Her er en artikel om forældre, der slår deres børn. Det er en virkelig god artikel.

Som supplement kan jeg nævne, at jeg arbejder med at lære forældrene redskaber, så de ophører med at slå deres børn. Det er så dejligt, når det lykkes. Så undgår man tvangsfjernelse, og de begynder at leve et helt normalt liv, både forældrene og børnene.

NU ER DET NOK

flere og flere forældre slår og mishandler børn, og det skal stoppes.

Når dem der ellers skulle beskytte én bliver til dem, man har brug for beskyttelse imod, hvem skal så beskytte én? Er det samfundet? Hvad synes du?Undersøgelser viser at flere end 1400 børn under 15 år hvert år behandles på skadestuen efter ofte grov vold, forårsaget af deres egne forældre. Hvis man er blevet slået som lille slår man ofte selv sine egne børn, når man er voksen, for hvis man er opdraget med vold, får man hurtigt et billede af at det er sådan, det fungerer, og at dette er en normal hverdag. Det er derfor vigtigt at fjerne det billede fra dem, så volden i hjemmet kan stoppe i stedet for, at fortsætte med generationer, der ikke forstår det forkerte i at slå sine egne børn. Den bedste måde at tackle vold mod børn på er at stoppe volden, før den sker, siger professor Paulo Sergio Pinheiro fra centret til studering af vold.

Det er et stort problem at forældre slår deres børn. Der er nogle der ikke kun slår men laver et decideret overgreb. Et af de mange problemer der er ved det er at mange børn går med det selv og snakker ikke med nogen. De er mange gange bange for at sige det til nogen. “Børn er underlagt den tavshed, som de føler de er nødt til, fordi det er skamfuldt pinligt, at deres forældre er voldelige. Desuden er det desværre ofte sådan, at børnene ikke bliver hørt eller troet af de offentlige myndigheder, når de henvender sig. Desværre” siger Lise Seidelin læge fra Privathospitalet Lisegården.

Efter nogens mening er lovgivningen i forhold til vold ikke streng nok. Loven siger at for eksempel en lussing kan give én op til tredive dages ubetinget staf og tvangsfjerning fra hjemmet. Er det en hård nok straf? På den ene side, virker det

Undersøgelse på Frederiksberg skole Sorø 21 % af børnene er blevet slået, af deres far eller mor.

 

ret billigt sluppet, når man efter tredive dage, kan komme ud af fængslet og hjem igen og fortsætte med volden. De lærer

Billede af Pernille M.M vold i hjemmet

ikke rigtigt lektien og vil fortsat udøve volden. Medmindre myndighederne tvangsfjerner børnene fra hjemmet. Der sker omkring 700 tvangsfjernelser om året i Danmark, ifølge de Konservative er det ikke en for meget de savner mere handling. Men der er også folk med den modsatte mening. At tage et barn fra sin familie, er ikke en beslutning, man tager, hvis man har et valg. Det er psykisk meget hårdt at blive taget fra sine forældre, og det kan

traumatisere én for resten af livet. Ligeså kan vold, og man må derfor veje de psykiske omkostninger op mod hinanden.Det er ulovligt i Danmark i modsætning til i mange andre lande. I mange ulande, er det stadig tilladt at slå sine børn. Der er fordi, de har det, der hedder revselsret. Revselsret er retten til at slå andre mennesker som straf. Først i 1997 blev revselsretten, der gav forældre lov til at slå deres egne børn ophævet i Danmark. Det er kun 12 år siden.Hvor stort et problem er vold mod børn i dag? Er det i det hele taget et problem? Hvis ja, hvor langt skal man så gå for at stoppe det? Kan vi stoppe volden imod børn?

AF: Pernille, Nanna og Maria

 

Tilbage til Blog

 

 

Skriv et svar

Din emailadresse bliver ikke offentliggjort. De markede felter skal udfyldes

Send kommentar