Selverkendelse eller kend dig selv

Verdens bedste menneske

Vi kan alle blive verdens bedste menneske, hvis vi har lyst til det og vil gøre det, der skal til.

Vi har så stor tilbøjelighed til altid og kun, at kigge på det negative ved os selv og andre. Det bliver ligesom der, vi holder fokus. Det siger vores norm og Janteloven også, at vi skal gøre. Vi skal finde fejlen ved andre, dømme dem, fordømme dem, mobbe dem, irettesætte dem, osv. osv. De skal være perfekte, ellers er de ikke gode nok, og vi skal nok finde noget at brokke os over. Vi ender med selv at være vrede og hade, som jeg skrev om sidst.
Vreden og hadet skader den der har vreden og hadet

Vi skal den modsatte vej for at blive verdens bedste menneske

Men vi kan også gå den modsatte vej. Ja! Det er utroligt svært, fordi det er ikke normen, og vi har vanen, som så skal brydes. Altså finde alt det gode ved personen, finde alle de gode gamle historier, som den anden har at glæde sig over. Snakke om alt det gode. Ikke i fornægtelse af det dårlige, men i accept af, at sådan er det for os alle sammen. Vi har alle gode som dårlige sider, så er det bare at finde ud af med sig selv, om man vil holde fokus på det negative, eller om man holde fokus på det positive.

Hvis man vælger at holde fokus på det positive i accept af det negative, så går man den modsatte vej, altså imod vores norm, og vores vaner.

Se kæresten som verdens bedste menneske

Vi kan se vores kæreste som verdens bedste menneske, så efterhånden vil det også blive sådan, fordi vi holder fokus på det gode, det positive, det rigtige, osv. i accept af det negative, som så bliver mindre og mindre og mindre.

Ja! Det er fortvivlende, at det er os selv, der skal ændres, når det er den anden, der er så forkert, dum, ubrugelig, osv. Men den vane vi har med at se det negative, den fremmer det negative, så det er det, vi hele tiden ser og udsættes for. Det bliver som en fængsel for os selv, hvor vi ikke kan komme ud af det negative. Men det er inden i os det foregår.

Vender vi det – går den modsatte vej, så vi ser alt det positive, så bliver det også det positive, der bliver fremmet. Så vi kan se den anden person som verdens bedste menneske. Så bliver det også det, vi kommer til at fremme. Det hele foregår inden i os selv.

Andre vil ikke have, at vi eller de er verdens bedste menneske

Men vi må være forberedt på, at andre vil protestere imod det, det må man jo ikke – sige noget positivt. De andre har jo deres vane med at se alt det negative, og det vil de holde fast i, ikke fordi det er rart, men fordi det er kendt og dermed trygt. Det er for dem utrygt, at se noget positivt, fordi de ikke er vant til det. Normen skal holdes, Janteloven skal følges, der skal mobbes – som nogle kalder at drille, osv.

Du kan vælge placeboeffekten eller noceboeffekten

Vi kan også kalde det placeboeffekten modsat noceboeffekten. Altså placebo, hvor der sker en masse gode ting, og nocebo, hvor der sker en masse dårlige ting, ud fra den måde vi og andre er på.

Det er der meget videnskabeligt materiale om, som dokumentere at vi får det godt og bliver raske, hvis vi bruger placeboeffekten, mens vi bliver syge og får det dårligt, når vi og andre bruger noceboeffekten.

Så vi kan se os selv, som verdens bedste menneske, og også se alle andre som verdens bedste menneske, hver især. Det gør livet så rart og godt. For inden i os selv bliver vi så selv glade og rare og til at være sammen med. Vi åbner vores hjerter for det gode i os selv og andre.

 

Tilbage til Blog

 

Se mere om billedet under Billeder

Skriv et svar

Din emailadresse bliver ikke offentliggjort. De markede felter skal udfyldes

Send kommentar