IKKE KRITIK i afgørelse over klage IKKE KRITIK i afgørelse over klage

Jeg får IKKE KRITIK i en sag, hvor der er klaget over mig. 

Endelig er der kommet en afgørelse i den klage, jeg modtog for 1½ år siden. Det er rigtigt dejligt. Jeg får IKKE KRITIK. Det er utroligt dejligt, at jeg bliver vurderet ud fra sandheden og fakta.

IKKE KRITIK i afgørelse over klage

Du kan komme fra dyb mørke til at blive en solstråle.
Når du gør det, så giver du dine omgivelser muligheden for også at gøre det.

Vil du gerne have det godt?

Jeg bruger acceptprocessen.

Min bog: Acceptprocessen – Metodebeskrivelse 

Ring til mig på 24 22 16 22

Vil du gerne lære acceptprocessen?

Så sig endelig til, så skal jeg se, hvad jeg kan gøre.

Mit mål for dig, er, at du får det godt, så jeg bliver overflødig.
Altså at du får trivsel. Når du gør det, så får dine omgivelser også trivsel, eller i det mindste mulighed for det.

Behandling på Lisegården #berhandling IKKE KRITIK i afgørelse over klage

Dåben: Barnet bæres til Solen – lyset – døden = livet.

Vil du gerne have det godt?

Jeg bruger acceptprocessen.

Min bog: Acceptprocessen – Metodebeskrivelse 

Ring til mig på 24 22 16 22

IKKE KRITIK 

Endelig er der kommet en afgørelse i den klage, jeg modtog for 1½ år siden. Det er rigtigt dejligt. Jeg får IKKE KRITIK. Det er utroligt dejligt, at jeg bliver vurderet ud fra sandheden og fakta.

Den eneste anden gang, der er klaget over mig, der vurderede Sundhedsstyrelsen mig desværre ud fra deres fordomme, opdigtede regler, det modsatte af lovgivningen, mobning, løgne, falske anklager, osv. osv. Det var virkelig hårdt og virkelig galt. 

Men denne gang er det sandheden og fakta. Så det er bare så dejligt.

Desuden har de givet en virkelig fin begrundelse, hvor de faktisk ser, at acceptprocessen er det, som Sundhedsstyrelsen selv har anbefalet siden 2007. Jeg bruger bare lidt andre ord, men ellers er det det samme. Så det er da dejligt at få den anerkendelse fra myndighederne.

Jeg har lavet det samme hele tiden lige siden 1990, da jeg startede virksomhed. Selvfølgelig har jeg udviklet acceptprocessen jo mere jeg lærte, og jo mere jeg erfarede. Jeg tog det, der har hjulpet mig og andre, og samlet det i acceptprocessen. Og så udgav jeg det i en bog: Acceptprocessen – Metodebeskrivelse.

Afgørelsen 

Jeg har taget det væsentligste fra afgørelsen og sat ind her:

 

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har truffet følgende

AFGØRELSE

Der gives ikke kritik til:

–  Læge Lise Seidelin, Lisegården, for behandlingen.

Det betyder, at Lise Seidelin udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

SAGSFREMSTILLING

Læge Lise Seidelin behandlede ud fra acceptprocessen.

BEGRUNDELSE

Disciplinærnævnet vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere læge Lise Seidelin for behandlingen

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

  • at ”Acceptprocessen” er i overensstemmelse med de af Sundhedsstyrelsen anbefalede metoder til behandling og håndtering af stress. Styrelsen kan oplyse, at Sundhedsstyrelsen i 2007 udgav en publikation ”Langvarig stress”, som bl.a. er en rådgivning til almen praksis med henblik på at kunne håndtere patienter med stress.
  • at ”Acceptprocessen” kan kategoriseres som værende en form for kognitiv samtaleteknik, der har til formål at hjælpe patienten til at tackle sin livssituation, stress og stressudløsende faktorer.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at læge Lise Seidelin handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling.

Få det godt – Find dig selv   

Lær at finde fred og ro i dig selv. Hjælp dig selv til at få overblik og handlekraft. Bliv mere positiv og glad. Få det godt og find dig selv! Med metoder indenfor visualisering og samtaleterapi giver jeg dig redskaber til at takle de udfordringer, du måtte møde på din vej – hel dig selv – også på egen hånd.

Se mere om behandling og om mine behandlingsmetoder:

Samtaleterapi  og  Visualisering  ved brug af  Acceptprocessen

Behandling på Lisegården #behandling IKKE KRITIK i afgørelse over klage

Du kan komme fra dyb mørke til at være en solstråle

Du bliver positiv og glad

  Du er god nok 

Husk at du er et dejligt og vidunderligt menneske, elsket bare fordi du er til – er født. Intet andet.

Hvis du ikke synes det, så sig endelig til, så skal jeg vejlede dig, så du har en mulighed for at lære det.

Du kan – Når jeg kan, så kan du også. 

Behandling på Lisegården #behandling IKKE KRITIK i afgørelse over klage

Du kan.
Når jeg kan, så kan du også.

 

15 min gratis ved første samtale

Ring på + 45 2422 1622
Så vil vi sammen finde ud af hvad du har brug for.

Med venlig hilsen

Lise Seidelin
Læge med over 29 års erfaring

Skriv et svar