Selverkendelse eller kend dig selv

Selverkendelse

Hvad er selverkendelse? Slår man op på nettet, så er det: Det enkelte menneskes evne til at indse egne begrænsninger og især egne fejl. Begrebet sættes ofte i forbindelse med det oldgræske udtryk kend dig selv og med Sokrates’ insisteren på, at mennesket må kende sig selv for at kunne forstå sin omverden.

Selverkendelse eller kend dig selvVil du have det godt?

Du kan lære at bryde dansen, så du og den person, du har det svært med, får det godt.

Det er jo fint og godt skrevet. Men vi er også nødt til at se lidt mere på det. Dette for at finde ud af, hvad der sker mellem mennesker. Det er især hvorfor, det hele går ud over os selv. Men også hvorfor vi hele tiden møder andre, der virkelig gør livet surt for os.

Alle mennesker har gode som dårlige sider. Der er ikke nogen, der ikke har. Men nogle bruger mere deres negative sider end andre. Og nogle har mere tendens til at lade deres negative sider gå ud over andre. Det er på den måde, at der bliver bagtalelse, Janteloven, mobning, overgreb, psykisk vold, fysisk vold, psykopater, osv. osv.

Hvis den enkelte erkender egne gode som dårlige sider, så er der mulighed for, at der kan rettes op på det. Men når der ingen selverkendelse er, så er det jo meget svært for den person, at rette op på de negative sider, der går ud over andre. Det er også svært at rette op på de negative sider, der går ud over personen selv. Man er nødt til at have en vis grad af selverkendelse, for at kunne bryde de negative vaner og opbygge nogle positive vaner i stedet.

Der er muligheder

Men når personen ikke selv har muligheden, men giver alle andre skylden, og personen vil ændre alle de andre, fordi det er dem, det er galt med, så kan der arbejdes indirekte. Dvs. at det er den, det går ud over, der skal lære redskaber til at takle personens negative sider. Så er der faktisk mulighed for at bryde vanen hos den, der har den. Altså at bryde dansen, så kan personen jo ikke mere danse dansen.

Nogle personer finder så bare en anden at danse med. Så de kan fastholde det negative mønster og give alle andre skylden.

Så hvis du bare har en lille grad af selverkendelse, så er det rimeligt let. Det du skal have, er nogle redskaber til at lære at ændre de dårlige vaner og opbygge nogle gode vaner.
Men hvis du slet ingen selverkendelse har, så er det andre, der skal lære redskaberne, så er der mulighed indirekte for, at du kan lære det.
Hvis begge parter ingen selverkendelse har, så er det virkelig svært at ændre de dårlige vaner. De mener jo så begge, at det er den anden, det er galt med og ser slet ikke deres egen andel af det negative, der sker i og omkring dem.

Så den der reelt har lyst til, at der sker ændringer, og selv er indstillet på at ændre sig, det er den, der skal lære redskaberne, så er der en stor mulighed for, at den anden også ændrer sig. Det er så dejligt at se, når det lykkes.

Se mere her:

Man kan få det godt – selv efter svære traumer

Hjælpesyndrom

 

Tilbage til Blog

Skriv et svar

Din emailadresse bliver ikke offentliggjort. De markede felter skal udfyldes

Send kommentar