Det offentlige system vælger at behandle for sent

Alt for ofte vælger det offentlige system helt bevidst at behandle for sent. Ind imellem er der psykisk syg der blev skudt eller skyder andre. Nogle går amok og blev tvangsindlagt. Men med mit kendskab til den måde systemet – kommuner, sygehuse, egen læge, osv. fungerer på, er det ikke underligt, at der er alt for mange af disse sager.

Når der i det offentlige system er ventelister på ofte flere år – altså at borgeren ikke får den hjælp på det tidspunkt, de har brug for det, kommunerne ikke tager sig af sagerne – altså lader gå lang tid fra henvendelse til der ligger en afgørelse som alt for ofte skal klages over, ikke hører eller tager borgerne alvorligt, skrive en masse som ikke er rigtigt i papirerne / journalerne, så der bliver fejlbehandlet. Ja! Så kan det ikke undgås, at der komme en hel masse af disse sager.

Hvis derimod borgeren blev hørt og taget alvorligt, og at der blev sat ind med det samme med reel og relevant behandling, så kunne mange af disse sager undgås.

Det er alt for dyrt både menneskeligt og økonomisk, at tingene skal udarte sig til det absurde, inden der sker noget – tvangsindlæggelse. Det er meget meget sværere og dermed dyrere at hjælpe og behandle, når borgeren først er kommet helt derud. Det er meget lettere, når borgeren er til at tale med og stadig har sin mulighed og frihed. Tvang giver endnu mere desperation og dermed endnu mere sygdom. Det er for sent systemet går i gang med behandling. Men det er sådan systemet vælger. Desværre.

 

Tilbage til Blog

 

Se mere om billedet under Billeder

Skriv et svar

Din emailadresse bliver ikke offentliggjort. De markede felter skal udfyldes

Send kommentar