Sponsorer søges

Sponsorer søges
– små som store beløb modtages med tak.
 Lær at håndtere partnervold
Der er flere ting, du kan bidrage til:
1) Hjemmesiden
2) Tilskud til behandling

Indsæt beløbet på
Giro: +01< +0713422<
Eller:
Bank: Regnr. 9570 Kontonr. 0000713422
IBAN: DK2730000000713422
SWIFT-BIC: DABADKKK
Og skriv hvad du gerne vil støtte. Alle beløb er velkomne.

Jeg har med tak og glæde modtaget:
3) 5.000 kr. til tilskud til behandling 21-8-2013
2) 5.000 kr. til hjemmesiden samt 10.000 kr. som gave og 30.000 kr. som rentefrit lån 29-12-2011 og frem
1) 500 kr. til hjemmesiden 12-10-2011

Generelt søges sponsorer
så jeg kan øge muligheden for at lære udsatte at håndtere partnervold / udsatte for psykopater / psykopatiske træk / osv.

Indhold:
1) Definition
2) Baggrund
3) For mange kan oplysning være et gode. Især …
4) Formål
5) Resultater
6) Målgruppe

1) Definition:

Partnervold i meget bred forstand, altså dem udsat for overgreb i parforhold, det kan være fra de helt små ting – let psykisk vold til svær psykisk vold og evt. fysisk vold / en psykopat / en med psykopatiske træk / sociopat / osv. osv.

Jeg vil gerne forbedre mulighederne for borgere udsat for partnervold gennem oplysning og behandling. Så den udsatte / voldsramte får den viden, de har brug for og evt. erkender, at de har brug for behandling, så de kan lære at håndtere, den vold, de er ude for. Bryde den sociale arv til børn af forældre udsat for partnervold.

2) Baggrund:

De udsatte har brug for at lære nogle redskaber og få vejledning i brugen af dem, så de kan håndtere den vold, chikane, overgreb, forfølgelse, osv. de er ude for fra deres kæreste / ægtefælle eller tidligere kæreste / ægtefælle. Partnervold er både hustruvold og husbondvold.
De udsatte / voldsramte er ofte en meget isoleret gruppe, som er svære at nå på normal vis. Internettet er her en god mulighed. Der kan de sidde derhjemme og kigge på min hjemmeside, når den der laver overgrebene / den voldelige ikke er til stede.

Jeg er uddannet læge i 1985 med ret til selvstændigt virke i 1988, med start af selvstændig virksomhed i 1990.
Jeg har de siden 1990 arbejdet med udsatte / voldsramte af partnervold (vold i parforhold, fysiske som psykisk vold, udsat for psykopater, udsatte for personer med psykopatiske træk, borderline, osv.). Jeg kan se, at der i dag er mange, der ikke får denne mulighed.

3) For mange kan oplysning være et gode. Især …

• dem, der har svært ved at få økonomisk mulighed for behandling og for
• dem, der har svært ved at overvinde den indre barriere for at komme til en terapeut, og for
• dem, der kun har brug for at vide, hvad det egentlige er, der sker.

Hver 10. voksne dansker M/K er mindst en gang i deres liv udsat for partnervold.
Der er lige så mange mænd som kvinder udsat for partnervold. Men mænd er det endnu mere tabu omkring end kvinder, så derfor har mændene det endnu sværere end kvinderne.
Hvert 5. barn er i en familie med partnervold.
I alt ca. 500.000 danskere er eller har været udsat for partnervold.
80 % af volden sker ved eller efter skilsmissen.
Ca. 12 kvinder (formentligt det samme for mænd) bliver dræbt årligt af partnervold.
Der er ofte store følgevirkninger af at være udsat for partnervold.

4) Formål:

Forbedre mulighederne for borgere M/K udsat for partnervold.

Bryde den sociale arv hos børn af forældre udsat for partnervold

Desværre er borgere, der er udsat for partnervold en overset gruppe, som alt for ofte ikke får de nødvendige eller relevante redskaber og vejledning til at håndtere den vold, de er ude for.

Ud over behandlinger, laver jeg også en del frivilligt arbejde primært i form af oplysning, det kommer mange til gavn. Jeg har efterhånden en meget omfattende hjemmeside, desuden skriver jeg dagligt indlæg. De voldsramte finder troen og håbet på livet igen. Jeg har også en frivillig omfattende mail korrespondance og opfølgende mail, som hjælper utroligt mange.
Men det koster også at lave denne oplysning og korrespondance. Både i form af annoncering og hjemmeside – www.lisegaarden.dk . Det har jeg desværre ikke økonomisk mulighed for mere.
Jeg har ca. 5.000 unikke besøgende på hjemmesiden pr. måned, og der er ca. 1.000 ”venner” på Facebook.
Her vil jeg gerne kunne forbedre hjemmesiden så den bliver mere forståelig for brugeren. Men det kræver at udenforstående hjælper mig.

Jeg er selv tidligere voldsramt (for 30 – 40 år siden over en periode på ca. 12 år – fra 1 år inden skilsmissen til ca. 11 år efter skilsmissen), dengang fik jeg ikke denne mulighed, derfor vil jeg gerne give andre den. Det er bedre at hjælpe, end at lade borgerne gå tabt i vores samfund.
Ud over selv at være voldsramt, som giver mig en solid baggrund og erfaring for at kunne forstå, tro på, støtte og vejlede, er jeg uddannet læge. Jeg har siden 1990 arbejdet med udsatte / voldsramte af partnervold, hvor jeg giver redskaber og vejledning til at håndtere den vold, de er ude for.

Oplysning vil give den enkelte voldsramte mulighed for at se, at de ikke står alene, hvilket de oftest føler. At de gennem simple redskaber kan lære at takle den vold, de er ude for, at de ikke er skyldige i den voldeliges overgreb, osv.
For nogle er det nok med denne oplysning, som jeg allerede giver.
For nogle skal der ske en overvindelse, inden de kan finde ud af at komme i behandling, her gavner oplysningen også meget.
For nogle giver det dem den indsigt, de har brug for, også selv om de ikke har økonomisk mulighed for at komme i behandling.

5) Resultater:

Med hjemmesiden får de udsatte / voldramte M/K mulighederne for den oplysning de har brug for, så de kan lære redskaber at kende, så de kan håndtere, den vold, de er ude for, de vil blive selvhjulpne, værdige borgere i vores samfund. Hvis det er nødvendigt med behandling kan de gennem oplysningen erkende, at de har brug for behandling.
Det gavner både den enkelte, familie og især børnene, som også lærer hvordan de takler vold, men også samfundet som helhed, da de voldsramte så kan yde til samfundet i form af arbejde og et godt familieliv.

6) Målgruppe:
Udsatte / voldsramte af partnervold både mænd og kvinder og deres børn. Det er primært den psykiske vold men også den fysiske vold, de er udsat for. Herunder udsatte for psykopater i bred forstand, men også andre personlighedsforstyrrelser.

Lisegården