Individ – Vi er alle hver især et individ Individ - Vi er alle hver især et individ

Det at være et individ, var virkelig ikke noget, jeg lærte igennem mit liv.

Narkoman af at have det skidtVil du gerne have det godt?
Jeg bruger acceptprocessen.

Jeg kan så tydeligt huske, første gang der var en, der gjorde mig opmærksom på, at jeg var et individ. Det var en af alle de erstatningsforældre, jeg har haft igennem livet. Jeg var ca. 50 år gammel. Vi snakkede om, at jeg havde min selvbestemmelse, og at jeg ikke skulle gøre, som andre sagde. Det havde jeg ikke pligt til. Jeg var et individ, ligesom alle de andre hver især også var et individ.

 

Individ - Vi er alle hver især et individ

Du kan komme fra dyb mørke til at blive en solstråle.
Når du gør det, så giver du dine omgivelser muligheden for også at gøre det.

Individ - Vi er alle hver især et individ

Vil du gerne lære at være det individ, du er?

Eller vil du gerne lære, at få andre til at være det individ, de er?

Ring 24 22 16 22 eller skriv til mig lise@lisegaarden.dk

Mit mål for dig, er, at du får det godt, så jeg bliver overflødig.
Altså at du får trivsel. Når du gør det, så får dine omgivelser også trivsel, eller i det mindste mulighed for det.

Vores norm – forældrene bestemmer og ejer barnet

Jeg og alt for ofte vi i Danmark er opvokset og opdraget til, at det er mor eller far eller begge, der totalt bestemmer, hvad man skal som barn. Heldigvis er det ikke altid, men det er alt for ofte.

Holdningen er, at forældrene ejer børnene, så derfor har de retten til at bestemme alt for børnene, til de er 18 år. Nogle mener, at de også ejer dem, når de er blevet over 18 år, og dermed at de stadig skal bestemme alt i deres liv.

Min mor havde det sådan, efter jeg var blevet voksen, at når jeg ikke havde en mand, der kunne bestemme over mig, så skulle hun bestemme over mig. Og jeg mener, virkelig bestemme over mig – ALT. Kun når jeg havde en mand, så bestemte hun ikke over mig.

Ja! Sådan er normen, men det er godt nok meget meget forkert. Børn lige fra de bliver født er individer med hver deres selvværd og selvbestemmelse.

Det er rigtigt, at børn skal have en ramme, så de ved, hvor grænserne er, men rammen skal tilpasses efter deres alder og evner. Jo før de lærer selvbestemmelse og selvværd, jo bedre bliver deres liv.

Inden for rammen kan de selv bestemme, mens udenfor rammen, der er der regler, der skal overholdes. Hvis rammen er for snæver, så lærer de ikke selv at bestemme. Og det gør de heller ikke, hvis rammen er for bred. Så rammen skal tilpasses alder og evner, så de lærer selvbestemmelse og selvværd.

Hvis rammen er for bred, så kan børnene – og også senere som voksne – ikke finde grænsen, så de bliver usikre, hvor den er, og usikre på, hvordan de overholder regler, tager et ansvar, holder sig til lovgivningen, osv. osv. Det bliver virkelig svært for dem at få et liv, som er godt og rart for dem.

Set fra forældrene

Ser vi det lidt fra forældrenes side, så mener alt for mange forældre, at de ved, hvad der er godt og bedst for børnene, også når børnene bliver store og voksne. Forældrene tror uden at gøre sig det helt klart, at de ejer barnet, til barnet er 18 år. Mange tror også, at de ejer deres barn / børn efter de er fyldt 18 år. De hævder, at de er forældre, så de er dem, der kender barnet bedst og tror dermed, at de ved, hvad der er bedst for barnet. Også når barnet er blevet voksen.

Altså at forældrene har den fulde råderet over barnet, og hvad det skal og ikke skal. Nogle tror også, at de skal fortsætte over de 18 år.

Forældre med mange psykopatiske træk

Når vi så ser på den forælder med mange psykopatiske træk, så skal barnet redde dem, sørge for dem, gøre som de siger, intet er godt nok, alt skal kritiseres, alt er deres skyld, osv. osv. For den psykopatiske forældre skal have en eller anden eller flere, deres egne indre problemer, frustrationer, angst, mindreværd, osv. skal gå ud over. Og børnene er lette at lade det gå ud over.

Den normale forældre

Ser vi på den mere normale forældre, den med de få psykopatiske træk (vi skal jo lige huske, at alle har psykopatiske træk, nogle få, nogle mange), så bliver de jo også præget af den forældre med de mange psykopatiske træk, den udsatte hopper med på dansen, den udsatte bliver medløbere, osv. Når de udsatte har været længe nok i sådan et forhold, så vil nogle udsatte få flere og flere psykopatiske træk, fordi de bliver mere og mere desperate, frustrerede, osv. som så også kommer til at gå ud over andre, og herunder børnene. Rammerne bliver uforudsigelige og utrygge. Så børnene lærer ikke selvbestemmelse og selvværd, og heller ikke at de faktisk er et individ.

Men det ved forældrene oftest heller ikke i sådanne forhold. Måske vidste de det ikke inden de gik ind i forholdet, ellers lærer de det, når de er i forholdet med en, der har mange psykopatiske træk, fordi de forsøger at løse alle de psykopatiske træk hos den anden ved at ændre sig selv.

Når man bliver udsat for, at en anden person tror, at den anden skal rette alt hos en, for at personen selv får det godt, så ender den udøvende med at tro, at den udøvende ejer den udsatte, og dermed at den udsatte ikke er et selvstændigt individ. Og det lærer børnene også. De tror heller ikke, at de er individer, når de vokser op med den holdning til dem, at de er ejet af de voksne.

Men alle er individer, lige fra vi bliver født, og sådan set også lige fra vi bliver undfanget. Et lille levende væsen, der er helt sit eget – altså et individ..

Når ens problemer skal gå ud over andre

De børn, der vokser op med en eller to forældre med mange psykopatiske træk (altså de sager, der oftest ender med at blive højkonfliktsager), eller ikke har lært rammerne og ikke har lært selvbestemmelse og selvværd, de børn, de skal jo have nogle andre til at lade deres egne indre problemer gå ud over.

F.eks. jeg selv, som ikke lærte selvbestemmelse, jeg skulle så have en mand, der kunne bestemme for mig, så jeg fandt ubevidst en, der gjorde det, og dermed jo også, at han var voldelig overfor mig. Han skulle jo bestemme alt for mig. Det var min vane.

Heldigvis har jeg lært at være et individ, og dermed lært at have selvbestemmelse og selvværd. Det er så dejligt.

Vi er alle individer

Husk på, at der i alle mennesker er et “lys”. Nogle gange er det svært at få øje på, men det er der stadig, inde omme bagved. Det er der altid.

Derinde, er vi alle hver især et individ, har selvbestemmelse og selvværd.

Så når jeg kan og andre kan, så kan du også.

Jeg skal gerne hjælpe dig og lære dig, hvordan du gør, så du også kan tro og føle, at du er et individ med din egen selvbestemmelse og dit eget store selvværd. For du er meget værd, og du må gerne selv bestemme, bare fordi du er til – er født. Intet andet. Du er nemlig et individ. Og det er alle andre også.

Få det godt – Find dig selv

Lær at finde fred og ro i dig selv. Hjælp dig selv til at få overblik og handlekraft. Bliv mere positiv og glad. Få det godt og find dig selv! Med metoder indenfor visualisering og samtaleterapi giver jeg dig redskaber til at takle de udfordringer, du måtte møde på din vej – hel dig selv – også på egen hånd.

Se mere om behandling og om mine behandlingsmetoder:

Samtaleterapi  og  Visualisering  ved brug af  Acceptprocessen

Behandling på Lisegården #behandling Individ - Vi er alle hver især et individ

Du kan komme fra dyb mørke til at være en solstråle

Du bliver positiv og glad

Du er god nok

Husk at du er et dejligt og vidunderligt menneske, elsket bare fordi du er til – er født. Intet andet.

Hvis du ikke synes det, så sig endelig til, så skal jeg vejlede dig, så du har en mulighed for at lære det.

Du kan – Når jeg kan, så kan du også.

Behandling på Lisegården #behandling Individ - Vi er alle hver især et individ

Du kan.
Når jeg kan, så kan du også.

Vil du gerne ændre andre?

_DSC6331_ME_Flat_LowRes

Ved at ændre din reaktion på andres negative sider?

Så skal du lære at bryde dansen, så du får det godt, og dermed har de andre også mulighed for at få det godt.

Dansen kan foregå alle vegne, i et parforhold, mellem venner, kolleger, chefen, eller andre menneskelige relationer.

Alt for ofte er der i menneskelige relationer og i et parforhold problemer, hvor man ikke rigtigt kan finde ud af at få det til at fungere godt. Jeg ser det ofte ved Janteloven, mobning, overgrebvold (primært den psykiske vold og også ved partnervold), psykopater, personer med psykopatiske træk, borderline, osv.

Individ - Vi er alle hver især et individ

Vil du gerne lære at bryde “dansen”?

Jeg skal gerne hjælpe dig, give dig redskaber og vejlede dig, så du kan reagerer på en opbyggende måde, så du får det godt, og dermed har den anden også mulighed for at få det godt.

 

15 min gratis ved første samtale

Ring på + 45 2422 1622
Så vil vi sammen finde ud af hvad du har brug for.

Med venlig hilsen

Lise Seidelin
Læge med over 29 års erfaring

Skriv et svar