Nyhedsbrev 20-9-2001

Kære Nyhedsbrevmodtager!

Nu har terrorister indtaget vores verden. Desværre. Der kom den helt store terror til udbrud i USA, og det er altså ikke særlig godt.

Det viser mig, hvor stor brug der er for, at vi alle sørger for, at stå sammen mod vold. At fremme menneskerettigheder – frihed og selvbestemmelse – og bekæmpe undertrykkelsen – den fysiske og psykiske vold – over hele verdenen.

Som jeg ser det, så er terrorangrebet i USA “kun” et symptom på, hvordan vores verden i dag er sammensat. Når jeg tænker på, at der er 100.000 psykopater i Danmark, så er der jo en hel del mere i hele verdenen.

Og bare tænk på psykopaten Peter Lundin, som skulle begå flere mord, før han fik sin dom, fordi der ikke kunne gøres noget fra politiets side, før mordene var sket.

Voldsramte kender også den side af dagligdagen mere eller mindre, når de har været udsat for vold i hjemmet af deres partner M/K, så er der heller ikke noget politiet, lægerne eller socialforvaltningerne kan gøre, i hvert tilfælde ikke i de allerfleste tilfælde.

Fordi!!

Psykopaten / den voldelige har stor mulighed for lyve og sige, at der ingen vold er, ligesom Peter Lundin sagde, at han var uskyldig. Derfor skal der vidner eller anden bevisførelse til, og de fleste psykopater eller voldelige er godt klar over dette, så de udøver kun deres vold fysisk som psykisk, når der ingen andre er tilstede og desuden udøver de deres vold, så det ikke umiddelbart vil kunne diagnosticeres som vold.

På denne måde – altså ved at politi, læger og socialforvaltninger ikke har nogen mulighed for at gribe ind overfor den voldelige / psykopaten – så er systemet faktisk med til at “fortælle” den voldelige / psykopaten at hans / hendes adfærd er helt i orden, og ofte opfatter psykopaten / den voldelige situationen sådan, at de er helt berettiget til at bruge vold – de mener / siger alt for ofte, at det er offeret, der selv er skyld i volden og dermed også den ansvarlige for volden, og den der skal ændre sig – “opføre sig ordentligt” – så voldsudøveren holder op med at være voldelig.

Men det er jo ikke rigtigt. Det er den voldelige der er ansvarlig for sin egen voldsudøvelse.

Oftest står offeret helt uden retlige muligheder for at få den voldelige til at forstå at vold ikke er rigtigt. Der er oftest ingen der tror den voldsramte, fordi psykopaten jo har sin charmerende side, som de viser overfor omverdenen, mens de viser den psykopatiske side overfor offeret. Derfor tror ingen voldsofferet. “Det kan da ikke passe, den søde og dejlige mand / kone du har.” “Det må være din spøg eller fantasi.” Sådan er omverdenens holdning desværre alt for ofte til ofre af partnervold. Denne holdning må ændre sig, så det er offeret, man tror, i stedet for den løgn som psykopaten kommer med.

Desuden er der mennesker som Hitler, der er helt gode til at manipulere med oftest unge mennesker til at tro, at det er helt i orden og faktisk godt, hvis de kan være voldelige mod en gruppe mennesker, i Hitlers tilfælde jøderne. (Her i dagens verden altså Amerikanerne fra arabernes side og araberne fra amerikanernes side.) Jøderne skulle udryddes, så ville verdenen blive god, og alle Hitlertilhængernes problemer løst.

Men det er jo ikke rigtigt.

Der er ingen, der får det bedre ved at andre dør. Der er ingen der får det godt, ved at være voldelige heller ikke i parforhold. De mennesker der har lavet terror, de får det jo ikke reelt bedre ved at lave det terrorangreb, som vi nu har set i USA, heller ikke selv om der er nogen, der jubler – dem der synes vold og mord er i orden – så ændre det ikke reelt deres egen verden, at bygninger styrter sammen og borgere i USA er døde.

Så man skal stå ved sine egne fejl, i stedet for at beskylde andre for dem. Det er her de voldelige /psykopaterne / Hitlertyperne har det største problem.

Og så får man det faktisk bedre selv, for man kan ændre ens egne fejl, men man kan ikke ændre de andres fejl. Forsøger man sådan som Hitler, voldelige psykopater gør, at ændre de / den anden part for at få det bedre selv, så bliver alting værre. Volden forværres, psykopatien forværres, Hitlerregimet forværres – der kommer krig enten inden for hjemmets fire væge, som når volden forøges og ender med mord. Eller i verdenen, som nu hvor USA ruster til krig mod Araberne.

Krig må vi alle være med til at bekæmpe ved at stå ved vores egne fejl, og acceptere at andre mennesker nu engang er, som de er, har de gode og dårlige sider, som de har. Rette egne fejl hos sig selv og ikke forsøge at rette dem hos de andre. Det hjælper ikke alligevel.

Og det skal de voldelige / psykopaterne / Hitlertyperne også.

 

I dag findes der verdenen over både voldelige, psykopater og “Hitlertyper”, som mener, at de skal slå andre mennesker ihjel for at de selv får det godt.

I dagligdagen hos de voldsramt er der jalousimordene og voldsmordene. I dagligdag med omverdenen er det andre mord, selvmordsbomberne f.eks. i Israel, osv. Vi har vænnet os til og på en eller anden måde accepteret, at i Mellemøsten er der bare krig hele tiden, og så påvirker det ikke vores hverdag. Men mordene er der, og de er et tegn på, hvordan vi i vores verden / på jorden takler voldelige, psykopater og “Hitlertyper”.

Statsministeren har i sammenhæng med dette store og frygtelige terrorangreb i USA sagt “….vi (danskerne red. tilføjet) aldrig vil hylde vold.”

Men er det ikke det, der indirekte sker i vores hverdag, når de voldsramte ikke kan få hjælp til at få den voldelige til at forstå, at vold ikke er i orden?

På den måde så “hylder” statsministeren jo vold, og så bliver det hele for mig lige pludseligt meget forståeligt, at der kan ske sådan noget som skete 11. september i USA. Det er “bare” et symptom på, hvordan det “demokratiske” system fungerer.

Voldsramte har i praksis ingen rettigheder heller ikke i Danmark. De kan forsøge sig hos politi, læger og socialforvaltningen, men det hjælper dem oftest ikke, idet den voldelige har magten over dem og dermed har de ingen rettigheder. Her er demokratiet sat helt ud af funktion.

Senere sagde statsministeren: “……..Det, vi skal gøre nu, er ikke at bekæmpe andre, der har en anden tro end os. Det, vi skal gøre nu, er at bekæmpe terrorisme«. Dette vil jeg give ham helt ret i. Det er de voldelige / terroristerne, der skal finde ud af, at det ikke er vold og terrorisme, der skaber fred og ro på jorden.

Folketingsmedlem Anne Baastrup sagde: “……..fordi samtale og

dialog er den eneste sikkerhed for at kunne skabe en verden, hvor der kan

blive plads til alle.”

Men denne samtale og dialog, er vi alle nødt til at lære, at det har de voldelige – terroristerne også pligt til at udøve – altså at lære. Men de skal lære dette, de tror oftest, at vold er den eneste måde, de kan komme til “orde” på.

Så jeg vil mene, at der er noget, der skal laves helt om, også nede i den enkelte borgers holdning til, hvordan vi i Danmark / verdenen takler vold i vores dagligdag.

Der skal kun få mennesker, der er nok manipulerede, til at lave sådan en stor ødelæggelse, som den vi nu har set. Og jeg tror ikke, det bliver den sidste.

Men vores regering – Kristeligt Folkepartis leder Jann Sjursen – har da inden terrorangrebet været inde på, at det ville være godt, hvis den voldelige part – (manden nævner de, men de glemmer, at der også er voldelige kvinder og psykopatiske kvinder) – bliver bortvist fra hjemmet i stedet for at den voldsramte skal på krisecenter.

Det er en lov i Østrig, som den danske regering vil kopiere, idet der er gode resultater i Østrig. Altså at det er voldsudøveren selv, der må bære konsekvenserne af volden og ikke ofret.

Det glæder mig meget, at det nu er kommet så langt indenfor vores eget Folketing, at de mener, at det er voldsudøveren, der må være den, der tager ansvaret for volden. Det er et skridt i den rigtige retning.

Men som jeg ser det, så er der langt igen, inden det er sådan, at den voldsramte virkelig vil kunne leve i frihed og selvbestemmelse efter at være udsat for vold i parforholdet. Vi må huske på, at 80 % af volden sker efter parforholdets opløsning.

Men lidt har også ret, og et skridt i den rigtige retning, er virkelig dejligt.

Derimod synes kommunerne og amterne ikke om tiltaget, de synes ikke om, at der skal laves krisecentre for mænd – voldelige mænd. Det er ikke særlig rart at vide, fordi så vil der slet ikke være mulighed for at voldelige mænd kan få den hjælp og den behandling, de har brug for, til at finde ud af at leve et liv uden at være voldelige.

Vi trænger meget til steder, hvor voldelige mænd og voldelige kvinder af partnervold kan gå hen / blive sendt hen, så de kan lære ikke at bruge vold til kommunikation, men lære andre kommunikationsformer, så de også kan få et rart liv.

De kærligste hilsner
Til alle jer dejlige og vidunderlige mennesker derude i det ganske land. I må gerne sige fra overfor vold, og I må gerne tro, at I alligevel er gode nok – elskede bare fordi I er til – er født.
Fra Lise

Lisegården
En lise for krop og sjæl
trivsel for dig og dine omgivelser

Med venlig hilsen
Læge Lise Seidelin
mobiltelefon 24 22 16 22
mail: lise@lisegaarden.dk
Hjemmeside: lisegaarden.dk

 

Tilbage til Blog

Skriv et svar

Din emailadresse bliver ikke offentliggjort. De markede felter skal udfyldes

Send kommentar