Gå i panik eller finde roen og beslutte ud fra roen

Gå i panik gør vi alle, når der er noget, vi virkelig bliver bange for, ikke kan overskue, osv. osv. Det hedder en adrenalinreaktion, altså flygte, kæmpe eller stivne.

Og der gør vi nu med corona. Det er helt forståeligt. Så vis forståelse, for dem, der går i panik, det gør det ikke bedre, at begynde at mobbe dem. Det gør det værre. Find roen i dig selv, inden du siger noget negativt om andres panikreaktion. Vis i stedet forståelse. For det er helt forståeligt.

Heldigvis ikke alle, der begynder at gå i panik, men det er alt for mange. Danmark lukker ned, der er pandemi, hele verden er påvirket. Vi ser for os, at alt lukker ned, og så kan vi ikke få de nødvendige ting for at overleve, vi reagerer ud fra panikken, køber toiletpapir og gær i store mængder. Vi reagerer bare for at gøre et eller andet.

Vi glemmer helt fornuften, vi glemmer at finde roen og tage beslutningerne ud fra roen. Der er jo ingen grund til at købe større ind. Vi skal nok få det, vi basalt har behov for. Det kan vi godt se med fornuften, men den glemmer vi helt, når vi begynder at gå i panik.

Gå i panik eller finde roen og beslutte ud fra roen

At turde livets mærke side.
Eller gå i panik, så du havner i livets mørke side

Vil du gerne have det godt?

Jeg bruger acceptprocessen.

Min bog: Acceptprocessen – Metodebeskrivelse 

Ring til mig på 24 22 16 22

Har du tendens til at gå i panik?

Vil du gerne lære at finde roen i stedet?

Så sig endelig til, så skal jeg se, hvad jeg kan gøre.

Mit mål for dig, er, at du får det godt, så jeg bliver overflødig.
Altså at du får trivsel. Når du gør det, så får dine omgivelser også trivsel, eller i det mindste mulighed for det.

Behandling på Lisegården #behandling Gå i panik eller finde roen og beslutte ud fra roen

Du kan komme fra dyb mørke til at være en solstråle

Gå i panik 

At gå i panik er en helt naturlig ting, som vi alle kan ende i, når noget bliver for svært. Det er en helt basal reaktion, som sådan set er udmærket, for så gør vi noget, når hjernen bliver slået fra. Det noget vi gør, kan nogle gange ende med at være det, der gør, at vi overlever. Det er ikke altid, men nogle gange.

Panik er en gammel reaktion, der ligger i os alle 

At gå i panik stammer fra dengang, hvor vi var udsat for f.eks. at en løve angreb os. Der er det godt, når hjernen slår fra i angst for løven, at gøre noget – kæmper, flygter eller stivner. Kroppen reagerer bare, og det kan være livreddende. Det er det ikke altid, men nogle gange.

Danmark lukker ned 

Nu er det så coronavirus, der udløser, at Danmark lukkes ned. Og at vi går helt forståeligt i panik. Der er jo også udmeldinger om, at corona er en pandemi – altså verdensomspændende epidemi. Det er i denne kombination, at det forøger angsten og dermed panikken. Nu kan vi ikke få “bananer” fra Brasilien, varer fra hele verdenen. Tror vi. Og så går panikreaktionen i gang, hvordan skal vi overleve? Så går vi i gang med at købe “bananer” ind, så vi vil overleve. Det tror vi ubevidst, når vi reagerer ved at gå i panik.

Finde roen og beslutte ud fra roen 

Hvis vi i stedet finder roen og beslutter ud fra roen. Ja! Så vil det være en noget anden beslutning, vi tager. Ja! Der skal købes ind. Men når myndighederne siger, at der er mad nok, så er der ikke grund til at købe mere ind, end vi plejer. For ja! Vi skal stadig have mad, men vi behøver ikke at købe “1.000 bananer”, vi kan nøjes med at købe det, vi plejer. Og vi kan vente med at købe ind til dem, der går i panik, har købt ind, så vi ikke kommer til at være i en stor gruppe af mennesker. Det er, ligesom myndighederne fraråder det. For det er i store grupper af mennesker, der er størst smitterisiko.

Nu er det jo vigtigt, at vi bryder smittekæden.

Det kan vi tænke, når vi ud fra roen beslutter. Men at gå i panik gør det modsatte, vi reagerer ud fra panikken. Det er bedre for os alle at gøre tingene ud fra roen i os.

Så bliv hjemme så vidt muligt, vask hænder og hold afstand til andre. Sådan som myndighederne siger.

Vi bliver alle syge 

Grunden til at Danmark lukker ned, er, for at sundhedsvæsenet ikke skal blive overbelastet, hvis vi alle blev syge på en gang. 

Bliver vi alle syge på en gang, så vil der være så mange fra risikogrupperne, der vil få komplikationer, der skal behandles, så sundhedsvæsenet ikke kan følge med. Det gør, at mange flere vil dø af dem, der er i risikogruppe. Altså de ældre og / eller de svækkede.

Risikogruppe

Jeg er selv i risikogruppe. Jeg er ikke helt ung mere, og så har jeg jo min kroniske bronkitis, som kan være medvirkende til, at jeg vil få komplikationer, hvis jeg får coronavirus. Men det kan også være, at jeg ikke får komplikationer. Det er ikke til at vide. Så jeg tager mine forbehold. Jeg bliver hjemme, så vidt det er muligt. Jeg har meldt fra til det, jeg kan. Jeg passer på mig selv.

Corona er en mild sygdom 

Vi skal huske på, at coronavirus er en ret mild sygdom for helt normale og velfungerende mennesker. Den går over af sig selv, og den, der har været syg, opbygger immunitet overfor corona.

Det er først, hvis der kommer komplikationer, at det er problematisk. Det kan være lungebetændelse, som i det fleste tilfælde kan behandles med antibiotika. Der kan nogle gange være brug for respirator.

Myndighederne gør, hvad de kan

Myndighederne kan ikke længere forhindre, at folk bliver syge. Men myndighederne kan gøre, hvad de kan for at udskyde sygdommen, så vi ikke bliver syge alle sammen på en gang. Og her er det, vi alle skal hjælpe til.

Myndighederne prøver at sørge for, at vi bliver syge lidt ad gangen, så sundhedsvæsenet har kapacitet til at behandle dem, der får komplikationer.

På et eller andet tidspunkt skal vi alle helst have sygdommen corona, så vi kan opbygge modstandskraft mod den.

Ligesom ved enhver anden virusinfektion, så opbygger vi modstandskraft – vores immunforsvar, når vi får sygdommen og overlever den. Sådan så næste gang, der kommer corona forbi i Danmark, så har de fleste af os modstandskraft til at stå imod.

Men lige nu, er corona en helt ny virus, så derfor har vi ingen modstandskraft mod den eller meget lille modstandskraft. Derfor er det helt anderledes nu med denne virus – corona, end når det er en almindelig influenza, hvor der jo også er en hel del, der dør, hvert år af influenza.

Influenza har mange af os en større eller mindre modstandskraft imod. Så et udbrud bliver knapt så slemt for sundhedsvæsenet at behandle. Derfor bliver der taget ekstra tiltag nu med corona, og ikke ved en almindelig influenza.

Husk på, at der er altid nogle mennesker, der skal være på tværs og gøre det modsatte af, hvad myndighederne siger. De vil være endnu mere udsatte og kunne sprede smitte endnu mere, en dem, der holder sig til anbefalingerne fra myndighederne. Så pas på dig selv.

Spørg endelig, hvis der er noget, du er i tvivl om. Ingen spørgsmål er for store eller for små. Så sig endelig til.

Pas på dig selv, så passer du på os alle sammen. Bryd smittekæden.

Behandling på Lisegården #behandling Gå i panik eller finde roen og beslutte ud fra roen

Du kan.
Når jeg kan, så kan du også.

Skriv et svar