Projektioner

Det offentlige system – mulighed for at gøre noget

Hvor er det svært at få den hjælp i det offentlige system, man reelt har brug for. Især når det er den psykiske side, vi har brug for hjælp til.

Lægerne må bøje reglerne, for at kunne få henvist dem, der har brug for en psykolog, Det er reelt meget meget få, der har mulighed for at få tilskud til psykologbehandling. Det er sådan en god behandling i mange tilfælde.

Det jeg laver ligger tæt op af kognitiv terapi, men forskellen er den, at jeg laver det med accept Desuden har jeg muligheden for at gøre det, der er bedst for den, der kommer hos mig. Jeg kan bruge den tid, det tager, ofte 2 – 3 timer ad gangen. Mens en psykolog under sygesikringen kun kan tillade sig at bruge ½ time. Når jeg ser, hvad der sker, fordi jeg bruger den tid, der er brug for sammenhængende. Så kommer jeg meget meget længere og hurtigere i behandlingen. Fordi jeg kan gå ind i problemet og ikke skulle stoppe, lige så snart tiden er gået. Men jeg kan fortsætte, så der virkelig bliver set på problemerne. Det gør, at det hele går meget hurtigere i længden.

Jeg kan godt lide, når mine kunder får det godt hurtigt.

Tilskudsordningerne løber også løbsk

Fordi der mulighed til at få tilskud løber de løbsk. Det er virkelig godt, at den mulighed er der. Jeg håber snart, det også bliver muligt for dem, der har andre problemer at få tilskud, også selv om det vil mindske min mulighed for at behandle. Der er så mange, der har brug for at lære nogle redskaber at kende, så de kan takle deres liv på en for dem selv og deres omgivelser god måde.

Når der er grupper, der ikke får hjælp, når problemerne er små, så bliver de alt for tit værre og værre. Det der så desværre alt for ofte sker, er, at de bliver indlagt på psykiatrisk. Hvis de så der heller ikke får den reelle hjælp, de har brug for, så får de det værre og værre og ender i den tunge gruppe, som systemet opgiver, og her kommer så mordene ind. Det kan være mord på en partner i partnervold.

Der skal gribes ind

Hvor ville jeg dog ønske, at der var en holdning i det danske samfund til at der skulle gribes ind, første gang en borger henvender sig for at få hjælp og ikke først, når det er for sent, og de skal opgives. Det er så skadeligt både for samfundet og for den enkelte.

Men det kræver en holdningsændring til hele vores system. Og til hele vores måde at tænke på omkring sygdomme. Og hvordan de behandles. Hvornår der gives tilskud, og hvornår der ikke gøres.

Hos mig, skal man selv betale, desværre. Men dem, der har mulighed for at betale, de kan så få den behandling med det samme, som de har brug for, i stedet for at skulle vente og vente og vente i systemet til tingene er blevet så alvorlige, så de skal opgives af systemet.

 

Tilbage til Blog

 

Se mere om billedet under Billeder

Skriv et svar

Din emailadresse bliver ikke offentliggjort. De markede felter skal udfyldes

Send kommentar