se nyhedsbrevet på nettet
Slå billeder til i dit mailprogram og få det fulde udbytte af denne mail Terrorister — vi må alle gå imod vold — Nyhedsbrev

TERRORISTER — VI MÅ ALLE GÅ IMOD VOLD

Se sine sejre — store og især de små — Nyhedsbrev Terrorister — vi må alle gå imod vold — Nyhedsbrev

Nyhedsbrev 2021

Kære nyhedsbrevmodtager!

Nyhedsbrev indhold:

  1. TERRORISTER — VI MÅ ALLE GÅ IMOD VOLD
  2. Ny kundeberetning
  3. Lidt fra Blog

1) Terrorister — vi må alle gå imod vold

Terrorister — vi må alle gå imod vold

Terrorister findes over alt. Vi hører lige nu meste om terrorister i Afghanistan, Islamisk stat, LTF, voldsbander, osv. osv. Terrorister er meget dominerende i nyhedsbilledet lige i øjeblikket. Men der er også vold. Vi må alle gå imod vold.

Der er flere grader: Terrorister, psykopater, voldelige, overgreb, mobning, Janteloven, osv. osv. de er der over alt.

Terrorister — vi må alle gå imod vold — Nyhedsbrev

Vi kan nægte og fortrænge eller se det i øjnene omkring terrorister, psykopater, voldelige, osv.

Vi kan nægte det. Men vi kan også se det i øjnene, og lære at takle det. Hvis vi fornægter det, så bliver det bare være og værre. Det bliver værre, for den enkelte person, der fornægter det. Men også for samfundet.

Lærer vi at takle det, så bliver det bedre. Det er både det enkelte individ, som skal lære at takle det, men også samfundet i det enkelte land og verdenssamfundet, der skal lære at takle det.

Terrorister — vi må alle gå imod vold

At turde livets mørke side.
Eller komme med undskyldninger, så vi havner i livets mørke side.
Dig og dit indre i modsætning til facaden.

Terrorister — vi må alle gå imod vold

Vil du gerne have det godt?

Jeg bruger acceptprocessen.

Min bog: Acceptprocessen – Metodebeskrivelse 

Ring til mig på 24 22 16 22

Terrorister — vi må alle gå imod vold — Nyhedsbrev

Terrorister — vi må alle gå imod vold — Nyhedsbrev

Bliver du angst, når du hører om terrorister i nyhederne?

Eller er du udsat for terrorister, vold, psykopater, osv.?

Vil du gerne lære at takle det? Så du har det godt. Også selv om verdenen er som den nu en gang er, med både de gode og dårlige sider?

Så sig endelig til, så skal jeg se, hvad jeg kan gøre.

Mit mål for dig, er, at du får det godt, så jeg bliver overflødig.
Altså at du får trivsel. Når du gør det, så får dine omgivelser også trivsel, eller i det mindste mulighed for det.

Behandling på Lisegården #behandling Terrorister — vi må alle gå imod vold

Du kan komme fra dyb mørke til at være en solstråle

Terrorister — vi må alle gå imod vold — Nyhedsbrev

Jeg har tidligere skrevet om terrorister

Som I kan se længere nede, så har verdenen og terrorister ikke ændret sig det store i de 20 år, der er gået siden terrorangrebet i 2001 i USA. Så ligesom med pandemier, så skal vi lære at takle det, så vi har det så godt som muligt. Vi skal lære at takle terrorister og vold som enkelt individ. Men også lære det som samfund i de enkelte lande og verdenssamfundet.

Terrorister — vi må alle gå imod vold — Nyhedsbrev

Det her skrev jeg som nyhedsbrev 20-9-2001, hvor vi lige havde oplevet det store terrorangreb i USA

Nu har terrorister indtaget vores verden. Desværre. Der kom den helt store terror til udbrud i USA. Det er altså ikke særlig godt.

Det viser mig, hvor stor brug der er for, at vi alle sørger for, at stå sammen mod vold. At fremme menneskerettigheder – frihed og selvbestemmelse – og bekæmpe undertrykkelsen – den fysiske og psykiske vold – over hele verdenen.

Som jeg ser det, så er terrorangrebet i USA “kun” et symptom på, hvordan vores verden i dag er sammensat. Når jeg tænker på, at der er 100.000 psykopater i Danmark, så er der jo en hel del mere i hele verdenen.

Terrorister — vi må alle gå imod vold — Nyhedsbrev

Det er svært at få dømt terrorister, voldelige, psykopater, osv.

Bare tænk på psykopaten Peter Lundin, som skulle begå flere mord, før han fik sin dom. Dette, fordi der ikke kunne gøres noget fra politiets side, før mordene var sket.

Voldsramte kender også den side af dagligdagen mere eller mindre. Når de har været udsat for vold i hjemmet af deres partner M/K. Så er der heller ikke noget politiet, lægerne eller socialforvaltningerne kan gøre, i hvert tilfælde ikke i de allerfleste tilfælde.

Fordi!!

Psykopaten / den voldelige har stor mulighed for at lyve og sige, at der ingen vold er, ligesom Peter Lundin sagde, at han var uskyldig. Derfor skal der vidner eller anden bevisførelse til. Det er de fleste psykopater eller voldelige godt klar over. Så de udøver kun deres vold fysisk som psykisk, når der ingen andre er tilstede. Desuden udøver de deres vold, så det ikke umiddelbart vil kunne diagnosticeres som vold.

Terrorister — vi må alle gå imod vold — Nyhedsbrev

Det offentlige system fortrænger og har svært ved at gribe ind, når det er terrorister, psykopater, voldelige, osv.

På denne måde – altså ved at politi, læger og socialforvaltninger – det offentlige system ikke har nogen mulighed for at gribe ind overfor den voldelige / psykopaten – så er systemet faktisk med til at “fortælle” den voldelige / psykopaten at hans / hendes adfærd er helt i orden, og ofte opfatter psykopaten / den voldelige situationen sådan, at de er helt berettiget til at bruge vold – de mener / siger alt for ofte, at det er offeret, der selv er skyld i volden og dermed også den ansvarlige for volden, og den der skal ændre sig – “opføre sig ordentligt” – så voldsudøveren holder op med at være voldelig.

Men det er jo ikke rigtigt. Det er den voldelige, terroristerne, osv. der er ansvarlig for sin egen voldsudøvelse.

Terrorister — vi må alle gå imod vold — Nyhedsbrev

Offeret / den udsatte er alt for ofte retsløs overfor terrorister, psykopater, voldelige, osv.

Oftest står offeret helt uden retlige muligheder for at få den voldelige til at forstå at vold ikke er rigtigt. Der er oftest ingen der tror den voldsramte, fordi psykopaten jo har sin charmerende side, som de viser overfor omverdenen, mens de viser den psykopatiske side overfor offeret. Derfor tror ingen voldsofferet. “Det kan da ikke passe, den søde og dejlige mand / kone du har.” “Det må være din spøg eller fantasi.” Sådan er omverdenens holdning desværre alt for ofte til ofre af partnervold. Denne holdning må ændre sig, så det er offeret, man tror, i stedet for den løgn som psykopaten kommer med.

Terrorister — vi må alle gå imod vold

Livets sorte side
Psykopater fylder meget
Det kan ikke lade sig gøre
Gemt i den psykiske byld.

Terrorister — vi må alle gå imod vold — Nyhedsbrev

F.eks. Hitler

Desuden er der mennesker som Hitler, der er helt gode til at manipulere med oftest unge mennesker til at tro, at det er helt i orden og faktisk godt, hvis de kan være voldelige mod en gruppe mennesker, i Hitlers tilfælde jøderne. (Her i dagens verden altså Amerikanerne fra arabernes side og araberne fra amerikanernes side.) Jøderne skulle udryddes, så ville verdenen blive god, og alle Hitlertilhængernes problemer løst.

Men det er jo ikke rigtigt.

Terrorister — vi må alle gå imod vold

Døden

Terrorister — vi må alle gå imod vold — Nyhedsbrev

Selvhævdelse på andres bekostning hjælper ingen

Der er ingen, der får det bedre ved at andre dør. Der er ingen der får det godt, ved at være voldelige heller ikke i parforhold. De mennesker der har lavet terror, de får det jo ikke reelt bedre ved at lave det terrorangreb, som vi nu har set i USA, heller ikke selv om der er nogen, der jubler – dem der synes vold og mord er i orden – så ændre det ikke reelt deres egen verden, at bygninger styrter sammen og borgere i USA er døde.

Så man skal stå ved sine egne fejl, i stedet for at beskylde andre for dem. Det er her de terroristerne / voldelige / psykopaterne / Hitlertyperne har det største problem.

Terrorister — vi må alle gå imod vold — Nyhedsbrev

Se sine egne fejl også ved terrorister, voldelige, psykopater, osv.

Og så får man det faktisk bedre selv, for man kan ændre ens egne fejl, men man kan ikke ændre de andres fejl. Forsøger man sådan som terrorister, Hitler, voldelige psykopater gør, at ændre de / den anden part for at få det bedre selv, så bliver alting værre. Volden forværres, psykopatien forværres, Hitlerregimet forværres – der kommer krig enten inden for hjemmets fire væge, som når volden forøges og ender med mord. Eller i verdenen, som nu hvor USA ruster til krig mod Araberne.

Krig må vi alle være med til at bekæmpe ved at stå ved vores egne fejl, og acceptere at andre mennesker nu engang er, som de er, har de gode og dårlige sider, som de har. Rette egne fejl hos sig selv og ikke forsøge at rette dem hos de andre. Det hjælper ikke alligevel.

Og det skal de terrorister / voldelige / psykopaterne / Hitlertyperne også.

Terrorister — vi må alle gå imod vold — Nyhedsbrev

Der findes terrorister, selv om vi fornægter det i vores dagligdag

I dag findes der verdenen over både terrorister, voldelige, psykopater og “Hitlertyper”, som mener, at de skal slå andre mennesker ihjel for at de selv får det godt.

I dagligdagen hos de voldsramt er der jalousimordene og voldsmordene. I dagligdag med omverdenen er det andre mord, selvmordsbomberne f.eks. i Israel, Islamisk stat, osv. Vi har vænnet os til og på en eller anden måde accepteret, at i Mellemøsten er der bare krig hele tiden, og så påvirker det ikke vores hverdag. Men mordene er der, og de er et tegn på, hvordan vi i vores verden / på jorden takler voldelige, psykopater og “Hitlertyper”.

Statsministeren har i sammenhæng med dette store og frygtelige terrorangreb i USA sagt “….vi (danskerne red. tilføjet) aldrig vil hylde vold.”

Terrorister — vi må alle gå imod vold — Nyhedsbrev

Vi aldrig vil hylde vold — bekæmpe terrorister

Men er det ikke det, der indirekte sker i vores hverdag, når de voldsramte ikke kan få hjælp til at få den voldelige til at forstå, at vold ikke er i orden?

På den måde så “hylder” statsministeren jo vold, og så bliver det hele for mig lige pludseligt meget forståeligt, at der kan ske sådan noget som skete 11. september i USA. Det er “bare” et symptom på, hvordan det “demokratiske” system fungerer.

Voldsramte har i praksis ingen rettigheder heller ikke i Danmark. De kan forsøge sig hos politi, læger og socialforvaltningen, men det hjælper dem oftest ikke, idet den voldelige har magten over dem og dermed har de ingen rettigheder. Her er demokratiet sat helt ud af funktion.

Senere sagde statsministeren: “……..Det, vi skal gøre nu, er ikke at bekæmpe andre, der har en anden tro end os. Det, vi skal gøre nu, er at bekæmpe terrorisme«. Dette vil jeg give ham helt ret i. Det er de voldelige / terroristerne, der skal finde ud af, at det ikke er vold og terrorisme, der skaber fred og ro på jorden.

Terrorister — vi må alle gå imod vold — Nyhedsbrev

Samtale og dialog — hørt troet og taget alvorligt

Folketingsmedlem Anne Baastrup sagde: “……..fordi samtale og dialog er den eneste sikkerhed for at kunne skabe en verden, hvor der kan blive plads til alle.”

Men denne samtale og dialog, er vi alle nødt til at lære, at det har de voldelige – terrorister også pligt til at udøve – altså at lære. Men de skal lære dette, de tror oftest, at vold er den eneste måde, de kan komme til “orde” på.

Så jeg vil mene, at der er noget, der skal laves helt om, også nede i den enkelte borgers holdning til, hvordan vi i Danmark / verdenen takler vold i vores dagligdag.

Terrorister — vi må alle gå imod vold — Nyhedsbrev

Få mennesker — terrorister, voldelige, psykopater — kan ødelægge meget

Der skal kun få mennesker, der er nok manipulerede, til at lave sådan en stor ødelæggelse, som den vi nu har set. Og jeg tror ikke, det bliver den sidste.

Men vores regering – Kristeligt Folkepartis leder Jann Sjursen – har da inden terrorangrebet været inde på, at det ville være godt, hvis den voldelige part – (manden nævner de, men de glemmer, at der også er voldelige kvinder og psykopatiske kvinder) – bliver bortvist fra hjemmet i stedet for at den voldsramte skal på krisecenter.

Det er en lov i Østrig, som den danske regering vil kopiere, idet der er gode resultater i Østrig. Altså at det er voldsudøveren selv, der må bære konsekvenserne af volden og ikke ofret.

Det glæder mig meget, at det nu er kommet så langt indenfor vores eget Folketing, at de mener, at det er voldsudøveren, der må være den, der tager ansvaret for volden. Det er et skridt i den rigtige retning.

Terrorister — vi må alle gå imod vold — Nyhedsbrev

Den udsatte burde leve i frihed for terrorister, voldelige, psykopater, osv.

Men som jeg ser det, så er der langt igen, inden det er sådan, at den voldsramte virkelig vil kunne leve i frihed og selvbestemmelse efter at være udsat for vold i parforholdet. Vi må huske på, at 80 % af volden sker efter parforholdets opløsning.

Men lidt har også ret, og et skridt i den rigtige retning, er virkelig dejligt.

Terrorister — vi må alle gå imod vold — Nyhedsbrev

Mange er imod at gøre noget ved terrorister, voldelige, psykopater, osv.

Derimod synes kommunerne og amterne ikke om tiltaget, de synes ikke om, at der skal laves krisecentre for mænd – voldelige mænd. Det er ikke særlig rart at vide, fordi så vil der slet ikke være mulighed for at voldelige mænd kan få den hjælp og den behandling, de har brug for, til at finde ud af at leve et liv uden at være voldelige.

Vi trænger meget til steder, hvor voldelige mænd og voldelige kvinder af partnervold kan gå hen / blive sendt hen, så de kan lære ikke at bruge vold til kommunikation, men lære andre kommunikationsformer, så de også kan få et rart liv.

Terrorister — vi må alle gå imod vold — Nyhedsbrev

Jeg gør mit til at mindske vold, terrorister, psykopater, osv. Du kan også gøre dit. 

Du kan godt.

Behandling på Lisegården #behandling Terrorister — vi må alle gå imod vold

Du kan.
Når jeg kan, så kan du også.

2) Ny Kundeberetning:

ALT ER GODT OG DER ER EN MENING MED DET HELE. DET ER BARE MIN OPGAVE AT VÆRE I DET…Kunden skrev bl.a.: Jeg synes vi fik snakket godt og det var fantastisk skønt at se dig igen og at mærke mig selv sammen med dig igen.

Se mere her:
https://lisegaarden.dk/dt_testimonials/alt-er-godt-og-der-er-en-mening-med-det-hele-det-er-bare-min-opgave-at-vaere-i-det/

3) Lidt fra Blog

Terrorister — vi må alle gå imod vold — Nyhedsbrev

29/8 Tingene er ikke sort hvide — også ved psykopater

Tingene er ikke sort hvide, siger så mange. Især når tingene er rigtigt svære, har vi en tilbøjelighed til at se tingene sort hvide. Hvor kan jeg huske, at jeg så tit fik det at vide, dengang jeg var udsat for vold, at tingene er ikke…

Terrorister — vi må alle gå imod vold — Nyhedsbrev

27/8 At se psykopaten som bevidst ond skader dig

Vi har en tendens til at se en psykopat, som bevidst ond. Men oftest er de det ikke, men det er “bare”, at de ikke har lært at takle livets negative sider. Når vi er udsat for ondskab, vedvarende kritik, overgreb, vold, osv. osv. så har vi…

Terrorister — vi må alle gå imod vold — Nyhedsbrev

26/8 Hjælp 40 år efter det skulle være givet — udsat for vold

Tænk at jeg kan få hjælp 40 år efter jeg var udsat for vold. Og jeg har så arbejdet med at reelt hjælpe andre nu i 31 år. Det lykkedes for mig. Det kræver vedholdenhed, så kommer det. Det er surrealistisk, som en…

Terrorister — vi må alle gå imod vold — Nyhedsbrev

23/8 Vinder du? — Eller vinder alle inden i sig selv? Vindere?

Vinder du? Eller er det mere, at du ikke er noget, men kæmper for at vinde? Eller skal du hellere skifte spor og se, at inden i dig vinder du altid? Og så vil du være rigtigt god og se, at alle andre også…

Seneste kommentarer til indlæg i Blog

Du skal være hjerteligt velkommen til at komme med kommentarer på indlæggene. Det gør du nederst på den side, du vil kommentere.
Du skal være tilmeldt som bruger for at kunne gøre det. Det gør du i menuen under Blog – Bliv bruger eller første gang, du forsøger at skrive en kommentar, så kan du tilmelde dig.

Du kan se mere fra Blog her
https://lisegaarden.dk/blogDer er nu over 1.300 indlæg. Rigtigt god læselyst.

Liste over tidligere nyhedsbreve.

https://lisegaarden.dk/nyhedsbreve-en-liste-over-tidligere-nyhedsbreve/

Terrorister — vi må alle gå imod vold — Nyhedsbrev
Til alle jer dejlige og vidunderlige mennesker derude i det ganske land.

I må gerne sige fra over for overgreb og vold, og I må gerne tro, at I alligevel er gode nok
– elskede bare fordi I er til, er født.
Intet andet. 🙂

De kærligste hilsner
Fra Lise

1 kommentar

Skriv et svar