Medlemsbetingelser for forum

Medlemsbetingelser for forum

Føler du, at du ikke duer til noget, ingenting kan, at du er forkert, at du hele tiden, lige meget hvad du gør, bliver set ned på, at det ikke er til at finde hoved og hale i, hvad du skal gøre, ikke bliver taget alvorligt, hele tiden får at vide, at det er forkert, det du laver, så kan du være udsat for en psykopat (en person med dyssocial personlighedsstruktur) / en voldelige / en psykisk voldelig / osv. Det kan både være chefen, kæresten/ægtefællen, venner, der er psykopater / voldelige / osv.
Her kan du skrive om dine meninger og dine oplevelser.

Der er også en lukket gruppe. Her opretter du dig først, og derefter skal du skrive til mail: lise@lisegaarden.dk, så flytter jeg dig over i den lukkede gruppe.

Desuden er der en hemmelig gruppe, her er det kun for dem, der har fået mindst en behandling. Her skriver du også til mail: lise@lisegaarden.dk , så flytter jeg dig over i den gruppe.

Forum er et sted, hvor vi fortæller, hvad vi selv har gjort for at løse problemer, så alle ser mulighederne til et bedre liv. Vi fortæller om os selv, så vi laver vores egen skriveterapi for os selv.
I forum kan du skrive alt det dårlige, ondskabsfulde, ydmygende, nedværdigende og alt den tvang, du har været udsat for. Du kan genkende de samme ting hos andre, som har været i samme situation, så du kan se, at du ikke er alene, og så du kan finde dine egne løsninger på problemerne.
Gruppen henvender sig til alle voldsramte af partnervold / udsatte for psykopater / osv., alle der har været udsat for psykisk og måske fysisk vold fra en kæreste eller ægtefælle, eller børn med voldelige forældre, eller hvis chefen er problemet.
Gruppen kan ikke erstatte professionel hjælp.

VIGTIGT!! Læs dette grundigt.

For lige at være sikre på, hvordan reglerne er for Forum, så sætter jeg dem ind her, så der ingen misforståelser er. Reglerne her er til for at skabe tryghed i gruppen, og reglerne skal overholdes.

Nedenfor ses reglerne for Forum. Læs dem godt igennem, så du kommer godt i gang i Forum

Regler for Forum!

Læs dem gerne en gang for meget end en gang for lidt. Husk på, at de er der for vores trivsel på forums skyld.

1. Skriv her i gruppen om dig selv, hvad du har oplevet af psykisk og evt. fysisk vold / psykopat / psykopatiske træk / osv.. Hvordan du har løst problemer, hvad dine ideer er.

2. Skriv om den voldelige / psykopaten / den med psykopatiske træk / osv., og den vold du er/var udsat for. Ikke om mænd eller kvinder generelt. Det er ikke alle kvinder eller mænd, der er voldelige, men den voldsperson du har været udsat for. Husk på, at der også er mænd og kvinder her på listen som er voldsramte, så du ikke kommer til at såre dem ved at generalisere til alle mænd og alle kvinder.
Du kan betegne den voldelige med “min voldelige”, “x” eller lignende.

3. Skriv aldrig hvad andre skal gøre, giv aldrig gode råd, eller at det er dårligt, det de gør. Husk på vi har alle været udsat for at blive bestemt over og tvunget til at gøre, hvad andre mente.

4. Tavshedspligten. Omtal aldrig andre steder hvad der diskuteres i den hemmelige eller lukkede forum.
Det man får at vide om Forums medlemmer, skal ikke fortælles videre. Heller ikke sende mail videre. Heller ikke vise de til andre, end ikke din nuværende kæreste eller behandler.

5. Aldrig fortælle hvem der er med på listen. Husk på, at en del af os lever med overhængende farer og trusler om overgreb.

6. Hvis nogen forlader forum, skal den person ikke mere diskuteres på forum.

7. Forsøg at holde en god tone i dine indlæg. Husk på at vi alle har været ude for psykisk vold og behøver ikke mere. Skriv evt. til mig Lise Seidelin lise@lisegaarden.dk , hvis du føler, det er nødvendigt for en god tone i forum. Vredesudbrud og brok efter et indlæg, må ikke komme ud i gruppen. Heller ikke for at tilkendegive, at man føler med den, der skriver. Skriv i stedet til mig  mail: lise@lisegaarden.dkAltså INGEN MOBNING eller negativitet.

8. Der må kun skrives positivt i svar til andre på listen. F.eks. “det er flot” eller “godt gået”.

9. Skriv ikke korte (en linje) indlæg i gruppen. “Jeg er enig” – indlæg og lignende. Skriv i stedet din oplevelse / mening med dine egne ord, de tanker indlægget sætter i gang hos dig om dig selv og din egen situation. Her er det vigtigt, at du ikke skriver om indlæggets forfatter, men at du kun skriver om det, der sker i dit liv.

10. Send ikke kædebreve eller reklamer.

11. Udmeldelse kan ske til mig
mobiltelefon 24 22 16 22
mail: lise@lisegaarden.dk.

15. Udelukkelse: Personer, der overtræder punkt 3 og 7, altså giver gode råd eller kommer med negative udtalelser om gruppen, administrator eller andre på listen bliver øjeblikket udelukket. Det er administrator, der helt alene afgør, om en udtalelse er negativ eller ej eller om det er gode råd eller ej.

Har du spørgsmål til ovenstående eller om Forum, så mail til mig
mail: lise@lisegaarden.dk

Held og lykke med dig og din skrivning.

Husk, du er et dejligt og vidunderligt menneske, elsket bare fordi du er til – er født. Intet andet.

Med kærligste hilsner
Med massere af accept, lys og ros
Fra Lise

Lisegården