Ondskab er en del af livet. Vi skal alle lære at takle det Ondskab er en del af livet. Vi skal alle lære at takle det

Ondskab har vi alle sammen i os. Og ja! Jeg har det med at sige provokerende ting. For selvfølgelig har du ikke en eneste ond side i dig, vil du sige til denne påstand – eller i det mindste mange vil sige det. Jeg hører det så tit.

Ondskab er en del af livet. Vi skal alle lære at takle det

Vandren i livet

Ondskab er en del af livet. Vi skal alle lære at takle det

Vil du lære at takle ondskab – livets negative sider?

Mit mål for dig, er, at du får det godt, så jeg bliver overflødig.
Altså at du får trivsel. Når du gør det, så får dine omgivelser også trivsel, eller i det mindste mulighed for det.

Vi har alle ondskab i os – du, jeg, den udøvende, den udsatte, alle mennesker

Men nogle er bare bedre til at takle det end andre. Så de lader være med at lade det gå ud over andre.

Nogle er gode til at lade være med at gøre det i det offentlige rum, mens det så virkelig skal gå ud over andre, når de er alene med dem. Her er det partnervolden virkelig kommer til udtryk, men også chefen / kollegaen, der er ond ved bare en enkelt, og på en måde så andre ikke ser det.

Tabu og fornægtelse / fortrængning er stærke kræfter her, hvor jeg skriver om ondskab. Det at være ond.

At blive sur

Det er så nemt at blive sur på en anden person, når vedkommende ikke lige er, som man synes, personen skal være. Og det er også nemt at se den andens persons negative sider.

Ligesom i eventyrene er der en ond person og en god person, og sådan er det også inden i os hver især. Vi har alle begge sider i os, den gode side og den onde side. Det første vi skal lære, er, at takle det inden i os selv. Når vi har lært det, så skal vi lære at takle andres gode som onde sider. Det er så dejligt, når det lykkes. Det giver sådan en glæde. Ligesom i eventyrene, når helten – den gode vinder over den onde.

Psykopaten er oftest ondskabsfuld

F.eks. når psykopaten skælder den udsatte ud og siger en helt masse negative ting om den udsatte. Så har den udsatte jo rigtigt nok alle de sider i sig, som psykopaten siger, og så begynder den udsatte at tro, at den udsatte er, som psykopaten siger. At den udsatte ikke er noget værd, ikke kan tage en beslutning, er en klodrian, dum, syg, ubrugelig, osv. osv. Så begynder dansen virkelig både mellem den udøvende / psykopaten og den udsatte og inden i den udsatte selv.

Men reelt har den udsatte intet med det at gøre. Det er den udøvendes / psykopatens egne indre problemer – i form af frustrationer, vrede, skam, mindreværd, angst, utryghed, osv. osv. som laves som en projektion mod den udsatte.

Skraldespanden

Nogle gange lader vi vores onde sider gå ud over andre – f.eks. en kæreste, en kollega, en ven, osv. som så kommer til at være “skraldespand” for vores ondskab. Og når det først er lykkedes for os en gang, så bliver vi ved og ved og ved og ved med at lade det gå ud over den person, fordi vi i os ser den person, som den skyldige i, at vi har det skidt, er frustrerede, osv. – altså har en ond side i os. Og så fortæller vi os selv, at det er helt rimeligt, fordi det er den udsattes skyld. Mens vi inden i os selv overbeviser os om, at vi er så gode. Sådan gør vi som udsatte, og sådan gør vi som udøvende. Det gør alle mennesker.

Vi kan også sige det på en anden måde, nemlig at vi dømmer andre mennesker negativt og dømmer os selv positivt. Altså laver selvhævdelse på andres bekostninger.
Det er så tydeligt, når vi ser det ved Janteloven, ved gruppepres, mobning, hvor man går sammen om at udelukke en, man (ofte lederen, som de andre følger) har besluttet ikke hører til gruppen. Altså masser af Jantelov.

Andre må være onde, jeg må ikke

Jeg kan huske, at jeg engang tænkte, at hvordan kan andre slippe af sted med at være så onde, for når jeg lavede det mindste, der var negativt (i andres øjne), så fik jeg simpelthen så meget ballade. Så tænkte jeg: Hvorfor fik de ikke ballade? Hvorfor blev de ikke irettesat? Hvorfor skete der aldrig dem noget?

Jeg blev jo altid udelukket fra fællesskabet – ind på værelset – når der var det mindste.

I dag ved jeg, at jeg oftest blev udelukket for andres forseelser, eller at andre bare havde en skidt dag, som så skulle gå ud over mig. Jeg var jo den forkerte, og alle andre de var de rigtige og gode, også selvom det reelt ikke var sådan men omvendt.

Du skal lære at takle det

Så vi har alle ondskab i os. Det er en del af livet. Og også her skal vi lærer at takle det. Det er også en del af livets negative sider.

Vi har også alle de gode sider i os, og det er heldigvis oftest dem, vi bruger mest. Det er bare så dejligt.

Så når jeg kan og andre kan, så kan du også lære at takle det negative og finde dine gode sider og bruge dem mest.

Se mere her:

Fortrængninger – fornægtelser – at se livets negative sider i øjnene – så du får det godt

At turde se livets negative sider i øjnene, så vi får det godt

Personlighedsforstyrrelser – livets negative sider

At lære at takle livets negative sider, så man bliver sammen

Livet er en dans på roser. Bryde de negative vaner og få det godt

Grine af det negative – du kan lære det

Vi har alle udøvende sider – Vi kan lære at takle dem

Selvretfærdig harme og vrede over andres negative sider / psykopatiske træk

Regler – Regler for dig – Regler, du sætter for andre

Forkert kan være noget, der faktisk er godt

Arbejde med psyken – Accept og så hokus pokus, så er der ro, og du får det godt

Tabu – tabubelagte emner taler vi ikke om – det skader utroligt meget – så tal om det

Rastløs – Som en “flue i en flaske”

Livet er let – Livet er svært / hårdt / barskt

Blive hos den udøvende

At få og finde hjælp som udsat og som udøvende er alt for ofte meget svært

Fremmedgjort overfor det der er tabu

Tabu i vores samfund

Hemmelighed – tabu

Opildne til had – psykopat, politi, sagsbehandleren, osv.

Vende tingene indad – påtage sig andres negative ting

Når ens mor gør livet svært

Krig og krigens måde at være på

Grine af det negative – du kan lære det

Vi har alle udøvende sider – Vi kan lære at takle dem

Selvmordstanker – Selvmordstruet – Når hjælp er nødvendig – Hvad så?

Åbne den “psykiske byld” – gryden – skuffen til smertelige minder

Blive hørt, troet og taget alvorligt

Godt du er i live – evt. udsat for en psykopat

Hvis du ikke lærer af fortiden kan den ende med at hjemsøge dig

Den psykiske faktor – du lærer at takle den psykiske side

Destruktivitet og ondskab betegnes som konstruktiv saglig kritik

Ondskab

Had, hævn og ondskab

At se psykopaten som bevidst ond

Når den udøvende vil have, at den udsatte hader sine forældre

Psykopaten startede – altså den anden startede, det var ikke mig

Nogle har behov for et eller andet at hade

Vi skal den modsatte vej – Acceptprocessen

Projektioner – Overførselsmekanismer

Det man siger er man selv – Projektioner – Overførselsmekanismer – Nyhedsbrev

Hævn – når andres fejl ødelægger os

Holde hvad man lover

Udsat for en med psykopatiske træk

Det at tro på andre, når de taler ondt og dårligt om en – Nyhedsbrev

Vurdering, dømme, fordømme

Vold i parforhold er især svært at bedømme

Hvordan er det så med de der psykopater?

Dejlig og vidunderlig men også psykopat

Vise forståelse og takke psykopaten

Du er den eneste, der ved, hvad der er rigtigt for dig

Verdens bedste menneske

Den indre kritik-”plade” med forsvar og forklaringer

NÅR PSYKOPATEN ER KVINDE

Vi er alle gode nok

Had modsat kærlighed

Samfundet – vi – os alle sammen er ved at slå os selv ihjel

Brokkehoveder – fejlfindere – tornado – shitstorm – folkedomstol

Stå op for sig selv

At se indad – en grundig selvransagelse er nødvendig – den psykiske byld

Præstige – konkurrence – vinder – selvhævdelse – nedgøre andre – psykopatiske træk

Elske – Elske sig selv – Elske andre – Blive elsket af andre

Regler – især for andre – og de skal følges

Vil du se på, hvad du kan?

Dejlig og vidunderlig men også psykopat

Hjælpesyndrom – hjælperus

Vurdering, dømme, fordømme

Positiv egoisme

Økonomi og den udøvende

Forkert – rigtig

Ligeværdige

Egoisme

Sladder og kommunikation er to forskellige ting

Præstige

Se mere i luppen øverst til højre på hjemmesiden eller i menuen.

 

Tilbage til Blog

Få det godt – Find dig selv

Lær at finde fred og ro i dig selv. Hjælp dig selv til at få overblik og handlekraft. Bliv mere positiv og glad. Få det godt og find dig selv! Med metoder indenfor visualisering og samtaleterapi giver jeg dig redskaber til at takle de udfordringer, du måtte møde på din vej – hel dig selv – også på egen hånd.

Se mere om behandling og om mine behandlingsmetoder:

Samtaleterapi  og  Visualisering  ved brug af  Acceptprocessen

Behandling på Lisegården #behandling Ondskab er en del af livet. Vi skal alle lære at takle det

Du kan komme fra dyb mørke til at være en solstråle

Du bliver positiv og glad

Du er god nok

Husk at du er et dejligt og vidunderligt menneske, elsket bare fordi du er til – er født. Intet andet.

Hvis du ikke synes det, så sig endelig til, så skal jeg vejlede dig, så du har en mulighed for at lære det.

Du kan – Når jeg kan, så kan du også.

Behandling på Lisegården #behandling Ondskab er en del af livet. Vi skal alle lære at takle det

Du kan.
Når jeg kan, så kan du også.

Skriv et svar