Hjernen og psykopatologi

en opgave skrevet af Anne Thustrp – VUC.

Dette er en virkelig god opgave, der fint beskriver psykopati.

Anne skriver i indledningen:
Jeg har valgt emnet; hjernen og psykopatologi, da jeg er meget interesseret i at vide mere om hvad der sker i hjernen. Jeg vil gerne læse mere psykologi så derfor var valget for denne opgave helt oplagt for mig.
Jeg vil komme ind på hvad kravende er for at man kan få diagnosen, psykopati.
Jeg vil beskrive visse dormer for psykopati og tage udgangspunkt i et par forskere gennem historien.

Anne ender med at konkludere:
Jeg har fundet ud af hvad psykopati er, og hvilke kriterier man skal opfylde ifølge WHO. men hvor mange kriterier bør man skulle opfylde, er tre ud af seks nok?
Jeg har kigget på de hjernefejl der er sket hos folk med psykopati og hvad personer der lider af forskellige sindslidelser har tilfælles og hvad der er forskelligt fra hinanden.
Psykopatiens historie har jeg også set på, med de forskellige psykiatere der har lavet gennembrydende forskning, og fulgt diagnosen fra 1809 til vore dage.

Her kan du se hele opgaven

http://static.lisegaarden.dk/upload/File/24-3-2012_Hjernen_og_psykopatologi.pdf

I to (dig og psykopaten) “danser en dans”, hvor psykopaten laver et trin, som du så reagerer på, med at lave et trin, der svarer til, og som er bestemt af den dans, I nu danser sammen.
Det der skal til, for at du reelt hjælper psykopaten, det er, at du lader være med at danse det forudbestemte trin, men at du bryder dansen, dermed kan psykopaten ikke mere danse sin dans, og må finde en anden dans at danse med dig. Her har du så mulighed for, at få det til at være en god og positiv dans. Det kan lade sig gøre, hvis du vil og gør det, der skal til.

Lisegården