gøre, hvad der blev sagt!!” – “Opføre sig ordentligt!!” så den voldelige kunne bestemme, sådan som de har lært, de skal.

Der skal en massiv indsats til for at ændre holdningen i det Danske samfund, så volden i parforhold – også med døden til følge – kan forhindres og forebygges. Og indsatsen skal sættes ind, der hvor problemet er, nemlig hos den voldelige.

Det er ikke offeret, der er skyldig – heller ikke i henhold til dansk lovgivning – det er den voldelige, der skal lære en anden måde at takle en problematiske situationer på. Der hvor der er gensidig vold, er det begge, der skal lære en anden måde at reagere på.

Der skal mere fokus på partnervold  BØDESTØRRELSER!! — PSYKOPAT!! — MORDER!!— NYHEDSBREV

Så længe vi i Danmark sætter meget lidt ind overfor vold i parforhold og mest med hjælp overfor voldsofrene, så vil volden forøges. Det at en voldsramt kommer på krisecenter, så er det jo i henhold til den voldeliges mening og tankegang, offeret der er i krise og skal komme sig over krisen.

Han/hun mener ikke at den voldelige er galt på den, når vedkommende – mand eller kvinde – er voldelig.

Hed det i stedet “Center for ofre af parforholdsvold” havde den voldelige ikke den mulighed, for at overføre problemerne til den voldsramte – give den voldsramte skylden.

Det er vigtigt med bøder og bødestørrelser BØDESTØRRELSER!! — PSYKOPAT!! — MORDER!!— NYHEDSBREV

De voldelige får jo ingen bøde eller kun meget meget sjældent,
ingen politianmeldelse (det er nærmeste umuligt at anmelde parforholdsvold),
ingen polititilhold (kun yderst sjældent),
ingen fængsling (det er næsten totalt umuligt at dokumentere parforholdsvold, og det skal jo dokumenteres, før der straffes),
ingen henstillinger om ophør af vold fra overøvrighedens side.

I dag går udøveren alt for ofte fri  BØDESTØRRELSER!! — PSYKOPAT!! — MORDER!!— NYHEDSBREV

Alle de tilfælde, hvor det ikke er muligt at dokumentere volden, der går voldspersonen – kvinde eller mand – fri. Den voldelige kan så overfor sig selv og omverdenen påstå, at det bare er den voldsramte, der er en skidt person, som gør alt muligt galt, at de selv er skyld i, at de har det, sådan som de har det – skal på krisecenter hele tiden.

På denne måde bliver den voldsramte dømt af offentligheden.

Også selv om der i loven står, at en lussing ikke er tilladt. Og den voldelige går fri og kan bryste sig, han/hun havde jo ikke gjort noget galt, så der fortsat kan være mere og grovere vold med endnu flere ofre evt. mord til følge. Den voldelige lærer ikke, at det er forkert at være voldelig, de tror fortsat, at det er offeret, der er galt på den, så de finder bare en anden kæreste, hvor de igen kan være voldelige måske med døden til følge.

Volden kan standses – bødestørrelser!!!  Bødestørrelser!! — Psykopat morder

I utroligt mange tilfælde kan volden standses. Det kræver kun at en udenforstående møder op, så ophører volden, det er jo pinligt, hvis den voldelige skulle udøve vold i andres påsyn.

Og får de voldelige endelig en bøde, så er den så lille, så det ikke kan være noget særligt, de har gjort galt, 5.000 kr. for en krænkelse, mod 50.000 kr. for et økonomisk misbrug – ophavsretten.

Vold er farligt, du kan ende med at slå den, du elsker, ihjel.

De kærligste hilsner

Til alle jer dejlige og vidunderlige mennesker derude i det ganske land. I må gerne sige fra overfor vold, og I må gerne tro, at I alligevel er gode nok – elskede bare fordi I er til – er født.
Fra Lise

Lisegården
En lise for krop og sjæl
trivsel for dig og dine omgivelser

Med venlig hilsen
Læge Lise Seidelin
mobiltelefon 24 22 16 22
mail: lise@lisegaarden.dk
Hjemmeside: lisegaarden.dk

Volden kan også stoppes indirekte  Bødestørrelser!! — Psykopat morder

Siden dette nyhedsbrev blev skrevet første gang, har jeg lært, at der er endnu en mulighed, for at få volden stoppet, og det mere permanent. Nemlig at der arbejdes indirekte. Dvs. at den udsatte lærer, hvordan den udsatte takler livets negative sider. Dvs. lærer at bygge sig selv op, og lærer at takle andres negative sider.

Når den udsatte lærer det, så bliver dansen brudt, og det er så ikke mere muligt for den udøvende at være udøvende overfor den udsatte. Her er der så mulighed for, at den udøvende lærer, hvordan den udøvende takler livets negative sider, så den udøvende får det godt, og dermed ikke mere har behov for at være udøvende.

Det er så dejligt at se, når det sker. Også her bruger jeg acceptprocessen.

Bødestørrelser!! — Psykopat morder

Så når jeg kan og andre kan, så kan du også. Det er inden i dig, du skal starte. Så kommer det også udenfor dig.

"Behandling Bødestørrelser!! — Psykopat!! — Morder!!— Nyhedsbrev

Se mere her om Bødestørrelser!! — Psykopat!! — Morder!!:

Rabat på kærestedrab — det burde være omvendt

Ægtepar skyldig i vold og mishandling af 15-årig En 51-årig stedfar og en 45-årig mor er blevet dømt for årelang mishandling af teenager

Se mere i luppen eller menuen øverst i højre hjørne af hjemmesiden

Tilrettet – første gang udgivet 14. marts 2001

Tilbage til Blog

2) Mulighed for tidsbestilling på nettet.

 BEHANDLING I TELEFONEN JA TAK BØDESTØRRELSER!! — PSYKOPAT!! — MORDER!!— NYHEDSBREVBestil telefonkonsultation her BEHANDLING I TELEFONEN JA TAK BØDESTØRRELSER!! — PSYKOPAT!! — MORDER!!— NYHEDSBREV

Der er nu åbnet mulighed for tidsbestilling til telefonkonsultation på nettet.

Eller hvis ingen af de foreslåede tider passer dig, så kontakt mig
RING TLF: 24 22 16 22

Der er stadig alle de andre muligheder, jeg har med konsultation i en af klinikkerne, længere eller kortere konsultationer, osv. osv.
Se mere under priser her.

3) Shop 

Jeg har fået lavet en shop, så nu håber jeg, at det er lettere at finde ud af, at købe mine “varer”.
Abonnement på Blog, bøger og billeder, samt gruppekonsultation.

Ring 24 22 16 22 eller skriv mail: lise@lisegaarden.dk endelig, hvis du er i tvivl eller andet.
Bødestørrelser!! — Psykopat!! — Morder!!— Nyhedsbrev

Bødestørrelser!! — Psykopat!! — Morder!!— Nyhedsbrev

4) BEHANDLING I TELEFONEN JA TAK  BEHANDLING I TELEFONEN  JA TAKBEHANDLING I TELEFONEN JA TAK  BØDESTØRRELSER!! — PSYKOPAT!! — MORDER!!— NYHEDSBREV

SÅ ER DET NU DU SKAL SLÅ TIL

RING TLF: 24 22 16 22

BEHANDLING I TELEFONEN JA TAK
Bestil telefonkonsultation her

Behandling på Lisegården #behandling BEHANDLING I TELEFONEN JA TAK Bødestørrelser!! — Psykopat!! — Morder!!— Nyhedsbrev

Du kan komme fra dyb mørke til at være en solstråle

LÆR AT TAKLE LIVETS NEGATIVE SIDER

BEHANDLING I TELEFONEN JA TAK BØDESTØRRELSER!! — PSYKOPAT!! — MORDER!!— NYHEDSBREVI DIG SELV OG ANDRE BEHANDLING I TELEFONEN JA TAK BØDESTØRRELSER!! — PSYKOPAT!! — MORDER!!— NYHEDSBREV

SÅ DU FÅR DET GODT

OG GIVER ANDRE MULIGHEDEN FOR OGSÅ AT FÅ DET GODT

Ved Jantelovenmobningovergrebvoldpsykopatnarcissistborderline, osv.

5) Lidt fra Blog

Bødestørrelser!! — Psykopat!! — Morder!!— Nyhedsbrev

4/12 Den forkerte — Det eneste du gør forkert, er, at du tror, du er forkert. Du er rigtig

Du er rigtig Vi kender det alle sammen mere eller mindre, den der følelse af at være den forkerte. De andre virker så rigtige, mens vi selv føles som den forkerte.  Men ser vi bagom den ydre form, vi umiddelbart…

Bødestørrelser!! — Psykopat!! — Morder!!— Nyhedsbrev

30/11 Drømme mareridt. Vi vil væk. Men vi skal den modsatte vej

I drømme har vi det med at flygte fra problemerne. Især når vi er udsat for mobning, Janteloven, overgreb, vold, en psykopat, osv. osv. osv. Vi vil væk fra alt det ubehagelige. Det er jo helt forståeligt. Gør du det hele sværere end det…

 

Bødestørrelser!! — Psykopat!! — Morder!!— Nyhedsbrev

29/11 Sygeliggjort (diagnose) modsat sund og rask

Når vi er eller har været udsat for mobning, Janteloven, vold, en psykopat, osv. osv. så er en af de ting, vi alt for ofte er udsat for, det er, at vi bliver sygeliggjort – stigmatisering. Det er ikke kun den udøvende, der gør det, men også vores omgivelser.…

Bødestørrelser!! — Psykopat!! — Morder!!— Nyhedsbrev

25/11 Årsagen — Når vi ser på årsagen

At se på årsagen kan være en virkelig god ting at gøre, når man gerne vil have det godt. Hvad ligger der bagved de negative automatisk handlinger, vi laver? Er det godt eller skit? Hvis det er skit, så skal vi have ændret det, så det bliver godt.…

Seneste kommentarer til indlæg i Blog

Du skal være hjerteligt velkommen til at komme med kommentarer på indlæggene. Det gør du nederst på den side, du vil kommentere.
Du skal være tilmeldt som bruger for at kunne gøre det. Det gør du i menuen under Blog – Bliv bruger eller første gang, du forsøger at skrive en kommentar, så kan du tilmelde dig.

Du kan se mere fra Blog her
https://lisegaarden.dk/blogDer er nu over 1.300 indlæg. Rigtigt god læselyst.

Liste over tidligere nyhedsbreve.

https://lisegaarden.dk/nyhedsbreve-en-liste-over-tidligere-nyhedsbreve/

Bødestørrelser!! — Psykopat!! — Morder!!— Nyhedsbrev
Til alle jer dejlige og vidunderlige mennesker derude i det ganske land.

I må gerne sige fra over for overgreb og vold, og I må gerne tro, at I alligevel er gode nok
– elskede bare fordi I er til, er født.
Intet andet. 🙂

De kærligste hilsner
Fra Lise

1 kommentar

Skriv et svar