Mange har psykiske lidelser

Psykiske lidelser er meget mere udbredt, end vi går og tror. Hvor mange af disse psykiske lidelser bliver behandlet ud fra en urigtig og misvisende diagnose? Når holdningen i vores kultur er, at det psykiske ikke er noget, vi vil have med at gøre.

Når jeg ved, hvor mange der har en helt anden diagnose, end den de burde have, og dermed får en helt galt behandling, så synes jeg, at det er meget uhyggeligt, at over halvdelen af dem, der får tilkendt førtidspension, at det er p.gr.a. psyken.

Altså f.eks. en der har fået diagnosen skizofren, når de faktisk er voldsramte eller udsat for personer med psykopatiske karaktertræk. De skal behandles. Men dem med skizofreni får ofte medicinsk behandling, mens det jo just ikke i længden hjælper med medicin på volden eller de psykopatiske træk hos udøveren, når det er den udsatte der får medicinen.

Så når man er udsat for vold eller en person med psykopatiske træk, så bliver man ”bare” parkeret på pension og får ingen hjælp til at takle volden, hverken den fysiske eller psykiske.

Det er bare så uhyggeligt det her.

Jeg fik heller ingen hjælp, jeg kunne også “bare” blive indlagt og få piller for den vold, jeg var ude for. Det nægtede jeg dog. Jeg kunne ikke og kan fortsat ikke se, hvordan det skulle hjælpe på den vold, jeg var udsat for. Hvor er det dog længe siden. Men det har ikke ændret sig. Når man ikke bliver troet eller hørt eller taget alvorligt, så går lægerne og behandlerne galt i diagnoserne, og så bliver man bare parkeret i systemet, hvor der oftest ingen reel hjælp er at hente.

 

Tilbage til Blog

 

Se mere om billedet under Billeder

Skriv et svar

Din emailadresse bliver ikke offentliggjort. De markede felter skal udfyldes

Send kommentar