Mor påvirker os hele livet Mor påvirker os hele livet

Mor er oftest en meget vigtig person i et barns liv. De vaner vi får af mor gennem vores barndom, de følger os resten af livet. Vi får gode vaner og dårlige vaner. Nogle har flere dårlige vaner end andre, nogle har flere gode vaner end andre.

Mor påvirker os hele livet

Blæsprutte – mor

Vil du gerne have det godt?

Jeg bruger acceptprocessen.

Min bog: Acceptprocessen – Metodebeskrivelse 

Ring til mig på 24 22 16 22

Påvirkes du af din mors negative sider?

Vil du gerne lære at takle din mors negative indflydelse på dig?

Så sig endelig til, så skal jeg se, hvad jeg kan gøre.

Mit mål for dig, er, at du får det godt, så jeg bliver overflødig.
Altså at du får trivsel. Når du gør det, så får dine omgivelser også trivsel, eller i det mindste mulighed for det.

Mor påvirker os hele livet

Dåben: Barnet bæres til Solen – lyset – døden = livet.

Mors dårlige vaner påvirker os 

De dårlige vaner, der påvirker os negativt, skal vi have gjort noget ved. Og her skal vi først og fremmest gennemskue begrebet projektioner. Altså det at overføre en måde at handle på til at tro, at en anden person er sådan. Eller som de siger i børnehaven: “Det man siger, er man selv.” Så vi ender med at beskylde en anden person for noget, vi har oplevet med f.eks. mor.

Har mor nedgjort os, lært os, at vi er forkerte, vi ikke må bestemme noget selv, at alt er vores skyld, osv. osv. så kan vi komme til at tro, at andre mennesker også er sådan. Nogle vil være det, og dem vil vi hurtigt finde sammen med, fordi det er kendt. Også selvom det ikke er rart.

Mor påvirker os hele livet

Livskraften åbner

Mors byrde og ansvar 

Det lægger et enormt ansvar og en enorm byrde på mødre, fordi de kan se, at deres egne problemer påvirker deres børn, og det er der ingen mødre, der ønsker. Og ja! Der er nogle mødre, der reelt tror, at de skal behandle deres børn dårligt, men det er jo også deres egen projektion og den vane, de har lært af deres mor eller deres nærmeste eller gennem livet. Nogle mødre tror virkelig, at børn er sådan nogle forfærdelige nogen, der skal mishandles, fordi det er det, de selv har lært gennem deres liv.

Men de fleste mødre ønsker virkeligt deres børn det bedste. Og de gør deres bedste ud fra det, de har lært gennem livet for at deres børn skal have det så godt som muligt.

Problemet her er, at børn lærer ikke ud fra, hvad vi siger til dem, men hvad vi gør og især gør ubevidst.

Mor påvirker os hele livet

Hønemor

Som voksen har i stadig mors vaner med os 

For den voksne vil mor være den, der meste har påvirket dem, og givet dem de vaner de fik med hjemmefra. Når vi har gennemskuet, at det er der, vi har mange af vores vaner fra, så skal vi i gang med at bryde de vaner. Det gør vi ved at bruge acceptprocessen og gennemskue vores egne projektioner og trække dem tilbage og lægge dem over på mor. Ikke fordi vi skal i gang med at skælde mor ud, men inden i os selv hver især i gang med at vide, at det er mors egen, og at vi ikke behøver at lade os påvirke. Vi kan selv vælge, hvordan vi vil være og ikke være.

Se mor som menneske 

Vi skal huske på, at mor også er menneske. Mor har sine gode som dårlige sider og vaner, som hun har lært gennem sit liv. Og dermed også fra sin mor. Så mor er også dejlig og vidunderlig, elsket bare fordi hun er til – er født. Intet andet. Så vi kan elske hende for det menneske, hun er, og vide at hun som menneske er elsket, men at hun også ligesom alle andre har sine gode som dårlige handlinger. Altså skille mennesket fra handlingerne. Nogle gange kan det være nødvendigt at sige fra med kærlighed overfor hendes negative handlinger. Men ellers er det vigtigste, at lade være med at lade sig påvirke af, at mor er, som hun er – menneske. Så går det hele meget bedre.

Få det godt – Find dig selv   

Lær at finde fred og ro i dig selv. Hjælp dig selv til at få overblik og handlekraft. Bliv mere positiv og glad. Få det godt og find dig selv! Med metoder indenfor visualisering og samtaleterapi giver jeg dig redskaber til at takle de udfordringer, du måtte møde på din vej – hel dig selv – også på egen hånd.

Se mere om behandling og om mine behandlingsmetoder:

Samtaleterapi  og  Visualisering  ved brug af  Acceptprocessen

Behandling på Lisegården #behandling Mor påvirker os hele livet

Du kan komme fra dyb mørke til at være en solstråle

Du bliver positiv og glad

  Du er god nok 

Husk at du er et dejligt og vidunderligt menneske, elsket bare fordi du er til – er født. Intet andet.

Hvis du ikke synes det, så sig endelig til, så skal jeg vejlede dig, så du har en mulighed for at lære det.

Du kan – Når jeg kan, så kan du også. 

Behandling på Lisegården #behandling Mor påvirker os hele livet

Du kan.
Når jeg kan, så kan du også.

Vil du gerne ændre andre?

_DSC6331_ME_Flat_LowRes

Ved at ændre din reaktion på andres negative sider?

Så skal du lære at bryde dansen, så du får det godt, og dermed har de andre også mulighed for at få det godt.

Dansen kan foregå alle vegne, i et parforhold, mellem venner, kolleger, chefen, eller andre menneskelige relationer.

Alt for ofte er der i menneskelige relationer og i et parforhold problemer, hvor man ikke rigtigt kan finde ud af at få det til at fungere godt. Jeg ser det ofte ved Janteloven, mobning, overgrebvold (primært den psykiske vold og også ved partnervold), psykopater, personer med psykopatiske træk, borderline, osv.

Vil du gerne lære at bryde “dansen”?

Jeg skal gerne hjælpe dig, give dig redskaber og vejlede dig, så du kan reagerer på en opbyggende måde, så du får det godt, og dermed har den anden også mulighed for at få det godt.

 

15 min gratis ved første samtale

Ring på + 45 2422 1622
Så vil vi sammen finde ud af hvad du har brug for.

Med venlig hilsen

Lise Seidelin
Læge med over 29 års erfaring

Skriv et svar