Maillisten Partnervold – gratis

Nyhedsbrev

Kære Nyhedsbrevmodtager!

Mailliste Partnervold – gratis er ændret til Forum

Det er en forunderlig verden, vi lever i. Mennesker bliver ydmyget på det groveste og alligevel overlever de, og de lærer endda noget af det. Når jeg ser på, hvordan voldsramte fortsat behandles i Danmark, så må jeg ryste på hovedet. Det er ufatteligt, at det foregår, som det gør, vold og ydmygelser fra dem, der skal hjælpe, og en masse andre der fornægter den vold, de voldsramte er ude for.

Men!

Der er også mange voldsramte – efterhånden, der lærer af livets modgang og lærer at sige fra overfor både den fysiske og den psykiske vold. Lærer, at de bestemmer selv over dem selv, lærer, at man godt kan have det godt, og leve livet i glæde.

Livets glæde er en indre oplevelse, som ingen udefra reelt kan påvirke, også selv om det kan være svært, at lade være med at lade sig påvirke.

Internettet er en forunderlig ting, og nu har jeg fået lavet en mailliste, hvor voldsramte af partnervold kan komme til udtryk, finde ligestillede, blive troet og respekteret. Desuden er der mulighed for at finde løsninger på de problemer enhver voldsramt står i, finde muligheder, ved at se hvordan andre har gjort.

Det er muligt at leve med livets glæde.

For at hjælpe endnu mere til livets glæde for voldsramte har jeg oprettet en gratis mailliste, hvor voldsramte af partnervold kan skrive mail sammen. Den er for både voldsramte mænd, voldsramte kvinder og børn af voldelige forældre, både nuværende og tidligere voldsramte. Det er psykisk og evt. fysisk vold. Så er du udsat for lidt eller meget psykisk og evt. fysisk vold eller mobning fra din kæreste eller ægtefælde, eller er du barn af psykisk/fysisk voldelige forældre, så er du velkommen.

Se under Mailliste på www.lisegaarden.dk er ændret til Forum

Eller kontakt mig for nærmere oplysninger på mail lise@lisegaarden.dk eller ring 70 22 33 83. Lisegården

De kærligste hilsner
Til alle jer dejlige og vidunderlige mennesker derude i det ganske land. I må gerne sige fra overfor vold, og I må gerne tro, at I alligevel er gode nok – elskede bare fordi I er til – er født.
Fra Lise

Lisegården
En lise for krop og sjæl
trivsel for dig og dine omgivelser

Med venlig hilsen
Læge Lise Seidelin
mobiltelefon 24 22 16 22
mail: lise@lisegaarden.dk
Hjemmeside: www.lisegaarden.dk
Tidligere nyhedsbreve kan læses her
https://lisegaarden.dk/nyheder-2

Lisegården